diplomid.doc - DIPLOMITD 2007 Marge Aasajrv(juhendaja Igne...

This preview shows page 1 - 3 out of 40 pages.

DIPLOMITÖÖD 2007 Marge Aasajärv (juhendaja: Igne Lembinen) L530 Aktiivõppe meetodite kasutamise võimalustest 5. klassi ajalootundides Irina Izotova (juhendaja: Elve Voltein) L529 Keelekümbluse mõju emakeele ja eesti keele oskusele Narva tava- ja keelekümblusklassi õpilaste näitel Raili Nurmela (juhendaja: Maret Olo) L528 Arvuti kasutamine vaba aja tegevusena I kooliastme õpilaste ja vanemate hinnangul Helen Truija (juhendaja: Inger Kraav) L527 Õpilaste sotsiaalsed suhted väikeasulate koolides : Põlva maakonna koolide 6. klasside õpilaste põhjal DIPLOMITÖÖD 2006 Ene Aigro (juhendaja: Margit Teller) L519 Õpitegevused loodusõpetuse tunnis kõne erivajadustega laste kooli II kooliastmes Valentina Hmeljuk (juhendaja: Margit Teller) L520 Riiklikku õppekava läbiv teema Keskkond ja säästev areng rakendamisest I kooliastme ainetundides Marika Muda (juhendaja: Meeli Väljaots) L525 Autentsed pildid ja tekstid kui võõra kultuuri kandjad. Saksa keele õpikute analüüs Signe Nõmm (juhendaja: Igne Lembinen) L524 5.-9.klassi õpilaste üldteadmised 19.sajandi eesti rahvuslikust liikumisest Kristel Pruss (juhendaja: Eha Jakobson) L522 Õppemeetodid liit- ja tavaklassides Riinika Rosanov (juhendaja: Malle Reidolv) L521 Kasvatusväärtused 1.klassi emakeele lugemikus (L.Tungal, E.Hiiepuu, E.Valter 1998.) Ülle Saluäär (juhendaja: Elve Voltein) L523 Televiisori mõju lapse huvidele ja käitumistele
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Jaana Voll (juhendaja: Eve Kikas) L526 Sõnade defineerimine algklasside õpilastel ja üliõpilastel DIPLOMITÖÖD 2005 Kadri Keskküla (juhendaja: Margit Teller) L513 Riiklikku õppekava läbiva teema turvalisuse rakendamisest I kooliastmes Ave Kirikal (juhendaja: Marika Säre) L516 Meetodid ja võtted käitumisprobleemide tulemuslikes lahendites Natalja Loona (juhendaja: Eve Kikas) L515 Õpetaja enesetõhusus ja õpetamisstrateegiad Ingrid Ohno (juhendaja: Kristel Ruutmets) L517 Interneti kasutamine kuuenda klassi inglise keele tundides Liina Reintam (juhendaja: Eve Kikas) L518 Lasteaiast kooli Riina Tartu (juhendaja: Irja Vaas) L514 Välise ja sisemise motiveerimise võtete kasutamine käsitöötundides Aimi Trankmann (juhendaja: Kaja Kiidron) L512 Kunstiõpetaja töökava koostamine põhikoolis. Majanduslike ressursside olulisus kunstitundideks DIPLOMITÖÖD 2004 Kairi Aalik (juhendaja: Irja Vaas) L477 5. ja 9. klassi tütarlaste teadmised rahvarõivastest lähtudes käsitöö ainekavast Hele Aia (juhendajad: Elve Voltein, Elina Tolmats) L448 Kalmistu põlvkondadevahelise sideme hoidjana ja õpikeskkonnana Kairi Alt (juhendaja: Helvi Põder) L429 Emotsionaalne intelligentsus Ester Aruksaar (juhendaja: Marianne Olbrei) L453 Loodusõpetuse välitunnid Julia Bessonova (juhendaja: Kristel Ruutmets) L466 Teaching vocabulary according to the theory of multiple intelligences in English lessons in forms 3-6
Image of page 2
Liina Birnbaum (juhendaja: Eve Kikas) L467 Mõistete äratundmise testi tulemuste sõltuvus esitusviisist Terje Eesnurm (juhendaja: Eve Kikas) L456 Koolivalmiduse seosed eesti keele õppeedukusega II klassis Signe Ermel (juhendajad: Marika Säre, Elina Tolmats) L445
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Fall '15
 • Student

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern