4087-49-7575-1-10-20170605.pdf - Tạp chí Khoa học...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016) 271-276 271 Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS Vũ Thị Vui * Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 08 tháng 8 năm 2016 Chỉnh sửa ngày 26 tháng 8 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 12 năm 2016 Tóm tắt: Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa Hà Tĩnh đang là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Việc cá tầng đáy chết hàng loạt dạt vào bờ là biểu hiện đầu tiên và là một trong những sự việc đáng quan tâm nhất của sự kiện này. Dòng chảy đáy được đánh giá là nguyên nhân chính phát tán dòng độc tố từ nơi xả thải đến môi trường xung quanh, làm chết cá tầng đáy. Nghiên cứu này ứng dụng Hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng ROMS (Regional Ocean Modeling System) để mô phỏng trường dòng chảy đáy khu vực biển Bắc Trung Bộ với mục đích: mô phỏng trường dòng chảy đáy ở khu vực này trong năm và giải thích con đường di chuyển của độc tố vào tháng 4 - thời gian bắt đầu sự kiện xả thải gây ô nhiễm biển nghiêm trọng. Từ khóa: Dòng chảy đáy, ROMS, ô nhiễm biển, Formosa. 1. Đặt vấn đề 1 Vào tháng 4 năm 2016, hiện tượng rất nhiều cá biển chết hàng loạt rồi trôi dạt vào bờ tại vùng biển Vũng Áng - Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận. Hiện tượng này sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Có nơi mỗi ngày, ngư dân dọc bờ biển vớt được hàng tấn cá chết. Theo phân tích, cả nước biển lẫn nước đầm Lăng Cô - Huế đều bị ô nhiễm, nồng độ PO 4 (chỉ tiêu phú dưỡng) ở tầng đáy gấp đôi chỉ số cho phép, làm tăng độ pH trong nước, nhiều khả năng đây là nguyên nhân làm cá chết hàng loạt. Ngoài ra tảo biển phát triển mạnh, cộng với khí độc khiến cá thiếu oxy. Từ các kết quả phân tích, khả năng cá chết do dịch bệnh đã được loại bỏ [1]. Ngày 30/6/2016, kết luận chính thức từ chính phủ Việt Nam về nguyên _______ * ĐT.: 84-902143446 Email : [email protected] nhân của sự việc này là do những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty Formosa Hà Tĩnh [2].
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Summer '17
 • idk

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern