Avtalerett.docx - Avtalerett Leksjon 3 ­ Introduksjon...

This preview shows page 1 - 2 out of 37 pages.

Avtalerett Leksjon 3 - Introduksjon Innledning I denne leksjonen skal du lære om de viktigste rettskildene og prinsippene i avtaleretten. Det  er viktig at du kjenner til disse, siden resten av avtaleretten «bygger» p å  disse kildene og  prinsippene. Avtaler har en viktig funksjon i samfunnet, b å de for oss i dagliglivet og i næringslivet ellers.  Hvis du tenker igjennom hvor mange avtaler du selv inng å r i løpet av en dag, vil du oppdage  at det er ganske mange. Idet du setter deg p å  trikken, inng å r du jo en avtale om at  trikkeføreren skal frakte deg dit du skal, mot at du betaler for turen. Selv om dette foreg å uten at dere veksler et eneste ord, er dette en avtale. Vi kaller det en stilltiende avtale. N å r du  handler varer i en butikk, inng å r du en avtale om at du f å r med deg varene, mot at du betaler  det varene koster. Andre avtaler kan gjelde forretningsforhold der store verdier er involvert.  Det kan være avtaler om at et firma skal sette opp en boreplattform i Nordsjøen eller bygge  nytt sykehus.  N å r vi inng å r avtaler er det viktig at vi kan stole p å  at avtalene holdes og at de oppfylles.  En  avtale gir partene b å de rettigheter og plikter. Kjøpers plikt til  å  betale for varene samsvarer  med selgers plikt til  å  levere varene. P å  den annen side f å r selger en rett til betaling, og kjøper  f å r en rett til  å  f å  utlevert varene. Vi sier gjerne at avtaleretten regulerer rettigheter og plikter.  Denne reguleringen er spesielt viktig i det økonomiske liv, og avtaleretten kan sies  å  være en  av bærebjelkene i et moderne samfunn. Avtaleretten omhandler kun de rettslig bindende avtalene. En rettslig bindende avtale  kjennetegnes ved at den kan gjennomføres ved domstolenes hjelp. Det vil si at dersom det  foreligger et brudd p å  avtalen, kan domstolen enten p å legge noen  å  oppfylle avtalen eller  dømme noen til  å  betale erstatning p å  grunn av avtalebruddet. Eksempler p å  avtaler som ikke  er rettslige, er avtaler om  å  g å  p å  restaurant, besøk, kino, etc. Selv om du synes det er kjedelig at slike avtaler ikke oppfylles, kan du ikke g å  til domstolene for  å  f å  dem oppfylt. Ikke la deg forvirre av at ordet avtale og kontrakt brukes om hverandre. De betyr det samme.  Hvis du støter p å   begrepet kontraktsrett, s å  vet du n å  at det betyr det samme som avtalerett. Vi har i v å re leksjoner valgt  å  bruke begrepet avtalerett.  Dersom en avtale ikke oppfylles etter intensjonen, ved at en vare eller tjeneste leveres for sent
Image of page 1

Want to read all 37 pages?

Image of page 2

Want to read all 37 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

 • Fall '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern