KERTAS_KERJA_KELULUSAN_DEKAN_2018 (1) (1).docx - RINGKASAN MAKLUMAT KERTAS KERJA AKTIVITI PELAJAR TERAS SUKAN DAN KEBUDAYAAN PERKARA Kod Kursus UQS

KERTAS_KERJA_KELULUSAN_DEKAN_2018 (1) (1).docx - RINGKASAN...

This preview shows page 1 - 6 out of 15 pages.

RINGKASAN MAKLUMAT KERTAS KERJA AKTIVITI PELAJAR TERAS : SUKAN DAN KEBUDAYAAN PERKARA RINGKASAN PERINCIAN Kod Kursus UQS 10201 Nama Kursus BOLA BALING Seksyen SEKSYEN 1 Nama Program “SHARING IS LEARNING” Tarikh Program 16-17 November 2018 Tempat Program DEWAN SEKOLAH KEBANGSAAN PINTAS PUDING Siapa kumpulan sasaran / stakeholders PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN PINTAS PUDING Bilangan peserta luar yang terlibat 50 ORANG Bilangan peserta dari UTHM 31 ORANG Jumlah hari pelaksanaan 2 HARI Kewangan : RM Pendapatan Peruntukan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Penajaan Lain- lain sumber Jumlah Pendapatan Perbelanjaan 30% 70% Jumlah perbelanjaan Pengesahan Ketua Jabatan Tarikh : Tandatangan dan cop jawatan
Image of page 1
KERTAS KERJA : TERAS SUKAN / PERMAINAN “ SHARING IS LEARNING TARIKH / HARI : 16-17 NOVEMBER 2018 JUMAAT - SABTU TEMPAT : SEKOLAH KEBANGSAAN PINTAS PUDING ANJURAN: KURSUS KOKURIKULUM BOLA BALING (UQS 10201) SEKSYEN : 1 PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM DENGAN KERJASAMA: SEKOLAH KEBANGSAAN PINTAS PUDING
Image of page 2
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA “ SHARING IS LEARNING “ UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNTUK KELULUSAN: DEKAN PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : …………………………………………………………… Tarikh : 18 September 2018 NURALIAH BT MOHAMAD SAJIM (AF180106) Jawatan : SETIAUSA No tel : 0176189410 Bola Baling UQS10201 Disemak oleh: …………………………………………………………… Tarikh : PUAN NOOR SHAFIQAH BT MOHAMMAD KHAWARI Pengajar No Tel : 0189129335 Bola Baling UQS10201 Disahkan oleh: …………………………………………………………… Tarikh : DR. NORASHIDAH BINTI ABD. RAHMAN Ketua Jabatan Sukan dan Kebudayaan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Disokong oleh: …………………………………………………………… Tarikh : PROF. MADYA DR. MOHD KHIR BIN MOHD NOR Timbalan Dekan (Kokurikulum) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Diluluskan oleh : …………………………………………………………… Tarikh : PROF. DR. HJ. ROSMAN BIN MD. YUSOFF Dekan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Image of page 3
Image of page 4
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KERTAS KERJA PROGRAM SHARING IS LEARNING UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Dekan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum bagi melaksanakan Klinik Bola Baling dengan kerjasama kursus kokurikulum UQS10201 Bola Baling , Seksyen 1 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan pelajar Kelab Bola Baling Sekolah Kebangsaan Pintas Puding. 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar dalam kursus kokurikulum berkredit 1 jam UQS10201 Bola Baling , Seksyen 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari kepada pelajar Kelab Bola Baling Sekolah kebangsaan Sri Sabak Uni, Parit Raja, Batu Pahat (50 orang) 2.2
Image of page 5
Image of page 6

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture