RadioactiveRelease-VINATOM.pdf - MỤC LỤC DANH MỤC...

This preview shows page 1 - 3 out of 213 pages.

1 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................. 5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................ 7 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ..................................................... 12 LỜI CẢM ƠN ............................................................................................ 16 MỞ ĐẦU .................................................................................................... 17 CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MÔ HÌNH PHÁT TÁN PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ VÀ NƯỚC - KIẾN NGHỊ PHẦN MỀM CHO DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN CỦA VIỆT NAM ........... 22 1.1 Mở đầu ............................................................................................ 22 1.2 Sự phát tán chất phóng xạ trong môi trường khí .............................. 23 1.3 Sự phát tán chất phóng xạ trong môi trường biển ............................. 27 1.3.1 Mô hình tính toán thủy động lực ................................................. 27 1.4 Một số phần mềm tính toán phát tán phóng xạ phổ biến ................... 30 1.4.1 Đối với môi trường khí ............................................................... 30 1.4.2 Đối với môi trường nước ............................................................ 35 1.5 Kiến nghị phần mềm tính toán phát tán chất phóng xạ phục vụ dự án ĐHN Ninh Thuận 1 ................................................................................ 46 1.6 Tổng quan về gói phần mềm NRCDose 72 ....................................... 47 1.6.1 XOQDOQ ................................................................................... 47 1.6.2 GASPAR2 .................................................................................. 48 1.6.3 LADTAP2 .................................................................................. 49 1.6.4 GALE ......................................................................................... 50 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ SỐ HẠNG NGUỒN PHÁT THẢI PHÓNG XẠ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN ............................................................................................... 51 2.1 Sự tạo thành phóng xạ trong hoạt động của NMĐHN ………………51 2.1.1 Phản ứng phân hạch và phân rã phóng xạ ................................... 51 2.1.2 Phản ứng kích hoạt gây bởi neutron ............................................ 54 2.2 Đánh giá số hạng nguồn phóng xạ phát thải trong trường hợp NMĐHN hoạt động bình thường ............................................................ 59 2.3 Cơ sở đánh giá số hạng nguồn phóng xạ phát thải từ tai nạn NMĐHN ............................................................................................................... 68 2.3.1 Chuẩn hoạt độ phóng xạ phát thải theo hoạt độ của đồng vị 131 I ..68 2.3.2 Phân loại sự cố và tai nạn hạt nhân theo IAEA (INES) ............... 69 2.3.3 Đánh giá số hạng nguồn dựa trên số liệu từ thiết bị cảnh báo bức xạ ......................................................................................................... 71 2.3.4 Quy trình đánh giá số hạng nguồn ............................................... 73
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 2.4 Kết luận ............................................................................................ 76 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐỊA HÌNH VÀ DÒNG CHẢY VÙNG NINH THUẬN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TÁN CÁC CHẤT PHÓNG XẠ TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU QUAN TRẮC CỦA TRẠM PHAN RANG ...................................... 77 3.1 Vị trí địa lý và địa hình ..................................................................... 77 3.2 Khí hậu và thời tiết ........................................................................... 78 3.3 Sông hồ và biển ................................................................................ 79 3.4 Các thông số khí tượng thủy văn ....................................................... 81 3.4.1. Tốc độ và hướng gió .................................................................. 81 3.4.2. Độ ổn định khí quyển ................................................................. 84 3.4.3. Thủy hải văn .............................................................................. 90 3.5 Địa hình ............................................................................................ 91 3.5.1 Địa hình bờ biển ......................................................................... 91 3.5.2 Địa hình đồi núi .......................................................................... 92 3.5.3 Địa hình khu vực dân cư ............................................................. 92 3.6 Hải văn và dòng chảy ven bờ ............................................................ 95 3.6.1 Hải văn ....................................................................................... 95 3.6.2 Dòng chảy ven bờ ....................................................................... 96 3.7 KẾT LUẬN ...................................................................................... 99 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CƠ SỞ SỐ LỆU ĐỐI VỚI BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ PHÁT TÁN PHÓNG XẠ TỪ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1 SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM NRCDOSE72 .......................... 100 4.1 Cơ sở số liệu hạt nhân sử dụng công nghệ VVER-1000 đề xuất cho dự án ĐHN Ninh Thuận 1 .......................................................................... 100 4.1.1 Vùng hoạt ................................................................................. 100 4.1.2 Hệ thống tải nhiệt vùng hoạt [26-28] ........................................ 102 4.1.3 Các tham số kỹ thuật cần thiết của công nghệ VVER-1000 để xây
Image of page 2
Image of page 3
 • Summer '17
 • idk

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern