Course Hero Logo

Hjemmeopgave 5 ØPA.docx - Emma Buch Hollænder Hgc544...

This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

Emma Buch HollænderØkonomiske Principper Ad. 2/11-2018Hgc544Hjemmeopgave 5 Økonomiske Principper AOpgave 1 1.1Budgetmængden for Sanne erskitseret i figur 1, med dertilhørende indifferens kurver.Indifferenskurverne er tegnetsom retvinklede da antalpopcornbægere og antalbiografbilletter er perfektekomplementer, hvilketbetyder at ved en ekstra enhedvil Sanne være fuldstændigligeglad med den ekstraenhed, hvis hun ikke får enekstra enhed af begge varer. 1.2For at finde det nyttemaksimerende forbrug, altså det forbrug hvor Sanne bruger hele sit budget på biografbilletter og popcornbægere hvor de er perfekte komplementer med et forhold 1:1. Findes ved at kigge på prisen af biografbilletter (40 kr.) og prisen påpopcornbægere (10 kr.):40+10=50Vi ved budgettet er på 1200 kr.:120050=24Så det nyttemaksimerende punkt er 24 biografture for Sanne hvor hun har brugt hele sit budget med et forhold på 1:1 på biografbilletter og popcornbægere. Man kan i figur 1, se det nyttemaksimerende punkt, med en dertil hørende indifferenskurve. Punktet er Sannes optimale valg, da Sanne gerne vil bruge hele hendes budget påpopcornbægere og biografbilletter, vil hun gerne opnå den højest mulige indifferenskurve,som er den indifferenskurve, der lige præcis tangere med Sannes budgetlinje. Ved optimum forstår vi, at det er der den marginale nytte pr. kr. brugt på popcornbægere er ligden marginale nytte pr. kr. brugt på biografbilletter. Da Sanne på alle andre punkter kan Figur 1. Sannes budgetmængde med indifferenskurver
Emma Buch HollænderØkonomiske Principper Ad. 2/11-2018Hgc544ændre hendes nytte så hun får mere ud af sit budget, ved at ændre opførsel, og da de to varer er perfekte komplementer, vil Sanne være ligeglad med popcornbægere hvis hun ikke får sin biografbillet og derfor er det netop det punkt illustreret i figur 1, der er Sannes optimum. 
Emma Buch HollænderØkonomiske Principper Ad. 2/11-2018Hgc5441.3

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture