ttlv_nguyen_vu_quang_3134_OFX0k_20140820034006_163682.pdf

ttlv_nguyen_vu_quang_3134_OFX0k_20140820034006_163682.pdf -...

This preview shows page 1 - 5 out of 26 pages.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- Nguyễn Vũ Quang THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHẾ - GIẢI ĐIỀU CHẾ QPSK TRÊN FPGA Chuyên nghành: Kỹ th u ật điện tử Mã số: 60.52.70 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI 2013
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC MINH Phản biện 1: PGS. TS. ĐÀO TUẤN Phản biện 2: TS. LÊ CHÍ QUỲNH Luận văn được bảo vệ trước H ội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: 11 giờ 15 ngày 11 tháng 5 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Image of page 2
1 MỞ ĐẦU Hiện nay, việc mềm hóa các dạng điều chế, thực hiện các thiết kế vô tuyến bằng cấu hình mềm đang phát triển mạnh, đem lại khả năng thích ứng cao và có thế tái sử dụng, cấu hình lại theo yêu cầu. Trên thế giới xu hướng sử dụng phần mềm để định nghĩa phần cứng và thực hiện trên chíp trắng đã được sử dụng rộng rãi, các thiết bị hiện đại đều sử dụng công nghệ này thay thế dần công nghệ chíp chuyên dụng như trước đây. Việc mềm hóa các phần cứng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Giảm thiểu độ rủi ro so với khi thiết kế hoàn toàn bằng phần cứng. Điều quan trọng là có thể thiết kế một lần và dùng lại, có phần mềm hỗ trợ mô phỏng trước khi thực hiện trên phần cứng. Đó là những lợi ích mà phương pháp thiết kế mới mang lại. Một vấn đề quan trọng trong thiết bị thông tin vô tuyến dựa trên công nghệ xử lý tín hiệu số đó là các phương thức điều chế, giải điều chế tín hiệu cùng với các giải pháp, thuật toán thực hiện. Với ưu điểm vượt trội của công nghệ FPGA và ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL), tôi đã chọn đề tài luận văn là: Thiết kế bộ điều chế - giải điều chế QPSK trên FPGA ”. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của đề tài là nghiên cứu kỹ thuật điều chế và giải điều chế tín hiệu, ứng dụng thuật toán xử lý tín hiệu số thiết kế bộ điều chế tín hiệu QPSK và bộ giải điều chế QPSK trên công nghệ chíp trắng lập trình được (FPGA) sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL). Luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 Tổng quan Trình bày tổng quan, ngắn gọn về lý thuyết điều chế giải điều chế tín hiệu, các loại điều chế cơ bản. Nghiên cứu kỹ thuật điều chế và giải điều chế QPSK, kỹ thuật tổng hợp tần số trực
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

2
Image of page 4
Image of page 5
 • Winter '13
 • dsfcv

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern