Reviewer-pagbasa-at-pagsusuri.docx - Reviewer Pagbasa at...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Reviewer Pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik Ikatlong markahan Kahulugan ng pagbasa- ang pagtitiyak ng depinisyon ng pagbasa ay mahalaga upang makabuo ng paraan ng ebalwasyon sa pagkatuto nito. - ang pagbasa ay isang kompleks na kognitibong proseso ng pagtuklas sa kahulugan ng bawat simbolo upang makakuha at makabuo ng kahulugan. Intensibo- ay pagsusuri sa kaanyuang gramatikal, panandang diskurso at iba pang detalye sa estruktura upang maunawaan ang literal na kahulugan, implikasyon, at retorikal. Ekstensibo -ang eksensibong pagbasa ay isinasagwa upang makakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa maramihang bilang ng teksto. 10 katangian ng matagumpay n programa sa ekstensibong pagbasa 1. Angkop ang materyales sa kakayahang panglinggwistika ng mga mag-aara 2. Mayroong magagamit na sari-saring materyales sa iba't ibang paksa. 3. Pinipili ng mag-aaral ang gusto nolang basahin. 4. Nagbabasa ang mga mag-aaral ng napakaraming teksto hangga't maaari. 5. Ang layunin ng pagbasa ay may kaugnayan sa interes at kasiyahang loob ng mambabasa, pagkuha ng impormasyon, at pangkalahatang pag-unawa. 6. Ang nakamit na pagkatuto ang mismong gantimpala sa pagbabasa at hindi ano p mang grado o premyo.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '19

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern