Kortsvar HIS341 Bedriften.docx - Kortsvarsspørsmål til...

This preview shows page 1 - 3 out of 24 pages.

Kortsvarsspørsmål til HIS340 Bedriften høsten 2017 1. Introduksjon til Bedriften 1. Hvorfor er historie og kunnskap om historie er viktig? - Historie er avgjørende for å forstå hvorfor vi er der vi er idag. - Samfunnet er et produkt av historien. - Historie former vår identitet og påvirker hvem vi er. - Bidrar til refleksjon. Har du noen gang prøvd å ro en robåt? For å ro er det nødvendig å sitte med ryggen mot målet, og ansikt der vi kommer fra. Man korrigerer kursen ved å se bakover. Det er viktig å ha kunnskap om fortidens hendelser for å se mulighetene for fremtiden. 2. Hva menes med begrepet dannelse? - Dannelse kan defineres som en utforming av menneskets personlighet oppførsel og den moralske holdningen gjennom oppdragelse, miljø og utdanning. - Begrepet allmenndannelse brukes som et minstemål av dannelse som blir sett på som noe som burde være felles for alle innbyggere i et samfunn. 3. Hva menes med begrepet refleksjon? - Refleksjon omfatter det å tenke over noe, betrakte, vurdere, kommentere og diskutere frem og tilbake om noe. For eksempel det å reflektere rundt en tekst innebærer blant annet å utforske, undersøke, analysere og tolke kunnskap. - Reflektere er til for å få en forståelse slik at man kan artikulere sammenhenger og argumenter for og imot. 4. Si noe om opplysningstiden, nevn gjerne noen viktige tenkere fra perioden? - Opplysningstiden er en europeisk intellektuell bevegelse mellom den franske og engelske revolusjon. - Det er en bevegelse som fremmet fornuften, og kalles også fornuftens tidsalder.
Image of page 1
- Omfattet land som: Frankrike, Storbritannia, Tyskland, men mest betydning for Russland, Skandinavia og Italia. - Viktige tenkere fra perioden er Frankrike-Voltaire. Storbritannia-John Lock og Tyskland-Immanuel Kant. - John Lock – Liberalisme og Eiendomsrett - Immanuel Kant – Sinnelagsetikk - Jeremy Bentham – Utilitarismen. 5. Hvorfor kan en bedrift defineres som «en (kollektiv) enhet for spesialisert produksjon»? - Et kollektiv betyr at det er flere mennesker som samarbeider om noe. - De fleste bedrifter er en sammensetning av mennesker som samarbeider. - Spesialisert produksjon omfatter alle som produserer noe innenfor sitt område (alle i kollektivet) - Bedriften er sammensatt av mennesker som er spesialister i å produsere produktet bedriften selger, og de samarbeider som et kollektiv. 6. Hvorfor er kildekritikk viktig? - Kildekritikk omfatter å kritisere den informasjonen man finner frem til og være selektiv i prosessen. - Det er viktig å velge kilder med omhu ettersom ikke alt man finner er riktig informasjon. - Som et eksempel kan vi ta en journalist sin oppgave om å finne informasjon om det hun eller han skal skrive om. Ettersom journalisten kan nå ut til et stort antall mennesker er det viktig å ikke feilinformere disse. Det kan medføre katastrofale konsekvenser. Det er dermed svært viktig å vise kildekritikk.
Image of page 2

Want to read all 24 pages?

Image of page 3

Want to read all 24 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern