MPU 1311.doc - MPU 1311:PENDIDIKAN MORAL(KAJIAN KES Thiviaya Subramaniam A05STM17F006 Thinish Rajah A05SPA17F016 Victor Raj Moses A05STM17F005

MPU 1311.doc - MPU 1311:PENDIDIKAN MORAL(KAJIAN KES...

This preview shows page 1 out of 8 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

Unformatted text preview: MPU 1311:PENDIDIKAN MORAL (KAJIAN KES) Thiviaya Subramaniam A05STM17F006 Thinish Rajah A05SPA17F016 Victor Raj Moses A05STM17F005 PENDAHALUAN Dengan adanya teknologi yang disebut internet kita dapat dengan mudah, murah serta cepat memperoleh informasi dari beragam penjuru dunia, contohnya berita terkini perihal politik di satunegara, ekonomi, olahragaserta yang lain. Laman sosial ialah alat untuk berkongsi dan berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia di alammaya. Padamasakini, seseorang yang tidak memiliki akaun di laman sosial dikatakan ketinggalan zaman dan tidak mengikuti perkembangan teknologi semasa.Di antara laman sosial yang popular ialah Facebook, Twitter,Instagram,WechatdanWhatsapp. OBJEKTIF Mengkaji hubungan antara internet dan laman sosial dengan sosialisasi individu dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Pasir Salak.Mencari penyelesaian untuk menghindari penyalahgunaan internet dan laman sosial. KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang kami gunakan dalam kajian kes ini ialah : Kaedah lisan seperti perbualan Soal selidik Internet Buku dan majalah BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN LAPANGAN PENDIDIKAN MORAL KOD MPU 1312 Jantina : Lelaki Kursus : SPA Perempuan STM SPK 1. DimanakahAndaMelayari Internet? Rumah Cybercafe Sekolah SKR Lain-Lain 2. BerapaLamakahMasa Yang DiambilUntukAndaMelayari Internet DalsmSeminggu? 2 Jam 3 Jam 4 Jam Lebih Dari 5 Jam 3. Apakahtujuanandamelayarisepertifacebookdan twitter ataulaman social yang lain? A.Mencarikenalanbaru B.berbincangtentangpelajaran C.Bermain C.lain-lain Silanyatakan………………………. 4. Adakahandamenggunakanlamansosialuntuktujuanpembelajaran? YA TIDAK 5. Adakahlamansosialdapatmembantuanda di dalampembelajaran? YA TIDAK 6. Bagaimanakahjikalamansosialini di sekatpenggunaannya? SangatSetuju Setuju TidakSetuju SangatTidakSetuju 7. Adakahibubapaandamemantauketikakamumelayari internet ataulamansosial? Selalu Kadang-Kadang TidakPernah 8. Adakahibubapaandamenetapkanperaturansemasaandamenggunakan internet YA TIDAK 9. Secarajujuradakahandabolehmengawaldiridanmengikutperaturan yang ditetapkandalampenggunaan internet? A.Mengikutkeadaan,tempat&waktuB.TidakPernahMematuhi C.sentiasa HASIL KAJIAN Tahap pemantauan ibubapa terhadap penggunaan internet dalam kalangan anak-anak masih rendah. Kajian tersebut turut menunjukkan pelajar Kolej Komuniti Pasir Salak sudah memiliki sekurang-kurangnya satu akaun laman sosial sama ada Facebook, WhatsApp atau Instagram dan lain-lain. PENUNTUP Saya Berjaya menyiapkan kerja kursus ini pada masa yang ditetapkan. Saya telah mendapat banyak manfaat dan sesuatu yang baru untuk dipelajari sepanjang proses menyiapkan Tugasan Projek bagi subjek MPU 1311 Pendidikan Moral. Pada peringkat permulaan ketika saya menyiapkan tugasan projek ini, saya telah berbincang bersama dengan rakan-rakan daripada kuliah yang berlainan mengenai tugasan yang perlu kami siapkan. Hasilnya saya mudah untuk mendapat maklumat kerana kami bekerjasama dalam mencari maklumat dan menyelesaikan masalahmasalah yang timbul. ...
View Full Document

 • Winter '17
 • udhhdh

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture