Lesson Plan.docx - I Layunin Nabibigyang reaksyon ang...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

I. Layunin Nabibigyang reaksyon ang piling opinyon ni William Rodriguez II tungkol sa tabloid: Isang Pagsusuri. (F&PN-IIIa-C-28) II. Paksang-Aralin Paksa: Pahayagan (Tabloid) “Tabloid: Isang Pagsusuri” ni Willian Rodriguez II Kagamitan: Aklat, cartolina, mga larawan Sanggunian: Panitikang Filipino, p. 130 III. Pamamaraan Ang guro ay magpapakita ng larawan. Magbabato ng ilang katanungan. Tatalakayin ang paksa (pahayagan). Ipapabasa ang pagsusuri sa tabloid ni William Rodriguez II. Muling magtatanong ang guro. Ipahahambing sa tunay na buhay ang ideya ni rodriguez sa pagsusuri. IV. Pagtataya/Ebalwasyon Panuto: Isulat sa activity notebookang iyong saloobing hingil sa pahayag ni William Rodriguez II. Isulat sa patalatang paraan ang iyong sagot para sa 10 puntos. V. Takdang Aralin Saliksikin ang mga bahagi ng mga pahayagan at isulat sa activity notebook. I. Layunin Natutukoy ang bahagi ng mga pahayagan batay sa paksa, layon, pananaw at paraan ng pagsusulat. (F&PB-IIIa-C-29) “Bihira lamang maibalita sa pahayagan ang mga magagandang ganapan sa ating bansa”
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

II. Paksang-Aralin Paksa: Mga bahagi ng Pahayagan Kagamitan: Cartolina, at flash drive III. Pamamaraan Ang guro ay magpapadikit sa pisara ng mga flashcards. Ipahahanay sa mga mag-aaral ang mga balita ayon sa kung saan bahagi ito. Talakayin ang mga bahagi ng pahayagan. Bibigyan ng oras ang mga mag-aaral upang kopyahin ang tinalakay. IV. Pagtataya/Ebalwasyon Panuto: Tukuyin kung saan mahahanay ang mga bahagi ng pahayagan na makikita sa Hanay B na nakabatau sa mga diskursyong nasa Hanay A 1. pamumuhay 2. horoscope 3. palakasan 4. negosyo 5. patay 6. pagbebenta ng lupa 7. pamagat ng pahayagan 8. local 9. internasyonal 10. opinyong ng patnugot Hanay B A. Isports B. Pangmukhang Pahina C. Editoryal D. Lifestyle E. Libangan F. Balitang Pandaigdig G. Balitang Panlalawigan H. Balitang Komersyo I. Anunsyo Klasipikado J. Obitwaryo V. Takdang Aralin Pag-aralan at maghanda para sa darating na markahang pagsusulit bukas.
Image of page 2
I. Layunin Nasasagot ng may katalinuhan at may malalim na paguunawa sa mga katanungan sa pagsusulit. II. Paksang-Aralin Paksa: Lahat ng tinalakay sa ikalawang markahan Kagamitan: Papel at Ballpen III. Pamamaraan Paghahanda sa sarili sa pagsagot sa pagsusulit IV. Ebalwasyon Pagsagot ng wasto sa mga katanungan sa ikalawang markahang pagsusulit. V. Takdang Aralin Pag-aralan ang mga paksa sa mga asignaturang nakaiskedyul bukas.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

I. Layunin Nasasagot ng may katalinuhan at may malalim na paguunawa sa mga katanungan sa pagsusulit. II. Paksang-Aralin Paksa: Lahat ng tinalakay sa ikalawang markahan Kagamitan: Papel at Ballpen III. Pamamaraan Paghahanda sa sarili sa pagsagot sa pagsusulit IV. Ebalwasyon Pagsagot ng wasto sa mga katanungan sa ikalawang markahang pagsusulit.
Image of page 4
Image of page 5
 • Spring '18
 • jasonsdonald

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern