Forelæsning 1-2 (1).pdf - Makro I: Forelæsning 1 Intro +...

This preview shows page 1 - 11 out of 46 pages.

The preview shows page 9 - 11 out of 46 pages.
Makro I: Forelæsning 1Intro + kapitel 1 og 2 (delvist)Casper Worm Hansen1
Dagens program:Formalia/praktiske oplysninger.(fagbeskrivelse)Hvad er Makro I?(Kap 1, 2, …)Langt vs. Kort sigt.(Kap 1)Empirisk fundament(Kap 2)2
Formalia:3
Formalia:Makro I og modellerneFørste årsprøve: Meget vægt på intuition og forståelse, mindre påmatematiske modeller.Makro I har større fokus på matematiskemodeller, der i sidsteende skal hjælpe til intuition og forståelse.Hvilke kundskaber er der primært behov for?1.Matematik:logaritme og potensregneregler, differensligninger(egne noter i Absalon).2.Regressions analyse:Simpel lineær regressionsanalyse (OLS), læsBasic Regression Analysis,bogen/PDF (1. øvelse).3.Basale operationer i Excel:fx simulering af modeller ellerfortolkning af data vha. regressioner.4
Formalia:ForelæsningerneI gennemsnit 1,5 forelæsninger om ugen (ulige uger 2;lige uger 1).Teorigennemgang (+ empiri)Progression: ét par forelæsninger pr. kapitel (seforelæsningsplanen)Aktivering: 2-minutteres-øvelserPensum:kap 1-12 i Sørensen og Whitta-Jacobsen,Kapitel 1-5 (ny udgave): PDF fra AbsalonEgne noter i Absalon (læs i starten!)Appendiks: ”Basic Regression Analysis” (gennemgang i 1.øvelsestime og F3)5
Formalia:ForelæsningerneStart: kapitel 3: ‘Den Basale Solow Model’Hvis du har spørgsmål så skriv til[email protected]eller mødop på mit kontor (26.2.24)Forberedelse: Se forelæsningsplanSlides tilgængelige via Absalon.Jeg forbeholder mig retten til at ændre i dem(senest) indtil én time før forelæsningen.6
Formalia:Øvelserne1 øvelser pr. uge (3 timer).Primært opgaveregning.Opgaver fra bogen (benævnt medExc: i planen).Hjemmeopgaver: bogen, gamle eksamensopgaverog opgaver fra mig (benævnt medOpg.i planen).Højt aktivitetsniveau for de studerendetilstræbes.Start: Gennemgang af kapitel 27
Formalia:Hjemmeopgaver8 hjemmeopgaver.Rettes af holdlærer og gennemgås iøvelsestimerne.Mix af opgaver fra bogen, gamleeksamensopgaver og mig (se planen).Mindst 6 hjemmeopgaver skal bestås for atblive godkendt til eksamen.8
Formalia:Eksamen3 timer skriftlig uden hjælpemidler.Typisk: Én Essay type opgave med generelle spørgsmål til pensumog én regneopgave.Da det er uden hjælpemidler, vil modellen i regneopgaven være envariant af den i kender fra bogen.Noget vil gå igen andet vil være nytkræver dybdelæring ogikkeudenadslære.I kan også blive bedt om at vurdere hvorvidt den givne model harnoget hold i virkeligheden (dvs. empiriske validitet).Vis eksempel på eksamensopgave (reeksamen sommer 2018).9
Formalia:Gode rådIkke nok kun at læse,regn, regn, regn. Både iløbet af semesteret, og når I læser tileksamen.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 46 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture