KABANATA-III-Paglalahad-ng-Suliranin.doc

KABANATA-III-Paglalahad-ng-Suliranin.doc - Abm 11-E Pangkat...

This preview shows page 1 - 5 out of 9 pages.

Abm 11-E Pangkat 4 Pamagat: Isang Pagsusuri sa Pag-usbong ng Negosyong Lending KABANATA III Paglalahad at Pagsusuri ng mga Datos Demograpikong Propayl Narito ang demograpikong propayl ng mga respondents na nakuha ng mga mananaliksik sa kanilang isinagawang sarbey para sa kanilang pananaliksik na ukol sa pagpapautang EDAD Mapapansin sa ibaba na ang edad ng mga taong nagpapalending ay 21-55 taong gulang. Ngunit ang pinaka mataas ay ang porsiyentong 79% na ang edad ay 40-45 taong gulang. Sinusundan ng 78% na ang edad naman ay 31-39 taong gulang. Sumunod ay ang dalawang magkaparehong 75% na ang edad ay 46-50 taong gulang at 51-55 taong gulang. At ang pang huli o pinakamababang nakuhang porsiyento na 73% ay ang edad 21-30 taong gulang .
Image of page 1
KASARIAN Mapapansin sa ibaba na 88% ang mga babaeng nagpapalending at 82% naman ang mga lalaking nagpapalending. Sa makatuwid mas marami ang mga babaeng nagpapautang o nagpapalending kumpara sa mga kalalakihan. KALAGAYANG SIBIL Sa kalagayang sibil ng mga respondente, mapapansin na ang pinakamataas na porsiyentong 92% ay mayroong asawa. Sinundan ng 76% ay dalaga/binata pa lamang. At ang huli na pinakamababang nakuhang porsiyentong 71% ay ang biyuda/biyudo at hiwalay.
Image of page 2
TALAHANAYAN BLG. 1 Opinyon ng Pagsang-ayon at Pagtutol sa Kalakaran ng Pagpapalending Para sa sarbey na ito, ang mga mananaliksik ay naghanap ng mga respondente at sa tulong nito, nagawang makakalap ng mga mananaliksik ng impormasyon ukol sa paksang nais na masolusyunan ng gumawa ng pananaliksik na ito. Makikita sa talahanayan na 105 (97%) ang sumagot ng Oo para sa bawat tanong at 35 (3%) naman para sa Hindi. Hindi katulad sa naging resulta ng sumunod na sarbey, malalaman na karamihan sa mga respondent ay kasalukuyang humaharap sa problema at maging na rin sa nais na lumaki ang kita sa negosyong paglelending o pagpapautang. Sitwasyon Oo Hindi Mean Kahulugang pasalita 1. Mayroon ka bang hangarin na mapataas 30 0 2 SINASANG- ang kinikita mo sa AYUNAN pagpapautang? 2. Nababayaran ba sa itinakdang araw ang 12 18 1.4 SINASANG- inutang na pera? AYUNAN 3. Sa iyong pagpapalending, mayroon ka bang SINASANG- inuutusang iba 17 13 1.57 AYUNAN para mangolekta? 4. May pagkakataon ba na ang iyong pinautang ay 28 2 1.93 SINASANG- hindi nagbabayad? AYUNAN 5. Sa iyong pagpapalending, nakatagpo ka na ba ng 28 2 1.93 SINASANG- pahirapang singilin AYUNAN pagdating sa pagbabayad?
Image of page 3
TALAHANAYAN BLG.2 Mga Adbentahe ng nagpapalending Ang talahanayang nasa ibaba ay naglalaman ng mga adbentahe ng negosyong lending at nakasaad din dito ang bilang ng mga respondente na tumugon sa bawat bilang. Sa unang adbentahe, 23 ang sumang-ayon na hindi masyadong komplikado ang mga kakailanganing papeles sa lending. Sa ikalawang adbentahe, 17 ang sumang-ayon na mas mabilis maglabas ng pera sa lending para sa mga nangungutang. Sa ikatlong adbentahe, 23 ang sumang-ayon na ang mga nagpapa-utang na mismo ang pupunta sa mga may utang para maningil. Sa ikaapat na adbentahe, 16 ang sumang-ayon na kaya malaki ang kita sa lending ay dahil sa interes nito. Sa
Image of page 4

Want to read all 9 pages?

Image of page 5

Want to read all 9 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Fall '14

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern