Базиляк Курсова Екологічне оподаткування в Україні.docx

This preview shows page 1 - 3 out of 48 pages.

ЗМІСТВСТУП..............................................................................................................................3РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ЙОГОРОЗВИТОК В УКРАЇНІ..................................................................................................51.1Суть, призначення, види екологічних податків...................................................51.2Функції і роль екологічних платежів....................................................................91.3Еволюція екологічного оподаткування в Україні..............................................12РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА...................172.1 Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря........................................172.2 Екологічний податок за забруднення водних об’єктів.........................................222.3 Екологічний податок за інші види забруднення...................................................26РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ.........................................................................................................................323.1 Податкові аспекти державної екологічної політики.............................................323.2 Перспективи використання міжнародного досвіду у вітчизняній системі оподаткування................................................................................................................37ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................................42СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................................45ДОДАТКИ......................................................................................................................49
3ВСТУПЕкологічний податок має важливе значення з точки зору реалізації загальноїполітики раціонального природокористування. Екологічний податок маєодночасно фіскальне та регулятивне значення, він забезпечує надходження додержавного бюджету, а також сприяє досягненню цілей і завдань екологічноїполітики.Останніми роками природокористування та охорона навколишньогосередовища набули винятково важливого значення для забезпеченняжиттєдіяльності і здоров’я людей. Одним із методів розв’язання проблемизабрудненнянавколишньогосередовищаєрегулюванняпроцесівприродокористування шляхом використання важелів та інструментів податковогомеханізму. Саме екологічний податок є державним інструментом реалізаціїекономіки природокористування.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture