DPK CHAPTER 2.pdf - BAB 2 KREATIVITI DAN INOVASI PERNIAGAAN 2.1 Pengenalan Kepada Kreativiti Keusahawanan 2.2 Peranan Kreativiti Dalam Keusahawanan 2.3

DPK CHAPTER 2.pdf - BAB 2 KREATIVITI DAN INOVASI PERNIAGAAN...

This preview shows page 1 - 14 out of 52 pages.

BAB 2 KREATIVITI DAN INOVASI PERNIAGAAN
Image of page 1
2.1 Pengenalan Kepada Kreativiti Keusahawanan 2.2 Peranan Kreativiti Dalam Keusahawanan 2.3 Inovasi Dan Keusahawanan 2.4 Proses Inovasi
Image of page 2
HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan definisi konsep dan kreativiti sesebuah perniagaan (C3) 2. Mengaplikasikan kaedah membina konsep, kreativiti dan inovasi dalam perniagaan (C4) 3. Menghuraikan proses kreatif dan inovatif menjana idea perniagaan (C4)
Image of page 3
PENGENALAN Kreativiti dan inovasi adalah intipati keusahawanan. Keusahawanan pula memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kreativiti dan inovasi produk amat penting pada setiap tahap perniagaan untuk berkembang, survival dan membina kelebihan dari segi persaingan.
Image of page 4
APAKAH KREATIVITI? APAKAH INOVASI? adakah terdapat PERBEZAAN? Bagaimanakah dengan idea? Apakah IDEA?
Image of page 5