5_Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Etnik.pptx - HUBUNGAN ETNIK BAB 5 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TIANG SERI HUBUNGAN ETNIK MAHYUDDIN KHALID

5_Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Etnik.pptx -...

This preview shows page 1 - 8 out of 57 pages.

HUBUNGAN ETNIK HUBUNGAN ETNIK MAHYUDDIN KHALID [email protected] BAB 5 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TIANG SERI HUBUNGAN ETNIK
Image of page 1
H U B U N G A N E T N I K PENGENALAN 3.1 KANDUNGAN BAB 3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Hasil Pembelajaran Menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan 1957 Menjelaskan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Persekutuan dari sudut hubungan etnik Menganalisa peranan kontrak sosial dalam perlembagaan Membuktikan unsur-unsur tradisi menjadi teras perlembagaan dalam menjalin hubungan etnik yang harmoni 2
Image of page 2
H U B U N G A N E T N I K DEFINISI PERLEMBAGAA N Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggung jawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain, dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Satu dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. Perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara. Berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat 3
Image of page 3
H U B U N G A N E T N I K KONSEP PERLEMBAGAAN Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan bumiputera. Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk Sahifah Madinah bagi melicinkan pentadbiran negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. 4
Image of page 4
H U B U N G A N E T N I K JENIS PERLEMBAGAAN Perlembagaan Bertulis Perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu kanun atau dokumen. Sukar dipinda kecuali wujud peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkannya. Contoh negara yang mengamalkan : Malaysia Perlembagaan Tidak Bertulis Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti adat resam dan tradisi, undang-undang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah Contoh negara yang mengamalkan : United Kingdom, New Zealand & Israel 5
Image of page 5
H U B U N G A N E T N I K CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN Ciri sesebuah negara Sifat Perlembagaan Kuasa Kewarganegaraan Hak dan tanggungjawab Hak asasi 6
Image of page 6
H U B U N G A N E T N I K KEPERLUAN PERLEMBAGAAN Menjamin kestabilan politik dan sistem pemerintahan Mewujudkan rangka sistem politik yang sistematik Mengatur sistem ekonomi dan pengagihan kekayaan negara dengan adil dan saksama Memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara Melindungi kepentingan semua etnik di dalam negara 7
Image of page 7
Image of page 8

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture