Neandertaller.docx - Neandarteller Modern nsanlardan Daha...

Doc Preview
Pages 3
Total views 9
Neandarteller, Modern İnsanlardan Daha Derin Nefes Almalarına İzin Veren Daha Büyük Diyaframa Sahiptiler. Neandarteller sıklıkla geniş-yuvarlak göğüslü, kambur mağara adamları olarak tarif edilirler, ama fosilleri üzerine yapılan titiz bir araştırma farklı bir hikaye anlatır. İlk defa, uluslararası bir araştırma ekibi, yaklaşık 60,000 yıl önce ölen erkek bir Neandertalin göğüs kafesini ve üst omurgasını araştırmak için yeniden oluşturdular. Bulgular popüler imajın aksini iddia ediyor, bu ilkel insanlar düz omurga ve modern insanlarınkine benzer boyutta göğüs kafeslerine sahip olabilirler. Neandertalleri, modern insanlardakine benzeyen karmaşık kültürel adaptasyonlar nedeniyle, bizle yakından ilişkilendirirler. / Neandertaller, modern insanlardakine benzeyen karmaşık kültürel adaptasyonlar nedeniyle, bize benzerler. Ama Washington Üniversitesinde lokomotor enerji alanında uzman antropolojist, yardımcı yazar Patricia Kramer, Neandertallerin fiziksel formlarının önemli şekilde faklılık gösterdiğini, açıklıyor.
Course Hero Badge

Want to read all 3 pages?

Previewing 2 of 3 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

Want to read all 3 pages?

Previewing 2 of 3 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 3 pages? Upload your study docs or become a member.