IN202 - Laboratory #2.docx - Лаборатори 2...

This preview shows page 1 out of 10 pages.

Лаборатори 2: VLAN,VTP болон InterVLAN замчлал Лабораторийн зорилго Жижиг хэмжээтэй дотоод с лжээ зохион байгуулж, с лжээг оновчтой зохион байгуулах свитч дээр ү ү хийгдэх шаардлагатай технологиудаас VLAN, VTP, InterVLAN , замчлалыг судлан тохируулж знэ. ү Онолын товч хэсэг Virtual LAN(VLAN) гэдэг нь физик биш логик холболтонд суурилсан свич доторх логик б тэцтэй с лжээ юм. Доорх зурагт з лснээр х ний н цийн албаныхан физик байршлаараа р ү ү ү үү ү өө өө р давхарт байгаа хэдий ч, өө VLAN-гийн тусламжтай логикоор VLAN3 –гийн 10.0.3.0/24 гэсэн нэг с лжээнд байна. ү VLAN-г хэрэглэснээс дараах давуу талуудтай: Нууцлал- Нууцлах шаардлагатай мэдээлэлтэй хэрэглэгчдийн групыг тусад нь VLAN-д оруулснаар тухайн мэдээлэл алдагдах магадлал багасна. Дээрх зурган дээр IT-гийн алба х ний н ц с тусдаа ү өө өө VLAN-д байгаа учир х ний н цийн компьютерууд руу дотоод ү өө с лжээндээ шууд хандах боломжг й болж байна. ү ү Г йцэтгэлийг сайжруулна ү - 2-р т вшний ү flat с лжээг олон логик ажлын групуудэд хуваан ү с лжээгээр дамжих шаардлагаг й урсгалыг багасган г йцэтгэлийг сайжруулна. ү ү ү Broadcast domain-г хуваана – С лжээг ү VLAN-гуудад хувааснаар нэг broadcast домайнд байгаа т х р мжийн тоог багасгана. Дээрх зурагт 16 компьютер ө өө ө , IT, HR, Sales гэсэн 3 броадкаст домайн байна. IT-гийн ажилтны б тээмжийг дээшл лнэ- ү үү Свитч дийг үү management VLAN-гаар алсаас удирдахад хялбар.М н с лжээнд шинэ хэрэглэгч нэмэхэд ө ү VLAN гуудын тохиргоо хийгдсэн байгаа учир шинээр залгаж байгаа портыг зохих VLAN-д харгалзуулахад л хангалттай. VLAN нь дараах т рл дтэй ө үү : Data VLAN- Хэрэглэгчийн сгэсэн с лжээний урсгалыг дамжуулахаар тохируулагдсан үү ү VLAN-г хэлнэ.Data VLAN-г хэрэглэгчид болон т р р мж дийг салангид групууд ө өө ө үү болгоход хэрэглэдэг.
Image of page 1
You've reached the end of this preview.
 • Fall '08
 • RYAN

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern