Kap 36 \u2013 reproduktion og udvikling.docx - Kap 36 \u2013 reproduktion og udvikling 36.1 Seksuel reproduktion Mitose og meiose Reproduktion ved fusion af

Kap 36 u2013 reproduktion og udvikling.docx - Kap 36...

This preview shows page 1 - 4 out of 17 pages.

Kap 36 – reproduktion og udvikling 36.1 Seksuel reproduktion: Mitose og meiose Reproduktion ved fusion af gameter, hvor to habloide gameter bliver til en dibloid celle = en zygote o Hunkønsgamete = ægget: stor og ubevægelig o Hankønsgamete = sæd: mindre og bevægelig Aseksuel reproduktion: Reproduktion uden fusion af gameter Hos invertebrater Kun mitose Forskellige slags reproduktion hos forskellige arter: o Budding ”: individer spirer på eksisterende individer, f.eks. koraller o fission : individ deles i to o fragmentation : splitter kroppen i flere stykker regenerering af tabte kropsdele. Stykkerne kan blive til en eller flere individer o parthegenese : Æg vokser uden befrugtning, visse bier, myrer
Evolution: Seksuel reproduktion er mindst effektivt men mest populært? o Måske pga. unikke genotyper forsvar mod ændringer i miljøet, f.eks. patogener (sygdomsskabende organismer) Fordele ved aseksuel: o Godt i stabilt miljø hvor individers genotype passer godt ind, fordi afkommene vil have samme genotype o Mere effektivt Svært at finde partner nogle arter har tilpasset sig ved at have både han- og hunkønsreproduktionsegenskaber = hermafrodit . Nogle kan parre sig, andre kan befrugte sig selv – ikke genetisk identiske identiteter pga. overkrydsningerne i meiosen og hvis hermafroditten har to forældre vil dens afkom få tilfældige gener fra forældrene Ekstern befrugtning: Hunnen lukker æg ud i miljøet og hannen befrugter dem Fugtigt miljø påkrævet gameter må ikke tørre ud og sperm skal kunne ”flyde” hen til æggene Ved visse arter lukker en hel individgruppe gameter ud i vandet på samme tid = spawning o Ved kemiske signaler fra et individ til alle o Eller ved visse miljøforhold, skift i temperatur, dagslængde Intern befrugtning: Sperm trænger ind til hunnens reproduktionstragt og befrugter æggene Får færre gameter men flere zygoter overlever, både fordi de er bedre beskyttet mod rovdyr i det interne miljø og fordi embryos er bedre beskyttet og ofte får fosteret mere omsorg fordi de er vigtigere at passe på end ved aseksuel reproduktion, hvor der er mange flere afkom Pheromoner: både intern og ekstern. Nogle arter udskiller hormoner for at finde en hun, kan påvirke fysiologi og adfærd hos andre individer.
Begreber: Gonad : Hvor gameter produceres Spermathacea : Hos mange insekter. ”sække” hvor hunnen opbevarer sperm til senere brug og udløser det når forholdene er bedst så afkommene med større sandsynlighed overlever Vertebrate hvirveldyr: cloaca i stedet for penis, folder sig ud ved befrugtning 36.2 Mænds reproduktive anatomi: Eksterne reproduktionsorganer : scrotum (pungen med testikler, uden for bughulen, funktion: sænker temperaturen) og penis Interne : par af gonader/kønskirtler som producerer sperm og reproduktive hormoner, leverer produkter til sperm-bevægelse og sædveje til transport af sperm og produkter fra kirtlerne Testikler : o

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture