Kap. 11-12.pdf - Kap 11-12 Utbudsteori Parallell med efterfr\u00e5geanalysen Marginalprodukt Utbudskurvan Perfekt konkurrens Visar hur producerad kvantitet

Kap. 11-12.pdf - Kap 11-12 Utbudsteori Parallell med...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Kap. 11-12 Utbudsteori - Parallell med efterfrågeanalysen - Produktionsfunktionern - Marginalprodukt Utbudskurvan Perfekt konkurrens Produktionsfunktionen - Visar hur producerad kvantitet beror av kvantiteten insatsvaror (optimal produktion) - Fasta insatsfaktorer - mark, kapital osv. - Variabla eller rörliga insatsfaktorer - arbetskraft, energi osv. - Kort sikt: minst en insatsfaktor är fast - Lång sikt: alla insatsfaktorer är variabla Marginalprodukten (MP) - Marginalprodukten av en faktor är X är ökningen i Q när en enhet X till används (alla andra insatsfaktorer är oförändrade) - MPx = ∆Q/∆X - Arbetets marginalprodukt - – MPL = ∆Q/∆L Avtagande marginalprodukt - När ökad insats av en produktionsfaktor ger allt mindre ökning av produktionen - till exempel “ska jag ta med ännu fler pennor till tentan fast jag bara kan skriva med en i taget?” Från produktionsfunktion till kostnadskurvor - Visar hur mycket som kan produceras (Y) med en viss mängd produktionsfaktorer (x1, x2, x3 osv…..) - Totalkostnaden för detta ges av TC (total cost) = FC (fast cost) + p1(pris)x1(mängden faktorer) + p2x2 + p3x3 osv……) Fasta och rörliga kostnader -
Image of page 1

Want to read all 3 pages?

Image of page 2

Want to read all 3 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '17
 • Anders Stenkrona
 • avtagande marginalprodukt, producerad kvantitet

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes