SESS\u0130Z EV.docx - 70\u2019lerden sonra \u00f6zellikle 80\u2019lerin ba\u015f\u0131nda h\u00fcmanist ve bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l ilkeler yozla\u015ft\u0131r\u0131lmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r \u0130nsan art\u0131k

SESSu0130Z EV.docx - 70u2019lerden sonra u00f6zellikle...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

70’lerden sonra, özellikle 80’lerin başında hümanist ve barışçıl ilkeler yozlaştırılmaya başlamıştır. İnsan artık toplumun huzuru ve geleceği için bir amaç değil sadece bir araç haline gelmiştir. Birçok düşünce, felsefe ve ideolojik görüş vardır. Fakat bu ideolojilerden insan olgusu ortadan kaldırılmış ve insana özgü bütün bu akımlar bir takım çıkarlarla doldurulmuş yobaz bir din algısına dönüşmüştür. Bunun sonucu olarak da, durmadan insanlıktan söz edilen bir çağda, insanlık ilkelerine ters düşen, sömürücü, kaba, bencil ve ancak kendi küçük hesapları içinde mutlu olabilen ilkel ve sevimsiz bir insan modeli ortaya çıkmıştır. Seyahatlerden görkemli giysilerle dönen, lüks arabaları içinde diğerlerinin yaşam alanını fütursuzca ihlal eden, saygısız, şımarık bir azınlık meydana gelmiştir. Bunun karşısında ise, üniversiteye girememiş girse bile devam edememiş, işsiz,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture