ComputingFundamental-VN-Test2-MS2010.docx - Computing...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Computing Fundamental-VN-Test2 CÂU 1/45 Đâu là hệ điều hành đơn người dùng (single-user)? (Chọn một) A. Windows XP B. Windows Vista C. MS-DOS D. Unix/Linux CÂU 2/45 Khái niệm nào cho biết hệ điều hành thực thi nhiều tiến trình khác nhau cùng một lúc? (Chọn một.) A. Đơn nhiệm B. Đa phiên C. Đa nhiệm D. Đa người dùng CÂU 3/45 Thành phần nào được chạy trước tiến trình khởi động của một máy tính? (Chọn một.) A. Các tiện ích hệ thống B. Các ứng dụng người dùng C. Hệ điều hành D. Trình quản lý cơ sở dữ liệu CÂU 4/45 Thực hiện đưa máy tính về chế độ sleep. CÂU 5/45 Trong các mô tả sau, nơi lưu trữ nào chứa tệp tin và thư mục trước khi bị xóa hoàn toàn? (Chọn một.) A. Inbox B. Thư mục Documents C. Recycle Bin D. Thư mục Program Files CÂU 6/45 Kéo mô tả lệnh vào hộp tương ứng Công cụ Mô tả Save Đích Tạo thư mục mới với tên do ngưới dùng nhập. Paste Đích Thêm nội dung từ Clipboard. Delete Đích Chuyển nội dung của tài liệu ra giấy. Print Đích Lưu tài liệu vào vị trí được chọn. New folder Đích Xóa dữ liệu đã được lưu. CÂU 7/45 Hai lựa chọn nào chỉ ra tiện ích của tệp tin nén? (Chọn hai.) A. Tệp tin nén có kích thước nhỏ hơn kích thước của tệp tin ban đầu. B. Thông tin ban đầu không bị mất. C. Tệp tin ban đầu có dung lượng nhỏ hơn dung lượng của tệp tin nén. D. Nội dung của tệp tin RAR xem được ở bất kỳ máy tính nào mà không cần bất kỳ phầm mềm cụ thể nào. E. Ai cũng mở được mà không cần đặt mật khẩu. CÂU 8/45 Khôi phục tệp tin TravelInformation.docx từ Recycle Bin bằng cách sử dụng lựa chọn tương ứng, và mở thư mục chứa tệp tin vừa được khôi phục. CÂU 9/45 Thực hiện hiển thị tệp tin ẩn Hidden.txt, trong thư mục Documents, và thiết lập lại thuộc tính sao cho tệp tin luôn hiển thị trên màn hình. CÂU 10/45
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

…… là một phần của giao diện đồ họa (GUI) trong Windows, cho phép người dùng thiết lập hệ thống bằng cách thêm phần cứng mới (Adding new hardware), thêm hoặc gỡ bỏ chương trình (Adding or Removing programs), và chỉnh sửa tài khoản người dùng (User accounts), tùy chỉnh âm thanh và hiển thị (Sound, Display). A. Windows Explorer B. Control Panel C. Phần mềm người dùng D. Action Center CÂU 11/45 Ghép quyền truy cập với hành động được cho phép. Kéo hành động tương ứng với hộp hiển thị mỗi quyền truy cập.
Image of page 2
Image of page 3
 • Winter '16
 • Lousis Jame

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern