Opgave nv 2017 Ballonraket - Ballonraket opgave I denne opgave skal I arbejde med en ballon som raket Det frste I skal gre er at blse ballonen op

Opgave nv 2017 Ballonraket - Ballonraket opgave I...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Ballonraket - opgaveI denne opgave skal I arbejde med en ballon som raket.Det første I skal gøre er at blæse ballonen op og giv slip.-Beskriv hvad der sker-Diskutter hvile kræfter der virker på luften og ballonen og indtegn dem på figuren herunderFor at undersøge ballonens fremdrift skal I måle trykket inden i ballonen (pballon¿og underfor ballonen (patmosfære¿og udregne forskellen mellem dem (Δ p).Δ p=pballonpatmosfæreTryk inden i ballonenpballonTryk uden for ballonenpatmosfæreTrykforskel ∆ p104,36 kPa102.76 kPa1.60 kPaHusk at skrive enheder på jeres trykmålinger.-Overvej hvorfor det er vigtigt at finde trykforskellenDet er kun det ekstra tryk inde i ballonen der gør at luftmolekylerne flyver ud. Hvis trykket havde været det samme inde og ude ville de ikke bevæge sig.
For at finde den bagudrettede kraften skal I bruge arealet af ballon åbningen. Mål diameteren af åbningen og beregn arealet. Det er vigtigt at vi får resultatet i standard enheder så arealet skal

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture