ESK-tegevuskava-2013_2014_kinnit.doc

ESK-tegevuskava-2013_2014_kinnit.doc - Mittetulundushingu...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Mittetulundusühingu Eesti Saarte Kogu tegevuskava aprill 2013 – märts 2014 Tegevusi planeerides toetub eestseisus ESK uues strateegias olevatele eesmärkidele: Eesmärk Tegevus Vastutav isik Maksumus Märkused 1.Saartepoliitika põhimõtted olemas Osalemine PVS-i uue versiooni kujundamisel; rohemajanduse arendamine saartel Laine Tarvis Vabatahtlik töö 2.Saarlaskonnad tunnetavad kasu Teavitamine(list, koduleht, osalemine üritustel, meedia) Eestseisus, kaastöökogu Transpordikulud, vabatahtlik töö 3. Strateegilised partnerid arvestavad ESK arvamust Läbirääkimised ja koostöömemode allkirjastamine Maret Pank, eestseisus, kaastöökogu KÜSK projekt ca 8000 eur kokku 1. etapp Saare-ja Hiiumaa; 2. etapp EMSL, KÜSK, Lääne, Pärnu, Harju ja Tartu maakonnad, Riigikogu saarte ühendus,Reg. minister, Põllumaj.min, Keskkonnamin, MKM, Haridusmin. 4. Liikmeskond täpsustatud ja ühisüritused korraldatud 4a. Liikmeskonna täpsustamine ja suunatud laiendamine; 4b. 2013.a üldkogu ja pärimuspäevad juuni lõpus Aegnal; 4c 2014. a üldkogu (juuni lõpp Saaremaal) ja pärimuspäevade (august, Saaremaal) ettevalmistus Laine Tarvis, Maret Pank, eestseisus Laine Tarvis. Maret Pank, Kaia Eelma, Naiskogu Eestseisus Naiskogu Lisanduvad liikmemaksud 2355 eur + Tln Kesklinnavalitsu se toetus (tasuta öömaja) ca 600 eur ca 8000 eur Kultuuriprojektid Kaasfinantseerim ine saartelt Vabatahtlik töö
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
You've reached the end of this preview.
 • Fall '15
 • Student

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern