T\u00d8 nr. 2, kap. 25 - T\u00d8 nr 2 kap 25 Kap 25 The Origin and Diversification of Eukaryotes Explain the hypotheses behind the development of

Tu00d8 nr. 2, kap. 25 - Tu00d8 nr 2 kap 25 Kap 25...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

TØ nr. 2, kap. 25 Kap 25: The Origin and Diversification of Eukaryotes Explain the hypotheses behind the development of chloroplasts and mitochondria including the evidences for these hypotheses. 25.3 og 25.4 Mitokondrier: 1. Startede med prokaryot 2. Plasmamembranen folder sig ind og danner et hulrum af indre membran som senere bliver til ER og cellekernen (så snart den får en kerne er den eukaryot) 3. Der kommer aerobisk bakterie ind i cellen, som mister flere af sine gener og i stedet bliver bakterien en del af cellen i form af mitokondrier og de lever nu i endosymbiose 4. Nu er cellen blevet en heterotrof eukaryot Kloroplaster: 1. En af efterkommer-cellerne med mitokondrier har senere optaget en fotosyntetisk bakterie (dvs. med kloroplaster) og igen lever i endosymbiose med cellen og laver fotosyntese for cellen 2. Cellen er nu autotrof 3. I røde og grønne alger er der sket en sekundær endosymbiose Forskel på prokaryoter og eukaryoters deling:

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture