BBEK1103 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS up.docx - HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SEPTEMBER 2018 BBEK1103 TAJUK KURSUS PRINCIPLES OF MICROECONOMICS PRINSIP

BBEK1103 PRINCIPLES OF MICROECONOMICS up.docx - HUMAN...

This preview shows page 1 - 5 out of 13 pages.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SEPTEMBER / 2018 BBEK1103 TAJUK KURSUS : PRINCIPLES OF MICROECONOMICS PRINSIP MIKROEKONOMI 0
Isi kandungan 1.0 Pengenalan ....................................................................................................................................... 2 2.0 Rasional sistem ekonomi Malaysia mengenai pemaksimuman utiliti .............................................. 5 3.0 Rasional sistem ekonomi Malaysia pada mekanisme harga untuk pengagihan barang dan perkhidmatan ......................................................................................................................................... 8 4.0 Rumusan ........................................................................................................................................ 10 5.0 Rujukan: ........................................................................................................................................ 11 1
1.0 Pengenalan Istilah “sistem” adalah berasal dari perkataan Bahasa Yunani “systema”, yang bermaksud keseluruhan yang terdiri daripada pelbagai bagian. Menurut Dumaicry (1996), sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sistem ini diwujudkan kerana usaha manusia-manusia yang bekerjasama ingin memenuhi keperluan dan mencapai maklamat. Oleh itu, demi memenuhi keperluan manusia, pelbagai jenis sistem ekonomi di dunia kita. Sistem ekonomi bermaksud suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan dan penggunaan barangan dan perkhidmatan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamik, dan kekacauan dapat dihindari. Tom Gunadi (1985: 26) pula menyatakan sistem ekonomi adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Adam Smith (1723-1790) iaitu Bapa Ekonomi menyatakan sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari usaha manusia menyelesaikan masalah hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan ini, sistem ekonomi ini bermaksud cara sesebuah masyarakat membuat pilihan yang terbaik untuk mengagihkan sumber untuk menghasilkan barangan yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah. Oleh itu, kita difahamkan bahawa sistem ekonomi ini berbeza dari setiap masyarakat. Sistem ekonomi di negara Malaysia pada abad ke-19 sehingga tahun 1963 terdiri daripada dua bentuk iaitu sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Bentuk dan kegiatan ekonomi rakyat-rakyat pada masa dahulu hanyalah menjadi petani, nelayan dan pedagang. Ekonomi sara diri adalah setiap keluarga hanya mampu memenuhi keperluan harian keluarga dengan cara bercucuk tanam, perikanan dan hasil hutan. Segala lebihan akan dijadikan sebagai bahan perniagaan. Ini menunjukkan kegiatan ekonomi cuma memerlukan mata wang yang sedikit. Disebabkan Malaysia dijajah oleh negara luar seperti British dan Jepun pada abad ke-19, ekonomi komersil barulah diperkenalkan. Semasa negara Malaysia 2
dijajah oleh orang British, semua rakyat dipaksa untuk membayar pelbagai jenis cukai dan ini telah menyumbang kepada ekonomi negara. Bukan itu sahaja, kemasukan pelabur asing seperti negara India dan China, pelaburan modal, pengenalan tanaman baru dan lain-lain.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture