Kapitel 7 - Respiration og fermentering T\u00d8.docx - Respiration og fermentering Describe the reactions and roles of ATP\/ADP and NADH\/NAD in glycolysis

Kapitel 7 - Respiration og fermentering Tu00d8.docx -...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Respiration og fermenteringDescribe the reactions and roles of ATP/ADP and NADH/NAD+ in glycolysis and in the citric acid cycle7.8 og 7.9Glykolyse:Foregår i cytosolI glykolyse forbruges 2 ATP og der dannes 4 ATP, så net produktion er 2 ATPI investment fasen Molekylet bliver mere reaktivtNAD+ reduceres til NADH + 2H+ - exergonisk reaktion – energi frigives. Fosfat sættes på G3P 1,3 biphosphoglycerat 4 ATP dannes (substrat-niveau-dannelse)Derefter kommer citronsyrecyklussen:Foregår i mitokondrierATP: Per glukosemolekyle – 2 ATP (fordi hvert molekyle splittes mellem to pyruvat-molekyler)Per cyklus - 1 ATPNADH – oxidationsmiddel/elektronbærerPer glukosemolekyle: 6 Per cyklus: 3 3 trinFAD FADH2 – samme funktion, der dannes 1 per cyklusDescribe the inputs and outputs of the electron transport chain and how the electron transport chain islinked with ATP synthase.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture