Microsoft Word Document.docx - 4...

This preview shows page 1 - 2 out of 18 pages.

4 розвиток національної економіки має гарантувати екологічну безпеку населенню. Вивчення національної економіки дає можливість розглядати всю систему господарювання України як єдине ціле. Здійснення макро-економічного аналізу сучасних явищ та процесів, що відбуваються в національній економіці є підґрунтям для побудови перспективних моделей стратегічного розвитку економіки в Україні. Об'єктом макроекономічного аналізу є національна економічна система в цілому. Економічна система - це певним чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних та нематеріальних благ та послуг. Основними елементами економічної системи є: 1) конкретні економічні зв'язки між господарськими суб'єктами; 2) соціально-економічні відносини, які базуються на відповідних формах власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності; 3) організаційні форми господарської діяльності (поділ праці, спеціалізація та кооперування виробництва); 4) господарський механізм, тобто, спосіб регулювання економічної діяльності на макрорівні. Економічна система тієї чи іншої країни є різновидом одного із типів економічних систем: 1) ринкова економіка вільної конкуренції; 2) сучасна (змішана) ринкова економіка; 3) традиційна економічна система; 4) адміністративно-командна система. Суб'єктами макроекономічного аналізу виступають; 1) Сектор домашніх господарств - усі приватні господарства країни, діяльність яких направлена на задоволення власних потреб. Домашні-господарства проявляють три види, економічної активності: пропонують фактори виробництва, споживають частину отриманого доходу і заощаджують.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture