OUMH1103.docx - Kecanggihan pengangkutan awam tren di negara ini umpama kosmetik kerana ia boleh dikatakan lumpuh pada waktu puncak Perkhidmatan tren di

OUMH1103.docx - Kecanggihan pengangkutan awam tren di...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Kecanggihan pengangkutan awam tren di negara ini umpama kosmetik kerana ia bolehdikatakan lumpuh pada waktu puncak. Perkhidmatan tren di Malaysia bermula pada tahun 1885dengan pembukaan aliran keretapi yang pertama di antara Taiping dengan Port Weld. Kini.Pengangkutan tren ini terdiri daripada tren berat(termasuk tren kelajuan tinggi), transit aliranringan(LRT), monorail dan aliran landasan funicular. Tren berat yang sebanyaknya digunakanuntuk pengangkutan penumpang antara bandar dan muatan dan penggangkutan awam,manakalah LRT digunakan untuk pengangkutan dalam bandar dan penggunaan khas seperti diantara bangunan lapangan terbang (Wikipedia,2006 julai 22). Sepatutnya pengangkutan awamseperti sistem transit aliran ringan (LRT) dan tren komuter Keretapi Tanah Melayu Berhad(KTMB) merupakan nadi kepada pergerakan warga kota, namun ia gagal menampung keperluanpada waktu puncak. Terdapat beberapa sebab-sebab berlaku kesesakan penumpang dipengangkutan tren dan cadangan yang efektif perlu diambil untuk menangani masalah kesesakanpenumpang tren terutamanya pada waktu puncak.Kesesakan tren yang berlaku pada waktu puncak kerana ketibaan tren tidak mengikutjadual. Ini kerana Pada waktu puncak pengangkutan tren di ibu kota dilihat kebanjiran penggunayang semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Orang ramai bergelut untuk mendapatkan trenkerana ketibaan tren tidak mengikut jadual. Disebabkan penumpang ramai dan jumlahgerabaknya terhad maka kadang-kadang pelanggan terpaksa menunggu tren yang berikutnya
Background image
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture