college-aantekeningen-alle-hoorcolleges-van-finance-1.pdf - lOMoARcPSD|899047 College-aantekeningen Alle hoorcolleges van Finance 1 Finance 1(Erasmus

college-aantekeningen-alle-hoorcolleges-van-finance-1.pdf -...

This preview shows page 1 - 3 out of 31 pages.

College-aantekeningen, Alle hoorcolleges van Finance 1 Finance 1 (Erasmus Universiteit Rotterdam) Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door Serkan Yilmaz ([email protected]) lOMoARcPSD|899047
Image of page 1
Samenvatting Finance Wk. 44: Hirshleifer model & Basisconcepten van Finance Hirshleifer model Waarom bestaan financiële markten? Allocatiebeslissing Er is een financiële economische beslissing voor elk individu hoeveel te consumeren, te investeren op financiële markten en te investeren op reële markten. Hirshleifer-model zonder echte markt Er is één periode, dus twee tijdspunten: t=0 en t=1. Er is ook zekerheid, en een perfecte financiële markt waar je kan lenen en uitlenen tegen dezelfde interest. Zonder financiële markt zou je het inkomen op t=0 ook op t=0 moeten consumeren, en dit geldt ook voor t=1. Met financiële markten kun je echter ook sparen, of geld lenen. De optimale consumptiecombinatie hangt dus van je indifferentiecurve af, hoeveel nut je haalt uit C 0 en C 1 , waardoor je een optimale trade-off gaat maken tussen nu consumeren en straks consumeren. Hirshleifer-model met echte markt Ook hier heb je één periode met twee tijdspunten, waar je zekerheid hebt en hetzelfde interestpercentage. Maar nu kun je ook investeren in de reële markt. In de reële markt daalt je marginale revenue, omdat je eerst gaat investeren in de meest winstgevende projecten, en deze dus langzaam afnemen. Door de investering nu, krijg je later je investering + de winst terug. Hierdoor krijg je behalve de inkomenslijn ook een consumptiemogelijkhedenlijn erbij. Conclusie: Het bestaan van financiële en reële markten maken mensen gelukkig, want ze krijgen een hoger nut. Zonder financiële markten zouden mensen hun inkomen in dezelfde periode moeten consumeren als ze het krijgen, zouden winstgevende projecten niet worden gebruikt. Door de reële markt en financiële markt kunnen mensen dus een hogere indifferentiecurve halen. Fisher separatie-theorema Dit Fisher-theorema zegt: De reële investeringsbeslissing wordt onafhankelijk van de consumptiebeslissing genomen. Stap 1: optimale investeringen als marginal revenu = interest rate. Stap 2: optimale consumptie als marginal utility van consumptie nu en later = interest rate Oftewel: Iedereen wil investeren totdat de MR van investeren onder de interest rate komt. Managers kunnen zich dus richten op investeringsprojecten die waarde toevoegen, en de financiële markten zorgen voor de individuele keuze wat betreft consumptie nu of later. Toepassing Financiële markten: de pensioenen. Je hebt drie pijlers, namelijk het basispensioen (AOW), het werkgerelateerde pensioen (het normale pensioen), en het vrijwillige pensioen (zelf sparen). Voor elk land zijn deze pijlers verschillend georganiseerd, en de relatieve grootte van de pijlers zijn dan ook erg verschillend. Er is een tendens om de derde pijler sterker te maken.
Image of page 2

Want to read all 31 pages?

Image of page 3

Want to read all 31 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 31 pages?

 • Spring '10
 • PfofessorKing
 • Finance

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture