18 10 23 CorpFin Lecture 6 INLEIDING FINANCIELE OPTIES Hfst 22-1.pptx - INLEIDING TOT FINANCILE OPTIES COLLEGE 6 CORPORATE FINANCE(BKB0023 \u2013 Chap.22

18 10 23 CorpFin Lecture 6 INLEIDING FINANCIELE OPTIES Hfst 22-1.pptx

This preview shows page 1 - 9 out of 48 pages.

INLEIDING TOT FINANCILE OPTIESCOLLEGE 6, CORPORATE FINANCE (BKB0023 – Chap.22)Drs Arjan M.OstéRotterdam, 23 oktober 2018
Background image
Drs Arjan M.Osté23 oktober 2018 - M2-03 -2INLEIDING TOT FINANCIELE OPTIES:Op dit onderwerp is van toepassing:1. Hoofdstuk 22 van het Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe en Jordan boek (3e Europese ed.)2. Maak de opgaven: 22.13, 22.15, 22.17, 22.19 en 22.24 (voor 1 november)
Background image
Drs Arjan M.Osté23 oktober 2018 - M2-03 -3LEERDOELENNa bestudering van de opgegeven materialen zou u in staat moeten zijn om:Te begrijpen en uit te kunnen leggen onder welke voorwaarden derivaten (als forwards, futures en financial options) risico kunnen afdekken en waarde kunnen creëren.Het belangrijkste doel nu is om vertrouwd te raken met de terminologie die bij derivaten wordt gebruikt.
Background image
Inleiding tot Financiële Opties: Vanuit het perspectief van financieel risico management worden derivaten(afgeleide financiële producten) gebruikt om risico’s te reduceren dan wel te beheersen. (Opties, Futures , Swaps, Swaptions etc.)Een derivaat is een financieel contract tussen 2 of meer partijen waarbij de waarde van het contract is afgeleid van de toekomstige waarde van een onderliggend activum (goed/product/dienst/commodity: varkensbuiken, graan, noten, staal, aandelen, etc.)Derivaten worden ingezet uit overwegingen van speculatie of risico-management Dit laatste is: Hedging (Afdekken van Risico)Voorbeelden van af te dekken risico’s: - renterisico- wisselkoersrisico- prijsrisicoDrs Arjan M.Osté23 oktober 2018 - M2-03 -4
Background image
Voorbeeld:Een eigenaar van een koffieketen (zoals bijv. Starbucks) maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de prijs van koffie op de wereldmarkt.Bekijk de volgende slide met de grafiek van de gemiddelde maandelijkse wereld koffieprijzen in USD cents/lb.Drs Arjan M.Osté23 oktober 2018 - M2-03 -5
Background image
Drs Arjan M.Osté23 oktober 2018 - M2-03 -6Bron: International Coffee Organization, .
Background image
Voorbeeld: vervolgEr is sprake van een aanzienlijke prijs-volatiliteit.Hoe kan middels een drietal potentiele strategieën het koffie-prijs risico, voor de koffie-inkopen voor de rest van het jaar, verlaagd dan wel geëlimineerd worden?Oplossingen:a)Door de inkoop van een enorme grote hoeveelheid koffie (koffievoorraad aanleggen)b)Door nu een vaste prijs te onderhandelen voor een afgesproken toekomstige hoeveelheid koffie met de belangrijkste leverancier(s)c)Nu reserveren voor toekomstige koffieaankopen/leveranties tegen een prijs die u nu onderhandeltDrs Arjan M.Osté23 oktober 2018 - M2-03 -7
Background image
a) Voorraad aanleggen, reduceert het prijsrisicomaar hier tegenover ontstaat:-Volume risico: onbekend is hoeveel koffie de komende periode nodig is-Voorraad-/Opslag kosten: voorraad aanhouden is kostbaar en kwaliteit wordt minderb) Door het vastleggen van prijzen en hoeveelheden voor toekomstige leveringen, wordt het prijsrisico gereduceerd maar het volume-risicowordt niet geëlimineerd. Er zijn dan weliswaar geen voorraadkosten. Dit wordt over het algemeen gedaan met:- Future- / Forward contracten ……..counterparty risk bij Forward contracten
Background image
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 48 pages?

  • Fall '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture