Opgave_23.pdf - Opgave 23[Respirationsrate for varmblodede...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Opgave 23. [Respirationsrate for varmblodede dyr] Varmblodede dyr, heriblandt mennesket, holder en næsten konstant kropstemperatur. Energitabet til omgivelserne er en overfladeeffekt og effekten af tabet kan udtrykkes som 2 2 P k L = hvor L er en karakteristisk længdeskala for dyret. Den energi, der forbrændes, er tæt knyttet til iltoptaget, der er en volumeneffekt. Energien der frigives i en respirationscyklus er 3 3 E k L = . Konstanterne 2 k og 3 k antages at være ens for alle varmblodede dyr. a) Bestem dimensioner og SI-enheder for 2 k og 3 k . b) Bestem en sammenhæng mellem respirationsraten n (antal ind- og udåndinger per tid), 2 k , 3 k og den karakteristiske længdeskala L . c) Hvordan afhænger respirationsraten af den karakteristiske længdeskala? d) Find en karakteristisk længde og respirationsrate for ét dyr. Estimér længden af et andet dyr og forudsig respirationsraten for dette ved at opfatte det første dyr som en skalamodel og det andet som en prototype.
Image of page 1
 • Spring '19

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern