OUMH1103_kemahiran belajar.doc - OUMH 1103 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER SATU 2018 OUMH 1103 KEMAHIRAN BELAJAR JARAK JAUH NO MATRIKULASI

OUMH1103_kemahiran belajar.doc - OUMH 1103 FAKULTI...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

OUMH 1103 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER SATU / 2018 OUMH 1103 KEMAHIRAN BELAJAR JARAK JAUH NO. MATRIKULASI : XXXXXXXXXXX NO. KAD PENGENALAN : XXXXXXXXXX NO. TELEFON : XXXXXXXXXX E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN : BANGI 1
Image of page 1
OUMH 1103 1.0 Pengenalan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat kesesakan ditakrifkan sebagai keadaan sesak dan kesempitan, ia sinonim dengan kata padat, tumpat,penuh dan berasak. Manakala waktu puncak ditakrifkan waktu lalulintas yang paling sibuk. Waktu puncak pagi pula merujuk kepada waktu bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi dan jam 5 petang hingga 7 malam. Dalam konteks Malaysia penggunaan pengangkutan awam seperti bas, teksi, keretapi, komuter dan tren telah menjadi satu keperluan terutama bagi penduduk bandar-bandar utama di kawasan Lembah Klang. Saban hari jumlah penggunaan pengangkutan awam ini dilihat semakin meningkat dari masa ke semasa, berikutan meningkatnya bilangan penduduk di bandar-bandar utama sama ada disebabkan oleh kedatangan warga asing mahupun penghijrahan rakyat tempatan dari negeri-negeri disekitar atas faktor-faktor pendidikan mahupun mencari pekerjaan. Sesuai dengan peningkatan taraf hidup serta kemajuan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, maka diwujudkan pelbagai jenis pengangkutan awam yang lebih efisien seperti LRT atau Aliran Transit Ringan , monorel yang menggunakan rel tunggal pada kebiasaanya menggunakan rel pada aras yang tinggi, transit laju massa ( mass rapid transit) iaitu sejenis keretapi laju yang mampu membawa 40000 orang perjam sehala dan ia merupakan perkhidmatan keretapi yang mempunyai permintaan yang tinggi dikalangan pengguna dan rangkaian kereta api ekspress. Sebelum dihuraikan dengan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesesakan di waktu puncak, Diterangkan tujuan penulisan esei ini adalah untuk mengenalpasti penyebab kesesakan tren yang berlaku di sekitar Lembah Kelang serta mengenalpasti dan mencari penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut. Skop kandungan penulisan esei ini akan membincangkan sebab-sebab dan penyelesaian yang boleh diaplikasikan dalam mengatasi masalah tersebut.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture