ebookkonvo89johor.pdf - Istiadat Konvokesyen UiTM Ke 89...

This preview shows page 1 out of 272 pages.

Unformatted text preview: Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 89th Convocation Ceremony CANSELOR CHANCELLOR Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V D.K., D.K.M., D.M.N., D.K. (Selangor), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Kedah), D.K. (Terengganu), S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K., S.P.J.K. MENTERI PENDIDIKAN MINISTER OF EDUCATION YB Dr. Maszlee bin Malik PRO-CANSELOR PRO-CHANCELLOR YABhg. Tun Datuk Seri Panglima Hj. Ahmadshah Abdullah S.M.N., D.M.K., S.P.D.K., D.P., P.G.D.K., A.S.D.K., K.M.N., J.P. PRO-CANSELOR PRO-CHANCELLOR YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Utama (Dr) Arshad Ayub P.S.M., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.M.P., S.P.S.K., P.N.B.S., D.P.M.P., D.P.M.J., D.S.A.P., D.P.M.T., D.S.L.J., (Brunei), P.G.D.K , J.M.N, P.B.E. PRO-CANSELOR PRO-CHANCELLOR YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abdul Rahman Arshad P.S.M., S.P.M.S., S.P.D.K., D.C.S.M., D.S.A.P., D.M.P.N., D.K.S.J., J.M.N., J.S.M., B.S.K., Ph.D. PRO-CANSELOR PRO-CHANCELLOR YBhg. Tan Sri Dato’ Sri (Dr) Sallehuddin Mohamed P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.S.I.S., S.I.M.P., D.H.M.S., D.I.M.P., J.M.N., K.M.N. PRO-CANSELOR PRO-CHANCELLOR YBhg. Tan Sri Dato’ Hj. Safri Awang Zaidell P.S.M., P.N.B.S., K.M.N., P.P.C., P.P.B. PRO-CANSELOR PRO-CHANCELLOR YBhg. Tan Sri Zarinah Anwar P.S.M., S.S.A.P., D.S.A.P. PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH CHAIRMAN BOARD OF DIRECTORS YBhg. Dato’ Sri Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir D.S.A.P, S.I.M.P, S.S.A.P NAIB CANSELOR VICE-CHANCELLOR YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr Hassan Said D.P.M.P., D.P.M.S., D.P.M.K., D.M.S.M., D.S.P.N., P.G.B.K., J.M.N. Chevalier de la d’Honneur Goverment of France YBhg. Dato’ Sri Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr Hassan Said AHLI MEMBER PENGERUSI CHAIRMAN 22 YBrs. Encik Mohd Sakeri Abdul Kadir YBhg. Dato’ Mohd Zaini Hassan AHLI AHLI MEMBER MEMBER Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 YBhg. Datuk Mohaiyani Shamsudin YBhg. Datin Paduka Ir Dr Siti Hamisah Tapsir YBhg. Datuk (Dr) Aminar Rashid Salleh AHLI AHLI AHLI MEMBER MEMBER MEMBER YBrs. Puan Azida Azmi SETIAUSAHA SECRETARY Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 23 YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr Hassan Said Naib Canselor Vice-Chancellor Prof. Ts. Dr Hj. Mohamad Kamal Hj. Harun, FASc Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa Deputy Vice-Chancellor Academic & International 24 YBhg. Prof. Dato’ Dr Abdullah Mohamad Said Prof. Ir Dr Hj. Abdul Rahman Omar Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar Deputy Vice-Chancellor Student Affairs Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi Deputy Vice-Chancellor Research & Innovation Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Prof. Dr Hj. Zaini Abdullah Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri, Komuniti, Alumni & Keusahawanan Deputy Vice-Chancellor Industry, Community, Alumni & Entrepreneurship Network (ICAEN) Puan Azida Azmi Pendaftar Registrar Dr Hj. Mohd Anuar Mazuki Prof. Madya Dr Haidar Dziyauddin Bendahari Bursar Penasihat Undang-Undang Legal Advisor Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 25 26 Encik Noor Hidayat Adnan Prof. Dr Hadariah Bahron Ketua Pustakawan Chief Librarian Penolong Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi Assistant Vice-Chancellor Institute of Research Management & Innovation (IRMI) Prof. Dr Roziah Mohd Janor Prof. Dr Fauziah Noordin Penolong Naib Canselor Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA) Assistant Vice-Chancellor Institute of Quality & Knowledge Advancement Penolong Naib Canselor Institut Kepimpinan & Pembangunan Assistant Vice-Chancellor Institute of Leadership & Development (ILD) Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Prof. Madya Dr Hj. Mohd Fozi Ali YBhg. Dato’ Prof. Dr Hj. Mustaffa Mohamed Zain Penolong Naib Canselor Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur Assistant Vice-Chancellor Infrastructure & Infostructure Development Penolong Naib Canselor Strategi Assistant Vice-Chancellor Strategy Prof. Madya Dr Azizan Abdullah Penolong Naib Canselor (Keusahawanan) Assistant Vice-Chancellor (Entrepreneurship) Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED) Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 27 YBhg Prof Dato’ Dr Mohamed Ibrahim Abu Hassan Pergigian Dentistry Kol. (B) Dr Amir Muhriz Abdul Latiff Sains Kesihatan Health Sciences 28 Prof. Dr Aishah Adam Prof. Dr Mohd Zamrin Dimon Farmasi Pharmacy Perubatan Medicine Prof. Madya Dr Hj. Masran Saruwono Senibina, Perancangan & Ukur Architecture, Planning & Surveying Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Prof. Dr Hjh Azlinah Hj. Mohamed Sains Komputer & Matematik Computer & Mathematical Sciences Prof. Ir Dr Hj. Mohd Nasir Taib Prof. Dr Zakiah Ahmad Prof. Dr Norazah Abd Rahman Prof. Ir Dr Muhammad Azmi Ayub Kejuruteraan Elektrik Electrical Engineering Kejuruteraan Awam Civil Engineering Kejuruteraan Kimia Chemical Engineering Kejuruteraan Mekanikal Mechanical Engineering Prof. Dr Hj. Khudzir Hj. Ismail Sains Gunaan Applied Sciences Dr Hj. Razali Mohamad Salleh @ Zainal Sains Sukan & Rekreasi Sports Science & Recreation Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Prof. Madya Dr Asmah Awal Perladangan & Agroteknologi Plantation & Agrotechnology 29 30 YBhg. Prof. Dato’ Dr Rahmat Mohamad Prof. Dr Azizul Halim Yahya Prof. Dr Faizah Abd Majid Prof. Dr Jasmine Ahmad Undang-Undang Law Komunikasi & Pengajian Media Communication & Media Studies Pendidikan Education Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi Administrative Science & Policy Studies Prof. Madya Dr Ruslan Abdul Rahim Prof. Madya Dr Tazul Izan Tajuddin YBhg. Dato’ Prof. Dr A. Razak Hj. Mohaideen Seni Lukis & Seni Reka Art & Design Muzik Music Filem, Teater & Animasi Film, Theater & Animation Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Prof. Dr Faizah Darus Prof. Madya Dr Siti Halijjah Shariff Perakaunan Accountancy Pengurusan & Perniagaan Business & Management Prof. Dr Mohd Salehuddin Mohd Zahari Prof. Dr Sohaimi Zakaria Pengurusan Hotel & Pelancongan Hotel & Tourism Management Pengurusan Maklumat Information Management Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 31 YBhg. Prof. Madya Datuk Dr Hj. Abdul Kadir Hj. Rosline @ Ruslim YBhg. Prof. Dato’ Dr Jamil Hj. Hamali Prof. Madya Dr Abdol Samad Nawi UiTM Cawangan Sarawak UiTM Sarawak Branch UiTM Cawangan Terengganu UiTM Terengganu Branch Prof. Madya Dr Ahmad Naqiyuddin Bakar Prof. Dr Mohd Nazip Suratman YBhg Datuk Prof. Madya Sabariah Hj. Mahat UiTM Cawangan Johor UiTM Johor Branch UiTM Cawangan Pahang UiTM Pahang Branch UiTM Cawangan Melaka UiTM Melaka Branch UiTM Cawangan Sabah UiTM Sabah Branch 32 Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Prof. Madya Dr Shaiful Annuar Khalid UiTM Cawangan Kedah UiTM Kedah Branch Encik Zailuddin Ariffin UiTM Cawangan Perlis UiTM Perlis Branch Prof. Madya Sr Dr Md Yusof Hamid UiTM Cawangan Perak UiTM Perak Branch Prof. Madya Dr Hj. Tuan Mohd Rosli Tuan Hassan Prof. Madya Dr Mohd Hisbany Mohd Hashim Prof. Dr Nasruddin Mohammed YBhg. Prof. Dato’ Dr Abu Bakar Abdul Majeed UiTM Cawangan Kelantan UiTM Kelantan Branch UiTM Cawangan Pulau Pinang UiTM Pulau Pinang Branch UiTM Cawangan Negeri Sembilan UiTM Negeri Sembilan Branch UiTM Cawangan Selangor UiTM Selangor Branch Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 33 Prof. Dr Hj. Muhamad Rahimi Osman Prof. Madya Dr Hj. Ahmad Mazli Hj. Muhammad Prof. Ts. Dr Hj. Abdul Hadi Hj. Nawawi Dekan Akademi Pengajian Islam Kontemporari Dean Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Dekan Akademi Pengajian Bahasa (APB) Dean Academy of Language Studies Dekan Institut Pengajian Siswazah Dean Institute of Graduate Studies (IPSis) Prof. Dr Nor’Azam Mastuki Dekan Dean Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS) Prof. Madya Dr Roslani Embi Prof. Dr Saifollah Abdullah Prof. Madya Dr Rosmin Talib Pengarah Institut Pendidikan NEO (InED) Director Institute of NEO Education Pengarah Pusat Asasi Director Centre of Foundation Studies Pengarah Akademi Kepolisan UiTM-PDRM Director UiTM-PDRM Academy of Police Prof. Dr Normah Hj. Omar Dr Harlina Suzana Jaafar Prof. Dr Nor Hadiani Ismail Pengarah Institut Penyelidikan Perakaunan Director Accounting Research Institute (ARI) Pengarah Institut Pengangkutan Malaysia Director Malaysia Institute of Transport (MITRANS) Pengarah Institut Penyelidikan Sebatian Semulajadi Atta-ur-Rahman Director Atta-ur-Rahman Institute for Natural Products Discovery (AuRIns) Prof. Dr Zakiah Ahmad Pengarah Institut Kejuruteraan Infrastruktur dan Pengurusan Mampan Director Institute of Infrastructure, Engineering & Sustainable Management (IIESM) YBhg. Prof. Datin Dr Hapizah Md Nawawi Pengarah Institut Patologi, Perubatan & Makmal Forensik Director Institute of Pathology, Medical Laboratory & Forensics (I-PPerForM) Prof Madya Dr Zurina Haji Shaameri Pengarah Institut Sains Director Institute of Science (IOS) YBhg. Prof. Dato’ Dr Mohd Zaki Salleh Pengarah Institut Farmakogenomiks Integratif Director Integrative Pharmacogenomics Institute (iPROMISE) Prof. Dr Hjh Nor Aziah Hj. Alias Pengarah Pembangunan Akademik, Bahagian Hal Ehwal Akademik Director Academic Development Academic Affairs Division YBhg. Prof. Datin Dr Noor Habibah Hj. Arshad Pengarah Jabatan Infostruktur Director Department of Infostructure Prof. Madya Ts. Dr Sharipah Ruzaina Syed Aris Pengarah Hal Ehwal Kurikulum, Bahagian Hal Ehwal Akademik Director Curriculum Affairs Academic Affairs Division Dr Hajah Zainab Hj Mohd Noor Pengarah Pejabat Perhubungan Antarabangsa Director Office of International Affairs (OIA) Dr Mohd Bahrin Othman Pengarah Pembangunan Pelajar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar Director Student Development Student Affairs Division YBhg. Prof. Madya Dato’ Dr Hj. Hilmi Ab. Rahman Pengarah Penerbit UiTM Director UiTM Press Sumber: Bahagian Canseleri & Komunikasi Korporat Maklumat sehingga 1 Oktober 2018 Source: Chancellery & Corporate Communications Divison Information as of 1th October 2018 Tuan Ir Hj. Ismail Mohd Kassim Tuan Hj. Ir Junaidi Muslim Puan Nor Lida Abu Hanifah Pengarah Pengurusan Fasiliti & ICT Director Facility Management & ICT Pengarah Jabatan Infrastruktur Director Department of Infrastructure Pengarah Bahagian Penilaian Akademik Director Academic Assessment Division SUPT/PB Badarudin Mohd Dom Encik Faizol Yeop Mohd Rose Ketua Polis Bantuan Head Auxiliary Police Ketua Bahagian Audit Dalam Head Internal Audit Division Senarai Profesor List of Professors 38 Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 SENARAI NAMA PROFESOR UiTM BESERTA BIDANG KEPAKARAN LIST OF UiTM PROFESSORS AND AREAS OF EXPERTISE BIL. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA NAME BIDANG KEPAKARAN AREA OF EXPERTISE FAKULTI/BAHAGIAN FACULTY/DIVISION YBhg Dato’ Prof Emeritus Dr Hassan Said Matematik, Reka Bentuk Geometrik Perbantukan Komputer Mathematics, Computer Aided Geometric Design Pejabat Naib Canselor Vice Chancellor Office Kejuruteraan Alam Sekitar & Pemulihan Biologi Environmental Engineering & Bio Remediation Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering Kejuruteraan Infrastruktur Infrastructure Engineering & Sustainability Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering Hidraulik, Kejuruteraan Sungai Hydraulic, River Engineering Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering Prof. Dr. Azmi Ibrahim Struktur Structure Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering Prof. Dr. Zakiah Ahmad Kejuruteraan Kayu Timber Engineering Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering Prof. Dr. Hamidah Mohd [email protected] Mohamed Kejuruteraan (Awam) Engineering (Civil) Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering YBhg. Dato’ Prof. Dr. Mustaffa Mohamed Zain Tanggungjawab Sosial Korporat, Pendedahan Kewangan, Perakaunan Islam & Budaya Corporate Social Responsibility, Financial Disclosure, Islamic Accounting & Culture Prof. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib YBhg. Datin Prof. Ir. Dr. Zainab Mohamed Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin Perakaunan (Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus dan Forensik) Accounting (Management Accounting, Governance and Forensic) Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Perakaunan Accountancy Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus Perniagaan, Pelaporan Kewangan, Pengurusan Kewangan Management Accounting, Enterprise Governance, Financial Reporting, Financial Management Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Sistem Maklumat Perakaunan Accounting Information System Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Prof. Dr. Nafsiah Mohamed Perakaunan Accountancy Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Prof. Dr. Faizah Darus Perakaunan Accountancy Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Prof. Dr. Zuraidah Mohd Sanusi Perakaunan Accountancy Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Prof. Ts. Dr. Mohamad Kamal Hj Harun Kimia Corrosion Prof. Dr. Normah Haji Omar 10 Prof. Dr. Rozainun Ab Aziz 11 Prof. Dr. Suzana Sulaiman 12 Prof. Dr. Nor’azam Mastuki 13 14 15 16 Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences 39 17 Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 18 Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail Prof. Dr. Saifollah Abdullah Prof. Dr. Azni Zain Ahmed Sintesis Kimia Chemical Synthesis Tenaga Fosil dan Biomas Fossil and Biomass Energy Kimia Hasil Semula Jadi Natural Product Chemistry Bahan Nano-Penstrukturan, Titik Kuantum (QD), Bahan Nano-Oksida, Serbuk nano-serbuk / zarah Nanostructured Materials, Quantum Dots (QDs), NanoOxide Materials, Herbal nano-powder/ particles Fizik, Tenaga Solar, Tenaga Dalam Bangunan, Kualiti Udara Alam Sekitar, Visual, Keselesaan Terma Physics, Solar Energy, Energy In Buildings, Environmental Air Quality, Visual, Thermal Comfort Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Ri Hanum Yahaya Subban Fizik (Sains Bahan) Physics (Materials Science) Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Haji Mohd Kamil Abdul Rahman Fizik (Fotonik) Physics (Photonics) Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Ahmad Kamal Hayati Yahya Fizik Bahan Material Physics Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Hadariah Bahron Kimia Koordinatan Coordination Chemistry Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Che Norlida Kamarulzaman Fizik (Bahan Nano) Physics (Nano Materials) Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Noriham Abdullah Makanan Fungsian Functional Food Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Mohd Nazip Bin Suratman Perhutanan Forestry Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences YBhg. Datin Prof. Dr. Rohaya Binti Ahmad Fitokimia Phytochemistry Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Nor’Ashikin Saim Kimia Chemistry Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof. Dr. Mohd Ilham Adenan Hasil Semula Jadi Natural Product Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Prof Dr. Norizzah Abd Rashid Prof. Dr. Yamin Yasin Lemak dan Minyak, Pengkristalan Lemak dan Minyak, Lemak dan Pengubah Minyak, Penggorengan, Buah / Sayuran SalutanFats and Oil, Fats and Oils Crystallisation, Fats and Oils Modification, Frying, Fruit/Vegetable Coating Kimia Chemistry Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Sciences 34 Penilaian Hartanah Real Estate Valuation Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architechture, Planning & Surveying Prof. Dr. Hajah Dasimah Haji Omar Perancangan Bandar & Wilayah Town & Regional Planning Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying Prof. Dr Ting Kien Hwa Pelaburan Hartanah Property Investment Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying YBhg Dato’ Prof. Dr Mizan Hitam Perancangan Bandar & Wilayah Town & Regional Planning Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abbas Seni Bina Architecture Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying Prof. Dr. Sabarinah Sh. Ahmad Seni Bina Architecture Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying 40 YBhg. Datin Prof. Sr. Dr. Hamimah Adnan Ukur Bahan Quantity Surveying Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying 41 Prof. Dr. Md Najib Ibrahim Ukur Bangunan Building Surveying Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying 42 Prof. Dr. Ts. Roshana Takim Pengurusan Pembinaan Construction Mangement Fakulti Senibina Perancangan & Ukur Faculty of Architecture, Planning & Surveying Sumber Manusia Human Resource Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management 35 36 37 38 39 43 Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi Prof. Dr. Fauziah Noordin 44 YBhg. Prof. Dato’ Dr. Jamil Hamali Pengurusan, Kualiti, Pemasaran, Pengukuran Prestasi, Perancangan Strategik, Kepimpinan Management, Quality, Marketing, Performance Measurement, Strategic Planning, Leadership UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan UiTM Sarawak Branch, Samarahan Campus 45 Prof. Dr. Maznah Wan Omar Peruncitan / Pemasaran Retailing/Marketing UiTM Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani UiTM Kedah Branch, Sungai Petani Campus 46 Prof. Dr. Omar Samat Kewangan Finance UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat UiTM Johor Branch, Segamat Campus 47 Prof. Dr. Ismail Ahmad Ekonomi Kewangan, Kewangan Islam Financial Economics, Islamic Finance Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management 48 Prof. Dr. Zaini Abdullah Pengurusan Management Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Faridah Haji Hassan Perniagaan Business Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Hajah Noormala Dato’ Amir Ishak Pengurusan Sumber Manusia Human Resource Management Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management 49 50 Istiadat Konvokesyen UiTM Ke - 89 41 51 52 53 54 55 56 57 58 Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin Saluran Pemasaran / Saluran Pengedaran Marketing Channels / Channels of Distribution Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Pengurusan Perniagaan Business and Management Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Kewangan Antarabangsa International Finance Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Sofiah Abd. Rahman Pemasaran/Peruncitan Marketing / Retailing Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Rosidah Musa Kewangan Finance Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Norzaidi Mohd Daud Pengurusan Perniagaan Business and Management Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Narehan Hassan Pengurusan Sistem Pejabat Office System Management Fakulti Pengurusan Perniagaan Faculty of Business Management Prof. Dr. Hajibah Osman Bahasa Inggeris English Language Akademi Pengajian Bahasa Academy of Language Studies Prof. Dr. Hajah Saadiah Mohamed Prof. Dr. Ho Soke Fun 59 Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain Sejarah Seni (Seni Islam) Art History (Islamic Art) Fakulti Seni Lukis & Seni Reka Faculty of Art & Design 60 Prof. Dr. Muliyadi Mahamood Pengajian Kartun dan Karikatur, Sejarah Kesenian Cartoon and Caricature Studies, History of Art Fakulti Seni Lukis & Seni Reka Faculty of Art & Design Prof. Dr. Mohd Mustafa Mohd Ghazali Pendidikan Seni/Reka Bentuk/Pengembangan Kurikulum/ Penilaian Art and Design Education/Curriculum Development/ Assessment Fakulti Seni Lukis & Seni Reka Faculty of Art & Design Prof. Dr. Norwani Md Nawawi Reka Bentuk Tekstil Textile Design Fakulti Seni Lukis & Seni Reka Faculty of Art & Design Prof. Dr. Ghazali Daimin Komunikasi Visual Visual Communication Fakulti Seni Lukis & Seni Reka Faculty of Art & Design 61 62 63 64 Prof. Dr. Azizul Halim Yahya Komunikasi Communication Fakulti Komunikasi & Pengajian Media Faculty of Communication & Media Studies 65 Prof. Dr. Mokhtar Muham...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture