ComputingFundamental-VN-Test1-MS2010.docx - Computing...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Computing Fundamental-VN-Test1 CÂU 1/46 Chỉ ra hai nhiệm vụ của hệ điều hành? (Chọn hai.) A. Quản lý thư điện tử B. Tạo bảng tính C. Quản lý tiến trình. D. Diệt virus. E. Quản lý bộ nhớ máy tính CÂU 2/46 Chọn trạng thái tiết kiệm điện năng nhất, lưu lại tệp tên và các chương trình đang mở trên đĩa và tắt máy tính. (Chọn một.) A. Sleep B. Hybernation C. Block D. Hybrid sleep CÂU 3/46 Mục tiêu chính của một hệ điều hành là: A. Tách người dùng khỏi sự phức tạp của phần cứng. B. Làm máy tính hấp dẫn hơn. C. Cho phép người xử dụng dùng máy tính đúng cách. D. Để quản lý truy cập của người dùng. CÂU 4/46 Mở cửa sổ cho biết phiên bản của hệ điều hành đang chạy trên máy tính của bạn. CÂU 5/46 Lựa chọn tập tin video có tên là Customers trên máy tính. A. Customers.wav B. Customers.mp3 C. Customers.avi D. Customers.zip CÂU 6/46 Điểm chính khác nhau giữa lệnh Copy (sao chép) và lệnh Cut (cắt)? A. Tệp tin bị sao chép không xuất hiện ở vị trí nguồn, nó được lưu trữ ở ClipBoard đến khi người dùng dán (paste) nó. Tệp tin bị cắt vẫn cón ở lại vị trí ban đấu, nó được lưu trữ ở ClipBoard đến khi người dùng dán (paste) nó. B. Lệnh cắt (Cut) không thực hiện được với tệp tin thực thi, nhưng lệnh sao chép (Copy) có thể dùng được với tất cả các tệp tin. C. Tệp tin bị cắt (Cut) không xuất hiện ở vị trí nguồn, nó được lưu trữ ở ClipBoard đến khi người dùng dán (paste) nó. Tệp tin được sao chép (Copy) vẫn còn ở vị trí ban đấu, nó cũng được lưu trữ ở ClipBoard đến khi người dùng dán (paste) nó. D. Cắt (Cut) không thể phục hồi được. Một tệp tin được sao chép luôn phục hồi được. CÂU 7/46 Đâu là phát biểu đúng về phần mở rộng của tệp tin? A. Phải luôn hiển thị phần mở rộng của tệp tin. B. Chỉ có một phần mở rộng cho từng loại tập tin. C. Phần mở rộng của tệp tin cung cấp thông tin về dung lượng của tệp tin. D. Phần mở rộng của tệp tin có thể chỉ ra kiểu tệp tin của nó. CÂU 8/46 Phát biểu nào là đúng đối với tệp tin ẩn? A. Tệp tin ẩn không bao giờ có thể bị xóa, cả khi thư mục chứa chúng bị xóa.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

B. Tệp tin ẩn không xử dụng không gian trên ổ đĩa. C. Tệp tin ẩn có nghĩa là tệp tin riêng tư. D. Nếu bạn muốn xem một tệp tin ẩn thì tất cả các tệp tin ẩn phải được hiển thị.
Image of page 2
Image of page 3
 • Winter '16
 • Lousis Jame

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern