Teo-Stratejik_Eksende_Evanjelizmin_Okunu.pdf

Teo-Stratejik_Eksende_Evanjelizmin_Okunu.pdf - T.C ERCİYES...

This preview shows page 1 - 3 out of 79 pages.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEO- STRATEJİK EKSENDE EVANJELİZM’İN OKUNUŞU Hazırlayan Yetkin KARAOĞLU Danışman Prof. Dr. Kenan HAS Lisans Bitirme Tezi Haziran 2016 KAYSERİ
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

ÖNSÖZ Birey ve Toplum hayatını belirleyen en önemli dizilimler esasında strateji kavramında temayüz etmektedir. Dini alanlarda ise bu dini-strateji dini ve dünyevi alanlarda ise teo- strateji olarak isimlendirilmektedir. Özellikle de bu “Tanrı’nın Stratejisi” manasına gelmektedi r. Bu çalışmamızda son yüzyılında ve özellikle 2000’li yıllardan sonra yükselişe geçen ve Hıristiyan dünya siyasetini etkisi altına alan “Evanjelizm” anlayışından ve onun teo-stratejik amaç ve gayelerini ve yöntemlerini konu edindik. Üç ana bölüme ayırdığımız çalışmamızın birinci bölümü “Teolojiden Stratejiye” başlıklıdır. Burada E vanjelizm’in tanımlarından, oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerden, reform hareketlerinin etkisinden, Misyon ve Ekümenizm kavramlarından ve bu kavramların Hıristiyan mezheplerindeki yansımalarından bahse ttik. İkinci bölümü “Ortaya Çıkışları ve 20. yy Etkinlik Alanları” başlıklıdır. Burada bir akım ve düşünce mantığı olarak Evanjelizm’i etkinlikleri açısından misyon ve küresel diyalog, Türkiye ve Ortadoğu’daki kırılma hatları, misyon ve diyalogun Orta Asy a’daki faaliyet ve izdüşümleri konularını çalıştık. Üçüncü ve son bölüm “Evanjelist Eksen Hareketleri ve Özellikleri” başlıklıdır. Bu bölümde ise evanjelist temelli bazı gruplardan ve genel olarak Evanjelizm’in belli başlı özelliklerinden bahsettik . Çalışmamızın geneline baktığımızda konular ve başlıklar ayrıntılı işlenmiş, önemli örneklemeler ve açıklamalardan kaçınılmamıştır. Bu açıdan bu çalışmamın hazırlanmasında manevi desteğini benden esirgemeyen ailem, eşim Hatice Kübra Karaoğlu’na; çalışmamın başından sonuna kadar önemli tavsiyeleriyle bizlere yol gösteren Prof. Dr. Kenan HAS’a teşekkürlerimi bir borç bilirim. Yetkin KARAOĞLU Haziran 2016 KAYSERİ
Image of page 2
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ……………………………………………………………………… İÇİNDEKİLER……………………………………………………………… GİRİŞ………………………………………………………………………... BİRİNCİ BÖLÜM TEOLOJİDEN STRATEJİYE EVANJELİZM A. EVANJELİZM TANIMLARI……………………………………….. B. EVANJELİZM’İN OL UŞUMUNA ZEMİN SAĞLAYAN FAKTÖRLER………………………………………………… 1. Reform Hareketleri ………………………………………………… a. Dini ve Politik Altyapı…………………………………………..
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Fall '09
 • SUSANLYNNJAMES

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern