15209_Ehitajate tee 23.doc - TALLINNA LINNAVALITSUS...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

Image of page 1

Subscribe to view the full document.

TALLINNA LINNAVALITSUS KORRALDUS Tallinn september 2007 nr -k Ehitajate tee 23 äriruumide üürile andmine (OÜ PEREARST MARET MISSAMOU) Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktide 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 57, 58 ja 59, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktide 1.1.9, 2, 2.1.1, 2.2.2, 2.3 alusel ning tulenevalt vajadusest osutada esmatasandi arstiabi, mille asukoht on patsientidele soodne ja arvestades OÜ PEREARST MARET MISSAMOU 13. augusti 2007 pöördumist ning Tallinna Lasteaed Õunake 8. augusti 2007 taotlust nr 2-14/55: 1. Anda otsustuskorras OÜ PEREARST MARET MISSAMOU (registrikood 11358213 ) viieks aastaks üürile Ehitajate tee 23 B-korpuse I korrusel asuvad äriruumid B 119, B 121, B 122, B 123, B 124A üldpinnaga 42,3 m 2 korralduse lisas näidatud plaani kohaselt. 2. Tallinna Haridusametil sõlmida OÜ PEREARST MARET MISSAMOU-ga äriruumi üürileping järgmistel tingimustel: 2.1 äriruume kasutatakse üld- ja eriarstide konsultatsiooni- ja ravitegevuseks; 2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt: 2.2.1 äriruumide kasutamise eest 55 krooni/m 2 kohta; 2.2.2 äriruumidega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised; 2.3 äriruumi üürilepingu eritingimusteks on: 2.3.1 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud kulutusi; 2.3.2 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud. 3. OÜ PEREARST MARET MISSAMOU-l on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui OÜ PEREARST MARET MISSAMOU ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.
Image of page 2
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Fall '15
 • Student

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern