1-29 - Fallows - Contenance Angloise

1-29 - Fallows - Contenance Angloise - = 03:23 Wow...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: = 03:23 Wow Dzwflnfirosmosu C0553? 0w 00:35:. wnmmm. 03%. 7510 Co<<_5m..::§3:w§ S 1R. .9? 0% 23:2 TQE Afloamoiw<aanfi 50$”? 23“ 0:003 :35. 5x03 NS». E532 0&13 C35.an em @2503. <0_. :7 5f» Oozmpfifim CEeEEF am. H059, 2:00.18 Quidan 0—3350: van? 5x3“ W0< manozm. Ems; Elia 0% V313 ES mzafia‘iw he: hazaamaxg 20:00? 1:539, mm $29.0: Emav. 5030 50/052? T03 $3031 35 :5, 03? A202 Eng: wflossm «2&0? <30 CE<QSJ~ waamm. F.me Qrulnm E3353? Rot: >38: SE :5. Vfi‘azflw‘Eazs: emisawi mu: 90:00:” 0805 .Imrd 5%an 73:00? >550 418:0. ,UEmfii.?§ 33%.: C333... Etazwfl $033.05 03“ SE. 23:31.0, Qme m: :R MRSNQ at? $6333 A<wnn01m< Czw<nan< 0m<wnn01P ExMY ” . $0502 0m 39550: W S Afr, 103330 5023: Inrmmmwmnwinra. Iaaflvflm. 099.538 395 >505 ficwalémovw 9518 a. moral: ficfilcwmy a “Vina? \ \xfivmwv m; $2.051 S 0‘3: @333 E Sw Q5§5~Q 11.55% I053 0333. 3 Cal: @5300: $5054 5 Sn 255.33? 1300 nosfimSmDno wbmfiowmmn mammmr 39558 0: 00030223 0050083 0m 90 330059 0058? 53:0 3,504; 2? mama: 3:03 3% :3: 3780.5” 00% Unnmsmn 35% man u: @0065 EEO :<n $03 5% no a: 58 90 32$ 0: 90 633078. #5: E3 mane? H 5.58 «SEEM 3 S30 8 9n manna 033093: 0030153 Ea ammnlgnm Ea 5:392: 3 $3»: 33 m" $5 350 050 0m 9m 95% N50 50: @305 00:: n39? w: muggy T5 323 33‘ $8: 75:0 000: Ennsmam H0 098a TE 02: 8:603? 9559”: 93853“ can M: 90 R53 :30 wn nafirmmfiaw 0: 3:00:00" man»; 3:; E 8555" mom 3% 8550330: 0m 33003718033 35%. my»: 3.90 “00:: 0:5 m_0&0m< 95m mama; arm: €an 30 838:"; 0: arm 30%. simmuasm $03 :03: 8 mos”: 2:: 90 830:? BR? 535% 102: 030559: 80% g: 855m cw 2850an 2:035? 00:: $303. > 35:0? 000 @305 Saw a "rm 8me 0m :5 30m" @305 among? 838nm 003608? 00.32030 Dang. moo: ~32 W; Saw 3 u are??? 5 03:63: A2307. 55% :20 Van: Em 7030 SEE to £008; 3 HES. 3 Wm Son 03% no 3:92 3: 3023 0<m~ arm :82 2853795 <33. US To 23 ca? $5; 03090an 2:: :5 25.58%». 0058 w" 53:: 3a $38.0. won EUR? :0 nosfiuomnm M: 73% 980 Emanmiwrnm mam «088905 $018 3 En <83 £51m! 7m 0358:"? £09: 83¢ :30 mm 55: Dmnramnmr 5 :3qu to $3 5 arm nanocmmmw 0m Cunard“: Foam >53»: 3 wogmsfi 50 $09: in? <8: mm m 33:09 0m $6 $6“: $503 3 “#030 35 20358“ rm rum moan 3890- :0: <5? 90 Ugmmnn 8:: mm mafia 5 arm SE 030% madam $58 $50 <33 :0 9,85?er 208 Sam 2:: 90 nos: 0», T205 3an mm Emo .9" E3" own 009055:an SE 8 03:33. 5 :8? man 52% 5 arm" magma rm 2% 2 200 0 1:5 7.23. 30cm? n0 5% 33:10: ¢< v.5 130, :38» 2:0 5:93 0:02am :5 "0 1:75: r. m w: Z0090? >RESO E w??? >3??? mam—68 mmgsmn. npsnnsnlu. finmwmfic A: fin:an O A. :3? 1:3. ms: Scan—Em mm 3, «0:059 .>n. HV kunarorvacza 36359:: 331:3 21v. 3058qu mangle. <c=cnvv=ww S 815?, $020? 0:13. 53:6 02253:? = :0: n neat—n are. 3:51 :03: 5:31 an nuwnzmsw @3550 E 330:? Emma... r. $5 L095; 030:», 150 ES 330:.“ 1.8 <w<o=0 an En 5 0.5 coin : 085 25,0 E 3.53 an :0: 007%.:0 man 39.: 3090 KEEP. s: “.059 m.” arr. Emcmsu 1:, US 3:03 :053 : 333 560? SP. 3: u scam": 1507.3 @2610 nnqcra an F 5:98 _0 0 305,028.30 2:. 31: 30:0 Va: wcmymmunno an an 3:33 3.18 508 an :5 2 095 5.03 can, wan? 00:55.: Egan Ru 5%» .23 maswcgi 53523.2 95:? OXREK C3§3€ 320. Go 02:: F535 0058: om wman 3 m anvnnwnznwfizm 0m :5 0356.3: Qumran—EL 2:68? In Em cam? no 286:“: voaausnsn 803 3 035.63: 5 :30. .95 on; mp3 308 9m: 23:? <83 Om N. 833835? 305230 83589 usm gas firm: I» (<3 :0" 3. mg 335 wmmBmzosn; 3.0.52: 3 03:62: m2 Ea 8m" 0». Eu :maM I: 832 : vwamawmaman won 3n r305: 85:53:». 836033 03:0 mm. 80:3 8:83. 35 «<0: arm mwxnmosnr. $6 31% mm $5 $00! 0.5 Omarw Bow” amino,an ncBwome own—z: mazanwaosLormnsam 0303». 7mm moan $03 m Sufism 5 Eu. 7030 82: ow Emma no 382 g 52:32 my. 839. 2 was» Guaranib mSQSm 5 ~60»: Stu aroma mm m €9.83."me 5:353 3.83608: $05 En 30253: 853 BE Sigma? 2:0 2:: Eu 5 5105 32m OESJ: can: “825—? acncsuazaam men as; $.02 colon? mm m 130. ms” 5an Emma 3305 “an wanname Ba: 2708 mowing Scan @332. 51% 5:58 U< 39m 3205. >5 20: 308 wnlwwsm 32:8 magma $05 Ea :<mm 028mg mmcgm €70 305 :on no :38 can: 836083. I20 5an a :5 Bow" mnlwmsm @5958 2:: 9a aamn: 5 3053530 905 :<mm I 3 mane—n $5 I in En 5 En 830 r. ORE $50 5 $38.. g8: 002:2. men @8530. .mm mm: .302: um » R4333 N: :5 9:3: om w" Donna»: 5 mama“ 5 300. E 53 :0 (<3 5 arm gamma» 9wa M: 208309 U< 50c 50 Sam 5 3n P6": aruwl 3 W032 mcwmmmcnsn; rm 82mm :5 >Bmozama 8:2 5 Zman. 3n mmoBu 8:2 5 3:»: man :5 Imwmvcnm nos: aruvl. 1:52 : mro meccaasnmno: mg 3an <75 3 wncmaw Ea mammazuowuNoosrk >309? 8%. 3. 020033: 270 a man Roofing .3 a 35mg 0??» wm<o< man“: 2:62 W: 59!? F :3 20 man 7:: won m moi 50:2: mmnmwsm mm m ES 3.35. I m 9835: I ma Dug—on: 027033. In Ea: $33.32 ~33 3n 38a 35 :5: :v nrnnm pm»? Mon u $5 305%: 5 Sam. wroz; wmfl. arm: rm 3%qu u" are mm<o< nos: 5 ><wm:m:m._.:mn 022mm ‘55:” 3a mean] 32: W33. 1:: :a a 0: Eu <<u< $9: 382; no wean Ba 75. Scam? 5:: 33 “0:5 555% 393% 8:60an U< $3.33 $9: 5.2 8 Km. rm 5 Racing 5 En :92 arc? 3 m" 12an W: 9n <23»? Era? rn <5: are 3<o_<nm m: 35?. mogszmh 12:3 mama—:2 Cm 0265; San was»? :an mnwammmzm. 33.” 7. are SQ w 5:5 3:95. 3&5: ~n<. ti 2.: F2363. 53V. @235. w 1»: 3n :Efi an? . 135 o: 2:. :2; 853.8; 2522‘ C_.fl_.nc_:u.m Em. man 1:. 1:25:25. 5 73:22... 52: 2:. > E Inzzgvln A25. 3:. $913. cNkc:n::E O Ago—ES. Emmflwc€wrcin 2.5.8 9,17. 16:23:”: 02.2.3: 525. SE :3. 3:15:an 092.520.: _: E 21.2: 3 233. “31m. :2; <_. E RE». :8; E 53" 2:93 a 1.2 caveman E wag—:2 OFRxL . . Epics. ». E E 2.35ch _coon...>2r... .. 7387. an Coffin? Grams any, Enwzx->2m. Z Uncxmmia mm a. 175:. x inc? 3;. a 7.554 9:57 5?. 2P2.an uvvga _: 231:2. mmnori. >52: _.: Pa; >§§~=i 3.55, AOxmca. .25. Six. 2.; >:u: 8. >13. 35:. E a: AEhERR 9E: Q25”? 65.31am". Emmy. f. m 3:03;. 0533: «an Ema—.233 E :inx. 03:33:: :T; i: 838558 SEER 5H 2: w: 2303 3a ml? 5 “Eu .9: 0m 5105 538103. Swami; «70 0356:: are: Saar Wm 95% mi; @0230]:an $.03 :53 «ow—.mflawmowgw 3 33:058. own: 73 9938: mmowuam :.~ moflcmn p m9: 303 w. nnnflwom "roan mam 55535365 3&9 are???” visor 525:; aw acncaoam man 3228. r a v< so 39:: manannram m moan. no Mamman firm”. 5 9a 303 mr a 233 in 8:30" "Sam 083: rm 23 @556 S 33%: Eda unMOmBn 0" Wm Enmn $5.85 on 8:: won Saar Em rm<n :0 @0933? 0.. Emma . om .03“; :5 353% 8565339“: éromn mencamsnm 7.33 <2 no Go axflafia 5. E 23> _ Warn: firm: in 5:: 828: <59 90 pavomnmsno c.m<< H” can 3:”ko 8: :5 3308:" .33 3.33m. 23st 5 En EOE 095223. e< o "#320 n 85:37. man; 395m mcmoba. Enwwsm :@.nxmnn_n:n.m 83 waoan: Ergo rm 8:5 mam F Sufism won 3 Honm 3 : 89.5mm jnnwnmssm u: nosw nlwcasm 8 En innnmasm 8:33ng Omwogvroin 358 5 fiwsv‘mmmnwmomn mcnomn. >a was» 03733: $88 203 mm 33? 3, 28:3? 2% p no 5553: 3 firm wow" Omsmfimhfi Maya}. 2 3:2: Umnémm: See m3. 505% M: "Em 8399 mm mm 202: Boasm "run :5 2:; 339. 0289:: m8 HMN «aw—n3 BOB moan. Uclsm 3: v5»: an 25»: 037093 rn 2pm wvmmnnfln < ER 0:; won 9a mozo/Ssm 303E” as; no mawnaBUnn Tam... Wan no" 20/5362 E09 >3: no ©08an :3: 3:. 0:35»? :8. n a: so mm»? as"; $5ch 53. SE mo 0:. Om "rm 2<£<o <33 $5M. Wm £8 wwwq «Emma; w: is»? to "8an no :38 can: wvmosnwon u "as: o a .80 <3 A15»: <<n 73m so 5&830: om. $79.0 7n $3 madam nra 582055m Ewen." mfl £555 msnvlmn sovomfi w" 8an flown 9.3 7a 23 moaméwmma mww. mm: anhmmfl 9601038 5 w 23 3.83. >5Q 33 w: 5 ES 855 0x18: 2. memsgw 3325"; 31% $013 03035: £91: no :38 :o noasnnmpo: 2: :38 w: macnmwawa 1:58 mm :o mmnaoanrnnasncg .noawomfi. mom << GSA—Em 320 um". 93m meOmnESW u 833an Eoflfiugnfi 289.9. 128 An“: w in 8a EL 3:6? aroma nnrasm 8 90 538205 firm" 3m E: El 00:30: 335». . . rummcwwmmawhwwsm no 0% 083:. 30 "Ema wwmswmnmsa magma 02m; Sm<n1www "To macaw cm. :02 DE”: 3533 7a aar<annm no $5.852 Om m<_o<.w r“ 53»: 3935263 $5" 305mm 80% Om 05 53.2535: mwocn wcvfi mo: ‘ Scan .5 firm ammonia: 8:3? 833: m: wmnoimram Bsmw om. 3303»: Saw SEQ Baa ow mcqowa. Oman: <5? 5959:; 201$ now—am 5 U< u 833? a :5: renricca. 35: _.= $35.35.: $333 .AOxmca. .35.. 3. 3:436. Vega—n 05:515. .gcmwnu a 35.53 .25 Sauna—n n: $505 :3 manor X_<. X<_ XS . 2.5 a 3155: E 23;. . u— ?” .flmwci 9; 39 8:82. a»; 9550 n: 2535 230-735.. >5. >55: a :89. mmwxwhrnsclé >. Z215? .>: Sac—<3 «Earn. arr. “Avg—6:" £39.“MHDHWNMN:“Mmhmwawswfim “WWW—“mm.” WMMLHMWMMHHMWNHWMZU m3. 1:8,,” was“; 3. :0 39:; u m:: «$07.10: 8 Cu guamoaw Jam—n. .wfi U03: 7.25:: :59 0mg: M05025: WEEK 5 ":0: 2505:0305 : 2mm :0:m mmo mam- W030: 5:" 50: 595005 2000 005570: 3.05 050:00 90050- 5.55053 0:. 510: 08555090 5: W 00050 50052 ":0: 0 55 2.0: mm 085: 0310: 300:: :: gm 0m 50:0 3 u 5:: 0m 50:8: 0033:. E0 23 05300.0: :0: 0:7. mm 0 05m? :0" :0 0 8500 0:. $00.: 50:0 0:: 50:0: 5- 20500. 2:006:02 5 0: 7:7. “:2 00050 no :m<0 :00: 55m; mom 50 55:0 5: 5003.50 03:0 :02 00.5300. 5:: :0. 90:. 0000:. 5 03:05:20 $050200: 5 2:0: :0 00:05? 2.0 053055»? 53.0.30: 0:. m:m:w: 55:0 200:: ":0 00350.: 5: @0500- in; 5 :55 55000503 0505M 50 :3." :0: 0m 50 $.85": 055$. m0<0§. 55:00: m:m:w: 8:600:05 “.300”: 5 530 55501:? 853:5“ n0 0 00mm? 0:. 00500" 30 m:m:m: 50:0 55»: ":3 05:0” :0 30:: m: 5% 2:00 5&0 5 3083. 0:”: 50 55:" 03:0 w0020m 5 ":0 508.3 WE : .0. 00—05:: 8 :20 50 @0050: 0:. 50 "20 Emma" 5:065:05 00:00:05 0m m:m:m: 50:0 5 :03: 5:0 >02» 55501:": :0 E: 0:" 5 05:10 :Enmfifl 30:5: :9. 50% 038 00203 I 50.05. W218 5m 0: "300m: 50 08:33‘ 0?:0 50% I 0:": ":0.m:m:m: 000:0: an ":0 0:: 250: 5020 :0 000: 3205 50 2050 5 5% 030 :30 :5 :30 :Enm:0& $5090: 0500 mo 5:0: 0?:0 5000 :w :30: 0: 0085020; 9:05 50810: $05010. 50 7:000:00 50:0- 00159.00... . :3 u :5»: :29: 0m:<5:w. 2:55:00.“ 325%. 0300 5003 5: mo 0: 5:: :3 :5: 80:0: m0<0n0m no m:m:m: 50:0.» H: :9: 030m 3 00050 00$. :0 95:95: :2200: 0 950305; :3" :0: 5: 0: 5503350 800:: :Emmnéogm no .5n0n0ma:m. m:m:m: 20:3. 30000<0P :0:H:0n 50:0: 003% 25503 cm 8 $550 50" ":0 005—022 :5 0:00:05. momma can m:m:m: 2013. no 005308 :: 5500050". Z0555m no ":0 50200 0m ":0 E2: 0: “:0 350:0? :n 00:5 05:05. 505 53 m. 05%.. 50: 3 000?: E50: 50 0:0 03. 2:: u 00:050.: 0m m:m:v.: 50:0 5: z 2.; 500m? 202: 003::m z :0mom0 :0 50<0m 0:. 20:03. 05 :03. ":0 0:05:05 3000.000 0mm:m:m: 50:0 5: 50:05: 0: ":0 003505 :01:m.~:ow0 V2003. >32 3.05 5E3:m 0:00. ":00. 2000 50 «.003. 5 2:0: m:m_50 000030: Fawn n30: 0m T500. "00: o<0n @010 5: 0<0: 5:008: ":0 30:0: 500:0. CS": ":0 m0m:v.: :0:_0w 05.0 msmg: 0:50: 50 m:m:m: 50:0. 63": m:m:u.: 5:00.50 07050. 0: 50 00550:- c 0:012 15:... .Zr: 001922.0ch5 1:05:55. 0:... A: 35...? .3 $005. 50.5. .0 :15 50020:. .7350 05000 ":0 :32. 253:0:0Gn Emu; C550..me 0m0551Lm0. .000. >30? Ex . “<2. 0. 3.0. 50.5; S. w.“ m:m:m: 20:3 :. 50 00.5.5.8. 00:20:. 7:08 3:: =000mw.:_0. 59.x: 30:30: 5:02.505? 0m.~...020:.m :0." 7.. 05010: I055. .> 835%.». 0:. 50:05.05. m:m:w: 55.0 5 3300.50-05.51 00:55:”: ::::;36$.. 3:2... 05.... N0. A505. 3L5. :55... :33. .00 0:0: 2013. _. 5555.2 5 $025.58 00 <5. .> 302:; 0:305..an 0.0500 07.51% mmfinni: 00:53. 9:50:55. 55 . >002 355.013.. 3.2.0 002.. ~ A233. mLEm .p .0 0:018 15:: 50. >0: :2“? v.00? .> :53. 5: 55:83. 0:. 3r. K5503: 7:095? “05:030.. $25.0. 9.0»... :52:wa 3.0.? CE... 0.0 A503. .0. J3. .33 8:330:00 “SEER 0.8 S; 5555: :n 23 00:0mwo:a5m€ 03:00 mon 50: 50 600100530. ":0: 5.50 no :20: . WE ":0 25:20 800:0»? :8358 o: ":0 5309 #022 ~005.m0~ 20:- 0005m :02 m: 50 208000 0». 5: 550 00505. 050.58: no H..:M00:0.0. ":00m: z :m n 0055030500 0m 0: 50:0 :EOQ :00:.m ":0" m:m a 5%“ 20m 50 5&9 5:00:00 0: 00350:": 55.0.05 :55m 5000 <0»? .0 00:20 Om “:0 00050: :20 :0 5m: 3:053 5 3:0 :0: :20 :00:.0»m0n no :5 :02: m:m:m: 5:00:00 "0 0 3500:: 50503 2 2:8: 00:20.03“: 005.. @0003 00:00:: 3:55:00 50 03:0 0m 00:08:70 5: :5. m:m:m.: 00:105- “003300. H:0 505 m5: 0». 2:0 @500. :0 no Emma” “:2 50: 0 502 $50 no 530: ":0 0:005:90 90a. . . m r a @0503 80 00$. 8 :93 00" :02 5.0.500 25.02 :30 0:33.08.H RM. :30 a: m:m:m: 5:00:00. “:0 “:12: 0:. m:m:m: 5030.03 5 5w @950. M0; 00:08:00 5 38.; 05.3} :02 0250890: 3000:00 5 @020 5 EN! “:0 0:55:10: 0m 5&9 30:50: 0000:: .30“; 5w «00000 0m >300. 0:00 505%: no :20 :00: u 500::mlEu00 0m mfiwrw: 55.0.05 2:: U090: 50.. w50:0:m 5 Sump; ":0 05:" 3:3. 0:00 500%: no :0 ~00. U092 50 @350 0300000 mom :: 503:0: 0m.m:m:m: :20 5 0:00" 53.: 5: 50: 300:3. ":0 :00 0mm: 30:20:"; m:m:m: 3:050 5 ":0 05:: :55: 50000.4. 020095. 50 00:0m:05 .500 0:00" :39; 20:0 0». 580 a300me ammonium”? 5m 0<0: ":0 0:00 ":3 30000: 9.05 5:000:05; 05.2.0980 53050.00: 520 850 :3: 5 55:00: 03:0. ms" ":0 05.20:" 30.5 :00 200.": 50:00:.-. 5m 00 5 55035: ":0" :n :m 5300: no 50:03. 0 $3.50 000520 555m- HwDHmD . mm. mfirDrpnm vnwu-~m~u=~m nu amnnuuwnHr—nh firm m vmrwm— urn—us”: nmnn: 00350:": 55:09.53 :w<0 :5 :30 05:053. 5 30:":Q5m 0:: 00:03? 5m 0:. m:m:m: 5.50 a: no 300:: :30. 4.:08 30 0 ~02 2018 030305;. .w 1...... 10:3. :35. >53...“ ..: v5.20}. 0. ..N=:.S. A202 <05» .00.: .00.. 3.5:. E. Iwnflncsfi >NW..,:: S 32:05.. :55: 20:00:. .55. NC“ 3:020. 9%? 510.0. .250 1.205.. 3.0.: 5.... mm: 5.: Hz. an.“ R. 1:. 33:? 3%.... E 1:. 953...... 3 00:05.2: £5030. A00535m0. 2:5... Ext. :3 Cm .— new—00...: w .. _. 050—0 0.. .Nu0.=_.. La 40250.: ; . , . . .. . x . . .. :w...0.:x.’0:~:qm 32.0 I503 :0 E 3...... :0 :0 FE: m: X:\. :3? 3 F3: 5. >_\~ 20:? .000: W0. IMSJM.” €05,074 .553... 5.... >50...» S 03: :0 Si Cakfiggr w 20.3: 007. 3.90.0. 0: 00—. .5?— 0.” 1:“.2 IE5»; 0:: 002.: >353: “00¢. >2 22:. 5.: 1:. :355520 GETS... 2.0.50... .0 .0] r 003.05 :03. 5.2.5.0. .5. .00 3.5090; 5: NS A<u= 00: :025: 1023: 33.2 :32... >50: . m .7200: 05w. 2: .33. .m. . . . . :. up“ M0“: .m. AIHWH: l 3.55105. 2.2:. :33: i. 05.: R 05.3. :05. E. a 3:3. Q £30.51 :30 Gig. v.0: 5.13.3.2. 322...... 205.020... Z._. 00$. 00 .000. v.0... 97.0 0:013 <5 :0: 5020:. OS. . I . ~ :0 S. XV. 2.0.10 Cum—5.007.. .003. m.» Q. . . . . :5...“ “MW...”.rwyhahzfarix :0 .2 3.5.5:”. 2 :3 ‘2 a. :0 F 2:: R: FEES“: .85. :. 2%.... at 3:560 :. :0: 923.900.: 5.3: 2...... wii... 8. £0.53: :95: 5.32. Si 1:. O :05. 3308.: A202 755:. 00.5.. : o .010. . . I .q 75.00%»: m 6.07030... w: :5. ..: 305.310. NEEESKN 3.0% AZM2 “Uho 5”“: “manuswnna 2:: .. . . . . :32: 9.05 >00: «0 52000 50 u . .x > 00:500.. :0. 0x1 :5. 03?: :5 002:. . . . . . .. 202: 5: M1505 20:? 50 0:00:00 3.. 50.030 "005 .: ..m005:-00:n:«< 5300”. 5 mama: 509.55 A00: 0.2%.»: ..= 2:. PRESEE $.55. 30:90:: 3.3: A0553mm0. .03: 05.; _. 5.. U03 30330:; UV. 0.033033 003.0000: 33 0003 8 U0 3 .33me 0330. H.030? 30 300. 3.00033m .0 30 053.. EOUmU? $03 30 .300. 300305 8 3.205300 98:0 0m <0300..o .083 30 T38 30 30 30% 300305 8 00:30.00 0:5 30 30% 0 33:33:. 30305 8 930: 0.. 5:0 33.0: 50 3:33. w... 3 W303. 30.0 mm :30 0.000 0350000 0». 0:0. 333% 0m 30 .20 "$5303 U058 30 355.0 3.30 00:83.. :0:0 $000 8 0203.0" 0 503330: 0.. 0000305 3020 .n <<0:5 38 U0 00$. 8 :03. 8 3.0 "U000 33: 03.30.0318 0.. 333.3 300.0 3 303505 U0. w:_8m~0-. 0:5 30:0. 2303 m0:0<<3m 3.. 005 I U503. Um..30:<. «5.. 35030: 303. 0.5 3: 3050. F030 0.1::00000005 5.08:0:00 I 0:3 8 03. 30. 3. 00:5 U0 30:5 3 3.0 3:30 0T3}? 003.0000... 3 :30: 0:30:30? U353. .33 03030.00 $30.. 33.0. .n 0003 308 5.03. 3.: 30 :02U03 003.0000: 30.005 :0 3000 50mm 0: 30.0 a? 8 30 00:3. 3. .m 0305:. 3 :30 0030.2 "U3 0 0000:. 33200030 300530: 0?..0 8.30 030205 30. 30 50350.30: 0mm:m:mU 3:30 3 0033033 0000000 U3 00 m... U00: .0305 :0. 0: 0330 0. 0:3 .00. 0: 03.003. 050.33 M00800: m:mUmU 5.30:3 00 3.0 03.3. m:mUmU 3033 «00.3380v :0830:3 508.: 0:5 :0..- 30300 W350 0m 005333 @0203. ‘E00 2300 0033000. .8 00.300 8 0 0.00050 33%wa 0330 $3000 03.808138 000 U805; 00330: 8 30 (3.030 00.00203. 70. 0m .3373 3000 3:30 5:03m 3.0 0030. 3.833 00:83; a 003.30? 3.30053m..~0 . 20:0 0:30 mm 053.05% 8 50:0. m:m:mU 3m00:00 0: 0033033 003- 00.03. 3 30 man U3mOm "U0 3.80:3 003:3: .n U 3000;. 8 0.3. 33.30 3- m:0:00 a 58;. 8 Um<0 U00: 3300 3000 mam—5:3 33 330. $1.08 Uu<0 m:mm0mn05 0:5. 33 30 0000330: oan0 5.10.: 00383083. 30.5 <3: 00- 05.00 m .0. 0.. 0:00 0:5 033.0 033.30 0:35... : .0 38 0030.00 8 Emma. 30. 830 or...” 0000305 mam:30:nm 0: 30 0:300. Uw<0 08203 $03 0: 0x- 833;. 0830.05 30:33.0: I 0:0U mm 30 @0000 0m>03m I 0:5 35mg; U03 .30 3:303 3.00: 8 3300 303 m... >:5 0<0: 3.." 33. U0 0:3:m 30 0000 80 0:0:m_<. 730% 0000:. $303. Um<0 8.505 8 000.0 30 33: $120: <5? .0 0.50: 200:3. A003. m5; ~....\=.$.:TC...::Q >325 m 33010.... 332:0 0.. Z»...00.0®<. .3.“ 002...: 30.5:qu .J 3:320. .33. 00:3. _ E: 03:01:. .0 3:20;. 0:3. w: .00 £10 0.1350000 53 15...... :m 30 8 30:30: 2 :20. :m 0:. 3.0 m5. 3—. .8 050:. 2. I. A32? 30:: 1::07. .33 1.0 3.0:». 35, 00 ._ 0.....0 33.7.2300: 30::wa >35... .02. 00. Gem? 0. . me. u. 7:31.003 m. :3830? .m:m:u.U 03:8... 3:50 0.13.0 30.00:... 00:33... 3 50:. >503. IszE 5.0. 00.....5 >335... A033. 3:. 2...... 5.3 3.0 20:330....» CE. .52 £0.59... .08 H 20.2 33.02... 27.83. 0.. 2.5.0. .5. SMINJ. U... 2:00....3? 0: 0. .00. NM m:~...::0 C740... .>:x 005300 3: szyU..:30:.. 5:. 35...? 00 C53. .0. 0m. 15:: 2. 3.5.0. 13.0 :00...0:.:.00 33—070: 3 003,000.30. 0 3:3. 0.. 00:00:30.0 23 0:30:22». 3 00......0E3 300.0. $81.08.. 07.... C3533. 0000.003. 5.3. . Nu 030... Z. X. 0:3? $337.10 5%.: 3 1.0 m:w:v._. 35.. «000203. 0. 509;??? 3002.5...5. ii... 3.03 >5 .0: x: :3... .oc Cc...»ti SJ... 0.. u. 0... 33:0 00:03:03 000 03.000 .: >332 $3.0... .C:..:..U_0 .: 3.300.. >35: U3. 3 2.3.3. Two. .00 00:00.37. 3.. Tu. 12.0 83,033.00 3.32.0.0 .0”. :0wm0m I 730.23 U0 3.30 .35 a0U0::0w 4.30810 I U:. Um<0 00:50:03. “20505 U03m 80. 30050 30:. 2U». 33. 300:: w... 30. .0 0:3. 8 03.30030 3.: 3000 .0 0 <3." 35 308103;. 3:00:03 8.30 3.: 0:: «.0050 00350330 05050010? OUSOEJ. 300530: 3:: 0083 8 30 00305:" 08:30 om 7.52.: U0 mainw U0 3.33.3: 300 30.300. U000:m0 3000 00:3: 30 0:5. 5:00" 00:83- @083. 08830:. 0m H333. 39.300. 32:33. 0: 30503 230: 0: 3303300303. 3:30 0:0 303. U:. 3 00030 :30 8 330.0 30 _0:an< 0:5 003300. 080000 0», ::B<0=3m 303 8 .3. 8 000 EU... "U00. 3&3 00 3mm? :0. 300: 3 (<0: mm SUE 30% 00:55 U0 2003. 44.0 .0003 50:.1 830 5.000 .300 3 F..an I 3; :0<00 U00: 033.305 3 .8 03.003. 0<0: 30ch m: .00: 0:0 2300 3.0.3305 .. :30:m 30 3:00. 0m mmn003UI0008Q @0003: 008:5 0:5. 8 30 $033 0m 03300 5.01930 .35 <.:0...0» 12.0 33:05 0530: U0. >035 .3me U3 8 mm: 00000305 0:: .305 0:0I033 0m 30 .0003 0.5 3020 :0 3mg 0mU03m 583. .8 U0 003: 3085.00 U0 1.0.52.0: 50.. 33:0. U05:mm 8 0 W030 0m. @0030 00:9:03m 30 503.0 0: 30 >35... 30 U. m8? 0:5 200 2120: 3 30 00:2 0.. 93.00. U0n<<00: 30:. 5mm 0:5 :30. 30ch .n 23 3 D0. 00300.05 8 #03:: 3.0 0005. DER 0..w:nm::5<.~o 3 30 00.20:. 00030:. (<30U .0 3 30 5:03 0m 30 0003.. m<0 U005. T30 <0:.0:. I 30 0:03.305. 0:00:30: 1.: 053031 3m 8 50 3:23.00. U05. 5300350303 "U0 000.0003»: M00 Z30U0:0U0. 3.: 30 295 :0 33:7. 0033M 8 0: 0:5 0:5 "U... 30 0350:00 U00 3 30 $3. 30 was 320 000305 0: :0300050305 001.0030: 3 30.0 02: 330. E0 3.00 30 m: 3.3:30 3 .3 3.3 0.8330. m0:0<<3m 30: $33 30 30:3 008. 3333. 35 503300. 13.0 0:00:53 8 3: @3000 00333 0: 0203:" 8 00:30:00 00.53% 0». 30 3x 3:303 03:30 $03 30 .000: 00000330 33:00:03 .35 30 28 0010. 2385 05303 0m 30 @003. >530 m 03:00 500503m "Um" 3:30 8m 0.. 0.5.8: :3! .C: 003.0 300.. 30 2.3:: U0 mama... h0~=5._.... .o fimmi. 33.30. 0: u. wmu. .300 0.510. 5.019.: 0. <.=0:. 0.0.. 3.5030... .0 00mm” .0 .35. 0032.330 5: .2. “50.0.. >30:m 04.00 «00.500, 2.... 0.00:. :0. 8 U...<0 U00: 30:30:00.. .300. 1...... :0.3 U7. :<0_< 0330 0:... 3.3.: 2:. I0 3...”. 5:25. 3.0.30: 8 <.0:0T_0IU:0.m 030.2010: 3.3.03.3..0 EEEE. .33 2:... .: 330:0 50;m2<...0 . T575 0: 3.0 .000... 0:5 .3 00:80... 000 >303... 003—005.. F: i030: RE. :35... E. 0:30.050 2030 $.01... :50? 2000... 20.....5 0: Z023 U0 T30 30350. >533. U00m0. .7303: U... 30:0. 000.00.. 50 3-02.5... .,. O0:m<0 0. _0.. 5.00.00? 30 0030 £50.. 3.2.22.5... 5. C550 55%}... .2335. m.:h..._..c- 33.5.3. 0 €001; 0.7.00.“ Cur: ~83. 9.3.0: .03: $23.30 «00......0 0. 30 3.1:. a... 53:: U0 12.: E030. .33. . . . . J N. >23: 3.50. A05... Us. 0:. .UDEmU 30 0.000 UV. mzmm...0 580 <5... 0: 3.8.3000: .3. 90:50.. 73:... U0 TEE. U0 1.5%...5 30: 35:5. . F3330. .005. 1.3.3001... 000:. 0:5. .6 .00 u. 3.0 m. E. . . 00 >23... Pump... 35...: :0 33:. 30.5.. :0 U§E==FACEE==F 22:3. :0. >555... 302.330 3.000 53. 3.0.. .0 U0 0: 3.35.350» .0 30 5:33:03. 00...: ER. ran—.0 U3 :0 .302: 5:00. 0300.000: <53 50 00:: u. .70 :30 0.. "U0 505.0020... : 000:... :5. U: 50300.3?83 :0. unmanfingm. 3 05.0: 5...; 3.0.5. E... :0U03. 3.033 U0 33305 35:8. 30 «80.015033. <33 .3: 2.3.: 2.0 0005 an: «0303:. 8 00352.03? 0 <81» 3.: .0 US$35. 0:20:03 30 005.0: 3.55.0 0:030»: 0.. >00. 23.0 300 03.00.:m (<3: .3... 320 000305 00302:... 3.8%.... .5500 30:. 1.0 00:500. 0.. Ecumziru: 00—3—0... Ea Uni 75:33 255 5201a mm m 32V 5; :23 can: m5? 5 w: En <83 558 59; 55:85 :8 wan. mnmsn <oio: 5552:»an 2:59. am :55 again. "Tn £2.53m 8:25.” U228: 50 “61.05558 Omnrmnm 513m: 8550QO 0:70 in? 31% 3309:: 9.3:? I 0355. 4;»??? ER 08»le I mag 53 cm 7525 7. TBS; n<<o 5&2 meannSUoBme. Emmi Ba 9550:. 12:5 3:03;, 5m n55: 55$ Emnzmasm 5n Emmansnnm man 50 msmrmr 53:53 no 255 <<a 5:: 285. 5 arm :8: mnmnwu manna <oEo? @3932 8:85.. 628? 338: Om 25m WES—58:? 5530:5m 5 359:3 <03£nr~m ‘28: 5a 06823 ~52 50%;: 5:35 9: 0:52: 5 are 55m. >3 33;; In Q3958 rci Ucmé Ea wmznro: Banana <53 “555.52: 0: 58.5% 25 25m 55man Omnrm WEN—5&5 8:: I 350% 823:??5: 50 00855: .55 His: mafimsmnm. 2:09.053 5a 8:: 5 33.3 12:” 25$ mamnlgsm. 5a =o<nr< om Us"): 5; $550: 36% um mo:o<<wu 03 :N 03 3922? 235:0 Um min amaze 8:823:00 m: 552.. 2 5 Emma 553:9 m: $58. 5 35a 2 a: 5559“ mm on" film an F nosnmSwnna Noam—0:9 an 5%? 50538573 we: 95% 53553.8 338:8 bang ES nr5£owccx an :oSEn. #353 55 553m wnamnw 9.505 5553 25335: .0», :3qu 2 mafia Wagon no UOQOE masomn Mnsmmaw 503 300:" <m~mwosnfi mon 59: a m 3n<< @338 easing.“ 3m: Ba 52 5sz 5 En: 9 55:2 2:: 2:: 5 3:53.33. 5 @355? BE Enron—F grim: .5 8:5? 133:"; 830:8? V2.3 ru<n Bra: 0: 5n msmrmr <5? 5g .35” mo:0<<cm 35337.9 55 50? 5:5” .m 3 $9535; “@3957. 1:: : wncmccndo< 51 350. ‘Tzo 9.8% 5 5: 335% 82: no Va. 202: a::u:um§:m., 33? Z55: menu :on muv‘ 0a 2a: 5%; 5M: 65.: 5m $535: comm: noszomwsm 5 05m $10 5a 50: or»:an mpg m 853 km \oxmx. 85am U< ascocznnlsm 5m , NV 03mm 31%: “5551‘ ,m 1:. “.539: 53555:. 5 7; 5:22 o: 1.3%. naivcmfim 5 map—53‘ Munro. And? 3: 2...: 02.5 g 35‘ €35? 5.; >5 5:. 2.5.: . .203 5a: v.:_.< .m 5:5»,E :U- Erna 5 05%.: 23:3 “QC. E3? fiSmEiTszEQ >§Ef _ C2523»: 533? CmEF_5nc5m< EM“ H 0665 32:55:: 2.55.5 xiv. , Nx 532510: c: <29»? €3.32 525$ 5 Tannin.” 03:? \SESENCE 1:» 25; ii: 559: wEEE. XS? 3. , we 732x. 2:33: :fi r an c: a wy<C< 13?; almanac... > LCD: . . :mm .c a. 739.51. E. Ema—:41; Ari? 35...ch513 ESE? \EE. 2. :2 zSEEEi :9.ch Si N > I??? Cmgnmnnn: 7359 5. pm? w _ w. c: v. pox. j: 832332 mzhram Eu 3:50 0m chmnmEo. 12:: 53 mi mo 2533 u £25m 25:85 5 €13:me 505 5a wCEann. 502.22.. A)?” 8:33 355% 5 5a “66955 8 5mm wuwnnmroi <35: 5 :5 ram 555 0m :5 33¢an 5n flagged 8 5h 55m 55%37 I .415 5 Km u<cm~nm 9; I flown»; 5 arm 23 81% @138 8:39: Ag: 3958.3 niav 3 J): 3 90: Km >:m_owm 05x. : a 33‘ no 80 5m: 3: me5m I Bra: amalgam <55 :5 39:5 29.0:an m¢o<m I 859 5mm?” mzo 38 no :8 <52 5“: 50 055% $3 magmas. 5 Wm £8 85% no man 305 “5% 85318: On. 50 8x8 5“: are .>:m_owm.. 835m mm 512? Encam, 3 man sonnm 5% 32.0 83 <5 mm: weigh» man are 335m 73 @1st w 83507 5? 2353: R on; danmcwa w" <5; 5a 050 Eng w< m853 5 50 85me 50mm”: 550: 0m :8 wummmmomu $50: 3353 £8. 5 53? 35 om :8 295. 5: 8 co. 5m 5cm" “88520 350:. mo 5n. 583%: $55: 53 E58 cw 5 Emmanan 3:23? 201» 3 Hanna”; 3 50?: <55 33336; 85?an manna 0: 5n 555m 5:019: 3555:. >533 52557: 5n 82m $4953 50ml 5; mamanmnam 50 nr5w5m «<5 ownrcwa 2182 $70 32m :5 8:02 855m Omar: gamma. 125 3855 amino»? man»: 3 was»? $59»: no @2523 5.35:0? in wmvunwnnm 50 n<<o rm_<mm Om "rm 35$. mmnran 2182 5:» Samoa 8 “.5550 5m: 5m 5383 982..va 5 50 m3" 3:. Ewan »: 32m 0m 50 msmrmr 8538520 @8958 5 :5 385m 5:. mulfixm 83855:? om .mwlmgz 8583. OH .3333 850358“. J 035 535055 3 can Om 5a :55 53:81:59. Cm msmEr main mm @961an U< 7525 F0 359 we: 1.5a 5m 59:: I 3:: E: :0 8:5 rw<n cows: :3 may :30 <55 50 $53 d. 359 :5: ,2.“ 5m 6% 505% mo €025 v.70 52m 155533 50 ENE? can05mofil mEa waowosmnnwanm 035a 205 .2. $3.5 53 um: 9,50 3,55. 0285; 2.5 :55 ; magmcocw. £503 308$ 2135“ Us" $05 u @585 «35» 3319: 3.2605” 15 moon: :5 Vanna 58388103. Hmmusmnnww "Enigma: : 83mm" i 358 <15 5a 555: aimaann n5: mam—5 55an 53.5% Odo 85moam=n Om arm mamas“: nymsmn 5 mafia Gan/<00: 5n vam535m 0m .50 non. SQ mam “EOE :Eo <50: 7535 ha main 288 r: 602? 85 v05»? :0” m <03 36023: 8550302. 1—10 Rush 5n mums? @8858 3a; @0505- $36? 520 5 523958. can arm" I :on are 550 3. w 398:3: o~ Emma: armsmo 333:2— mxflcmwfiwq. OH 20: @1533: 3% mzmrmr mafia. wisp—B. 3:65:53 ~35“: 5 5a 32: 8552: we own: @528 5 8:: 5095: <35 Pm $3333 58 “$33. :5" 5 5a @338 nogorwssam #152015; ESEEESF 55$; swarm 31% Know. 44:22.; 218%: < a I: <._: Ln: $32.“: a Uqu m? : g. 1 :V v. 5 ID. GEES—35:5 Arc??? :53. E C. : IE :5 x. P 3:: 2.2.3: : A...<>§._.:: 1:55.. 2 C51? :33. Sf >:USA Mn: Acn_.v‘%;fi:: .351! O3»; :5: 2. :> A>::.1n_..: 5212:». c»m7\_:u50_cm<. quuficqwi $11.35: an 73.18. 5:5. .0. Ex Uni: $030.3 0:0 m: 5 run 83:888. 92:3 :omfin 3588 SB 3:398 $5833 3328:. EB 0:0: :3 :05 88 $038... 80.5. E :8 0803., :08 33 ~03 2 came 30:: >:m:nou. @0025: SE: UcanwEm 8x30" 358 02:52:: an :08 8383:0258: 982:: m: 00.5: Cams: on 9:30: . . . _: 9: 88 $8 nu: moon? :8 30mm @305 55:25:. 2:: 3.055;. waging >a 1:: 2:8. 8:838:13 $8 womagzanm 0m. 00., 358 :08 Van: mo 33855;. 5338: "rm: :88 :38»; n0 :8 u :02 0:. m2 3: m0 8: F €708 ~05: 0:: 01m»: 7,. :85 8 do 8:0:m m8 90mg? 0:61:03 UEESEQ :00: moan: mm 11%. 00:83- 0023: <51: 3:: 5 $258 $88 Ucmmv. 0:: 9:155 . . . I: 80:05 MESSEW :w :85 n0. :8 3:0:m $8 m:m:mr. IREHR N08138:: I Emmnma 33 m: 2:: @0285“: 8.8 1::nn01w mm :30? :umwrfi 0: 808180 0:: 335:0: 2:8: :8 3::2 8:32? "rocmr :8 a @282? mammwmwnmoaéunm :: 85$:m :8 Emma 80": "run @0380? (<3 :8 885% mafia? noamomon. In :70. H 2:3». Swag $03 0201? mmvifi firm: U095: 0:: winro: €88 53:8:an U< m:m:w: 30:9 388:. ":2 ":3: (<88 0038an 8:83:07 ~12. 1:88 53: 0m 85.8 08 9.5%: m: 3836::m no 0332 088:8: 5mm? 8:8,,“ $03 :8 08203.»: 20103: 0mi:nn01w.m :38 88.3.3: 3 Emma: Ha 3.38 80:5 :08 0.89.80 7: 000:" 5 m: 285m: 8 ran: :3 @023: :83an 3:: 8205?: :5 z 35” :8 n83 93 :02: $188 08 335:? were»; 0: :8 3:8 35%. .05.” Mm 28% 08 magmcocm 0.005 :8 $38 35%. H5205 0:0 752:: ha 18:n mmanaO: $8 argmm :: $19 $8 538:, 0: :30: m:m:mr 598:8»:0 :8 Qomogcxnmwomao: 2.003808 23: Cum»! 0:: 9:90;. .203 08 $5038. wan 23>“ m8: R .3883 :0: 8»: E. $352.0: :8 35:8. :8 $005 8088? 38 00808: 7:03: Pm magma 18$; 0: :8 20:50: 0?:583 350?. Hm : @0858 2:; :8 0:: 2—3:: Hm 30:0 to": 88:8: 28: 03.03830: $05 U095: 358:3 CE): a :22 w: :8 0:8 @820: SEC 8: 08 381080 <11: :8 :<8 0m :09 33.8 13:20an mm :0nnua:m 88:: 838 rm 9:: n0:n8~:w:m 30:8 :8 a 0:58; 8 :58 w:0<<:. 253: ha wage. a :0" m 5585: F00: 208:0: :5 0 3:83:59 m 0:05an 0:: m :02. 30808? Cams: 0:; 0n :8 Mm<0< nos: 0:: :8 000:0: 0:308. 3. (<3 253: H8 30:? mom :8 <83. :3 mic. 1:38:58; Unmonn 0:: @8153 0:? 5m :8 SEEW 0m hm 133:8: :2 :33? r a :0" 80 :38: 8 203008 2:: mo 0:54 mica? 9.25.2. NEESfi _.: 35.? IE:.Q\.::= 055:1 Azzxrs. 1:05;: :8 2055:: m3 AZnE <01? .58. .5. . .3 man 20:. E 8000—3} $012.5 1:: <0_::F.. um 13:20., a gown—:3. r. 28:002.": 5 20:05 80007.0: 40:532. isms—7.” m 8.122 3.1:... 002:: . :EQ E0m21:..u_ n<En:nn...\ 1:. >53? 3 Toms. Eula? $0033 uncanny L 9.8 0.. 0 E: 315 E2? 0. NM? 2:88 :7 30.0925: $2.2. 0:55: a 07.0 58:10:80. 5:. 8:33:32. SEER Go Utmwv: 2:08 83% 30% :8 Bow" 323035»? 8:37;? no «team. $005 :38 3»: 8:8 8:38:38 8:39 SE: :8 0:8 0228: :02 m" :8 mw<0< n05" 05.5% ":08 «8:2. In 53: 0:0 :08 w:0<§.:. 93. 7.33: ha 338 :0: 38:30:80 38 2.6819. £00508 0». Cams 0:: $5305 5 w 83% 0203::m mow m 00:10: E :8 80:. 1:5 8.28? 0:; 88:3: 98.0880 0:: 8818:"; 039:8: 3: 253: 9858:? a 3.0%? 8:838: 2:: 056?? gm Em w:0<<80m8 0m 888:" :8388 0:0 mm nocnrnm 5 :8 30: «8398 waomfl g: n 52:03 :8 mozoéwmfi 8:8:8” .Z::n.a:[email protected] e: onwomfivflm 8.30:? :85 mcwnnnmnmmw on 0335: 3008335: 5588, mnemomwoflm Dan? man 3333?: 52:35: 98:0: CSm 800m” wncnroi ms» BELT m8? 085: w: “:8 08208.. Hr: 0 u: 328:8; @383: 8338:". on. 85.8. 34520:" @1301; pm $8 8018: $128: worse/28:58:08.3 "run “05.3: 0:: wrfiromw $88 :8 80%:m 0036083 0». a8 :3: mnunror: 00:- 585%: Emmnmnw as“: :8 8:2 23 $98: 082,88: .73? 2:30.98 25 836088 08 w:0<<: no :08 :8" an :8 mw<0<lrcfim§0 «8.55m. 0:: >3: ram. 2:8: 753: ha mam:n Wm man 0095832.: “.5 0 $58: :8.~.:U.Q 0m Q8 m~<0< 3008:2900 T0332 9:08:08 02v:me m 5882 0.: Emma: Fa m3:n :3 w: :8 038303: 0m 28 noavomanw cn_0:mw:mm an r: :89.“ .38 3:37:38 000—8 38:30:80 590% 0:; 0:8 €23.80 3 nODSESW mmmmgrpnngcg @093: 0:: 2:: m m <o_::8 0m :8 :0<< 32 maomcg 0m 7:03: Pm 30:03 . . 9:02;: um? 0:90} 08:: w: 3.3. 13:08; 82:38: "0 :8 3&8” 038: 8:" 358.“: 37:03: E :8 0838 "0 3m 0203 an 38 8:23.233. :08: : 02002 33.”: 23:? 9:00 man: 33:31 8980. 053:3: 8.3.0030: :E 9:» 03:8 £503: WES 33:. 0:0: 28:8 05:5: 0: 8:85: 8x50388508 <96 85:888. 5 3888:: 53.328 8:839? 8:53:38 30:53:58.? 48.90 52:8 9:503: 888:: Emcxcw. »: 8:838:20 3:058 axofinwnwcosa 5032:0483 003000818. 0" H8308 Ornmrna. H0038» Nam—M. >:n:0:Ew 95:05. THE—:5 008:. 0:59.55 mmsmcnw. E: :oimmmawm 8:55:05 58 3:90.: 0000.83 CET 2308. mWEEB 9:050? 03:83:53 Cam; 8 wnmnnnvnonnm 30:58 0: :8 “H8 93:» @0358: .. . . . >: f No me? 970m <0 :8 gamma h 80:50:21. 228% >295 96:018.”. 00:. Dan—m. 3.00 v .. . . . . 25W:an ,w 0w 3—. a. Man Cruz“: $05.00. >mm=u03 we": 0:: 752.: wing:an 3:081:33 P5£a1.§. WERE: Narnia: m: \SEEnEnEer. 33:50: 38—098 A50_m~:vg.nn_. 55V. Slum. .28 318: .302: 89.858 8 33:: ha may?” w: :8 mu<0< 880:3 a :08: _ _ >3: Tic 9:: men—038:3 33:08.5 men 0:» <82. 3 58:3. vcEwrna :: 73x 95.32. E 1.22.: am 53:? 2.62m. 50.3. 3». 3.0.: “3.2:. 5:87:50 9 mSS. 00:: 094.3018: 08:83: n: 920:. c:<. :3. m? «0—. SR :5 min: :8 2528 0.88 0.. :8 ww<c 580:0: "Em :55: :0” an :8: man 03:52: 8 2.52:... . a0 OBE<¢<1EF .05.: 2 03:02:” E80818 0:0 85205. L :3. 35:. pm 233. 130%. 0: . Sm. . . . . . m... .C 0058:;rnq. 95082:. :8 55?? _<. 3.“ 415901? 0:3: 338:3. :. C“ :8 "Ea—:20: : 303 magi». 90:5. wmantfih .00. ~00 052.: 3:283 . 93:: 80558: 1:2:0? 05:05:: :n 803: :0<0:: :18: :88 :08 :0: 00:: m MSW—0 3000 2.35:0 :0: 0026000: 2:11: :0 :5 m9? <0»? 1:: :w 8m3:0: :< ":0 8030: 3 $03“ 803%. <0: 0" 9:0 ":30. :0" 8 50:10: ::::::0B::0 w::m03 0::0 30: :0353: 9030:. ":08 :0:w:m:. 2:02:00 :v. ":0 0:100" 0m 830 00:00:». 3:30:00 00 :v. :00 «080 0:035:05 300:0? 00::103 00:35:02. 0:003“ 30:: :00: O0r0m:0_:..:0m: 20m? >:n0::0 acm:ova. 3:3: 030:. 0:: 05:05:00 3520:. 2:0 E0? :: :35: 35:0: 20:0 ::<::0 0: 50:00:03: US$330. 0::8 E::0:0:w. 0:: 0:50:50 U33: 0000:”? 08830:. :30 :00 5:000 883: @8303. 83 :n 0 005508: <:0<< ":0" 0050n:::m 5:00:03 0:0:m0: :: 53m 00 $3 n::m 80:03:52 0 «ocm:.0mn:::u8.u ammo. <<:< 0:05: :0 :0" :m<0 20:20: 59?. $92 :5: 3033 On 200 :n 308? :3 won? <0»: :nocmg :3: n0 :0 :0m:::::m 0:. ::m 02: 5.03:0.U «<3: :: 0:? 030. m:0::: :0 :0: m0 0: 8 30:8 ":0 20.0: 0:. US$850 0:: :w::0:0:m.v mo m: 3 E0 0»: 8: D05 ":0 m::<:<::m 8000:. :0": 0006083 :0: 20:20: 525:? 0<0?n:::m E0. :302 02:01 €00: :0m000 #150810: 5&8 <9: 0m ENGRS m000::. :0: :0 83:00:02 :050: 580 80:? .358: 50:00. 00:» “08:8. w::0:o:m 0:: Ucafi On :0: ":0? :36? :8: “:08 ":80 83:08: am 0 30:0: mom ":0: 02:83 1::000 9:00:03 8.0 :0" 00? a0 0:920? :5 ":0? :8 €02: SKEW :000000 13:085.: 00330:; :08 m0 090: :00: 0:8: 3 :0::::<0 3083030 0:9: 55:00: ::v,nc?. 4:0 35:00: 03:8:00 34:0 :30 2“: 0:0: ":3 1:50:00: :0 5058? no :»<0 :00": 0:? 03:00 55:0. n:0:m: :0 005: @0300"? 20: ~58 mn:::0: :n 9.03 30:59:08. m0 :w :n :ucwm:::0 :0: :0 (<3 0W3: :0:0:.:.01:m ::w 0%: <:0<< :5 :5: 0:. 8:808 0:8” .8mmn:0: :< ":0 83:0: pm $02: :00? 3%..” >::. :mwo. 09:: :8 30:: 05:00:? 0:3: :0 :95?» $1.80. 0:. "05:33:18 ":0 60:30: 00 9: 4.5080: 0:: 7:03: :0 30:0 :01: 30:0 08830:: :3 m8 ::::8? no :08 00:8 30:: ":0: 02: 35:00: 0:638:00“ 0:: ":08 8083030 08 32:02:08 ::m._0::n n0 :5: 0:03? 5:": :50»: <8 0»: :02 000 0:. 3300:9033? 35:0. U095: mm m :0m0:::0 09:30: :0: :02<00:.n:0 220. :m :v. m: ":0 :09." 510: 00:35:00 0:. ":0 0035?. I0 20: m: 00:00:? 00:08:"? :32?m 0: 5000 $03 3:00 35:0. 8:80? 08: 213% 25 20:8 :: ":0 $50 03:0. E0 E8? mmn:08: 5000 Won: m:m:m: 35:0 m: m0<0$: 30mg :: ::m 0080». :5" 0m :0 @9000: 503 $05 0:82:08. 30 000:: 0:0 8 ::<0 :00: 0 0033808: 0:00:08: 9:: 00:00”: n:no:m: 32:90:00? :: 2:0 :08? 02:13:30.3 :0" :n :0? 20: 07.0 :0 05:03 :: 530 3:003 Om ::w 03? <00? :8: :v. :0 mnu:::u~:m 0m ":0 ::m8::m ::~:m E0 :08 80: 03:0? ::m 00:50:" 8:203:03 :m u: ::::0m:0: AN war. war. A003. .2... 2...: C32. U..3,SEQ. v..<<. .:v::v.nw::n. 0:: 6::0rc:m.. t mu:0<<u_ USP? 3». xw. .28 8:830:00 03:55. no.” :3" :0 <5: :0” 000:? 3:309 00:85? ":0 :030: 0m 0: 0:400:35: m:m::w: ::::0:00. m0 930:: 8 0:005:03. 00::: 03:? :08 :00: 0:0 3830: :< HERB) n:o:m: :n 830:3 930:: no 000 300:8? <<:<. 8:: ":0: womm::::? :: ::::. :n :w 203: 505:: 308 0:30? 2 ":0 200% 732:: :0 30:0 50:. :n :5? 000:: 0:? n0 ::w.:::mm 7:33: 3 m 308 @0358: 2:0 4:850: 0n ":0 :0082 335:8 Scam no 3: 0:” ::m :::0 00 Em mags. :5 5:0 330:5: @0338 80:0 3 ":00m: :n 23 (5:20: 2:": 0o:| 0:02:50 008. .28 0:: 55000 0.00:: 55:0 m:0<< 0 00:08:: :om:0m: ":80: 0:: w «0:2?0? :00»: ::0<<:0:m0 :0": 0:. 80:30»: 83:0 0:: 0:. 058:: 55:00: 38:00. :n :0 33033? :08::0 9.“: :0 m:o:_: :08 0:08: 2:": E0: 00::::0:00 0:05 002:0? Magma? 0:: 09.00:! 8:608: 2:08 :3. :0: @0000: 00:8 9:2? «.0me 03:00 ":0:m: 00:8 0:. ":0: 35:0 5.00 mm: :0::m SE0: :3 30:50:63 ":0" w:a<:<0 $03 ":0 <0:0n0. >: ":0 $30. :0 $003 7:03: 500 :: ":0 020:0: m8:nm 8.0 :::..:0::n 8 0039.8 2:": 00:::0:00. :02? :00050 0:. ":0 :00: 0:. :mn000n:|00:n:? n:0o:.0n:0»: 21::mw 0: 3:0:0 :: m8:0:. 1:8 50:: 0:030:0100 :05 539%. 6:0? 8:: :0 £80 :5: 4.13:0. :m :0" mo 3:0: m:~:m:n? um 0:0m~:n w::. :0- 038 » 8::0:0< :: 50:05 20:8: 8 0:00:08 9: $5: m:m:m: 05:03:. :0:on? :3 <0: 20::00: 0:03 08:30»: 0<::0:00 ":2 :08 30 3000 m0: 8:007. :: m:m:w: 35:0 02:0 3:8” : mcmv00n :0:0 00: :0 :.o:::.KG m8: 308 30:3. 08 4.038.. 605.0. 0:: .3:0:00.. 7:350 000:: 880 :0 55:00 :08. :5 ":08 :w 0:838? :0 am: 0:. m 0:0:m0 :: :03 38:00 :03200: 0:05 :wmo 0:: $30.3 .>:0fi:0~ 023018 58308830: 3.4.058. 0038 $00: 0 3::0»: :< 0:018 :.O:mm:m <3": :8 :03}: 353:0 :080 :00: 958 ><00 9:330:30: :0 30:05. 1:5: 00::::.:mn B0»: 32:23.8 :0: W050n:::m 8 :0 2:930:0285303. :30: 83:08: :< 0030 no :0 0mm:m:m: 01mg}: <0: 0?:0 2,5000; 0:018 i 8:850:58“: 8:08:02 :: "Em 0:: 2.0 3:055: via—:21: 98 50:? 5:0: 3.0:: 3:010 00:05:: DS..S=§.:. :0 3:: So. 35%; :wniarg. n: C? a: wax. :5? $05.? 3:31.000: >:0_m .Hc:_0_.s::.m_.:vu: FOB—.0308? lava—53:015. E3~0$=12501535 3:00:38? 50m: :20: m:_:0.:: Izmcfi. Dazczzsi :0 :0 E:h=0\§§:0 m: E.~..m§~ 2:50 202:! Salad. 3 9:00 : m3: 308:8: 5: 1.60.. :: Z3. 5:; :3. 05303: :3 :00: :wnmn? 00:?50: :0 :98. :18 :00:8:...:00 “Em—0:00: :: mun—$20018... : 0:05: :0 0::0: :03. HF: 0 «1:0? :05 <85 000m ":0 03:35:: 2.305 3 a 33:22. 0:. m::m::m. 0:: 308 $000501? 3 a 308 $0.: :uE—Emonnw: E15: 8 3323:: 0:08: "0 30378:»... .25 :3 :0: :00: 5:8: :: :13. :0 3: gm : 0...: 8:. 905:: _ 0:: magnum:— ._ 2:02.32 0:: flown: Oc<3703=6 men acacum:<0 <0}:— 088:S:c:u 0?:0 030 9:: :1: :w 0:0 03:0 5:: 0:02:00. :3 55:0 :2200: :00 :8: 3:20 : 00:2? 0:: 0:0,: :30. :5 $38: 05:- 3:3 30:0,: 5 1:5.“an 1...: . E305: 5 5:00:08 0:000:331? 5:: m: L7,: 5:30. :0 .200 :0: E: .53 8. 0:: 7:51:08: :2: 435:0» 80:. 2.: 7:55. :08 . 3.3.? 9.3.. 00 C53. .3350. 0:: >382 Icmrnu. 33.5.3.3 :5:§3:... 32.. :z 32...? 6.31:0: 3:02:00: 50:38 0:. 7::u:00_cm<. 5‘3" Z:V.:00_0m:0u: MEES 0:: 50230:? 0325. S 0:013 :.C_._ 5. 33:3. 0:. 5020 05530:. : $02.? 55:. mum. i: $1.»: 43320:. Tp:x:c:«:0:.. .2: 20:. 02:0 USE—2?. NON 02:0 00:35 0.0193 0m man 0003 587. no 00 000m 0: 83010035. 000 208955.. 000 0003. 00 00v. 050 80009002800500: no 005 01%0080 00 085...».0 >090? 08 0300 200.0 00 0 8080.: 30080 no Scan 0m 00 mcwnmnrm Camp 0003? 2:0 £189, 00 WW 0...: 0». 03:.sz .b0m500 9a 30:8. 000 30008 0.3m03 99.3. @058 030038. 00000083 00 0.00? w~m00000m . . .. >00. m0“ (<02 0” 0m 2020. 000 30: 83300 50 03.3.5310 080100 0.390000% 000 30500308. 4.00m <Eo: :03 : arm: 23. 00 gm 0300 “$322.00? mm? Q... 3:9. 3 8 Snow 300920.05“ 2 30353. 30% 8000 0030 35. 9003 $0000 000010000. <ownom on men n: <008m nomnnwnn. on 0” 000—0 300: 00—0 008w. won: 00mg. 000 $00005 3008 m0.an 1.3. 0:82 2500 :08. 0900 095000 no 00000350 15200000 mac—600% 00 000 8008:0903 firm 008:3. 0m :5 0038 0303: no Un 03:00 3:02 "000 m0m:mr. 12.0w ~03. 00 99 00 «is: 50m 0030" 3. 089033 2000 :0 $0.08 00 7: hi: 0.. 003.033 .0000" 10m 000 :0 00020: "0.2.080. 0n n50" 00 005300 WHEN F 00090 0050.. 080" 0000 00020: 0.00 mnemomna 0.88 35500 020300 SEN <00" 2 SEN 00009 80 on 0050 55 0093 90 mg 00 80".. >00 : 880 0:0 Um :00 Bamswnm 0m Zosnwwmmfiw 0030000" an "to 000 0200 0020009 0003333 .0508: 000 @2000 23.0000 2 000 0.23008 00 80.409003. mo: 8003 mdxomnnmi on 320080" 3 <00“ 0 89.8032 00 80 00 9% 2.006020% 00 500008 Q00 v.» 080008 <0? no 3: 8:0 5. 0.961002 .vmammwnnnani 00:: 801mg. 0003 099 an 0003 0000008.. >00n00~ ins. 00,200 00 076.5003 0m "00 832.008 000.32. a 0:: 00:3 3?; 8 ~33. mom 0: <00nmm nomnnrnn. .2020 03003 00 0000: m0mrmr 3009 9.00103. 000% 3.008. $000 00a :80“. 00” 08: ~55: 2000m 80000030 8300me a 00m: no.0: no 008 Unmoma 30 008 :38. 25. 0<<0 000005000 $0000 Um 8 ~30 EEK. 3. :20 008m. 0003201:me 0m 000.3}. .0300 00 90 0.80m 910:: a 05 8302 0082023100 Omar.” 00300ku 00H :0" 0mm0m00mr 0000? 3:002. 00000 En: 00000 0002500 00.088930! 305w: I 0% $.03 mas I 0a a 00??? no man 00v. 150% 00 ":3 $0.: 02200: $00 000 :30 0H "0 man 03. 0.3.0009 5 E0000 msmzmr 8000082 2.0080 300. 08300900 05.08003. 3000 000000020 0.006083. m0“ :5 V. 03800:. 000 308 0m :00 2020 mom .3 In: a: mafia—n... @0500: 5.0 10:10::005 v5.5.3. N5: EGYEE 03 .:.~.0....E:0..K__§ >052. F335. .30. P.<. £520. .3 main—arr. 3307503. 032:: 25.133. 00. >. 0:9; 00 30:72:52. 000 0008: $55000. <= $00.10. 50;. N00. 0. C0». 300;? 9.007. 9.0029. "80 6022.00: 2 Scum—WEN. C Cr. 00:03. 02.5.5. 8.5;».me <:. 37 E 0080 30:. 20mg... 9.3.5.553 < 200;. 00... X 03012 8. 85.2.: Emma”: 0:: "your. 00303 80—0 .3. 0%; 0.0.. n50».:$:3r.01: 60:95 0:?00 0:0 80:: 83:25 00 :5 300m 0». U095... .5 >5: 3. >05. €00. 3.}: 03.00 E :R. 0&5. 05...- 3.2.5:. 00...)...05. . . , GE 2030x703 .83. Exit. ix. 805.032 00%0000 N0... 30 2000080. 00302 >00<0H 0: $5 05000? nnzncguwm .mm 00:00.58 00 5 mafia. 00 E 35500. 8:0 008 £00 a: 5 35 Emma 00 :00 0230 mm" 5 000m 0008 00 Emma 0.000 0020.. >00 :0 003. rm<o 0033 mm 00 000.330 23. 00 0: 033. 0% 0.0: :0 03:20.. _._.::.0.3..~.5$:$:..wo .9 a: 00 0000002 3 0032:. £0.00 firmovrnmmncm 07.0008 00m 039% 00 F 35500. 00 00 >13on0§ 08 0000003 . . . 0000002; "0 8w 059:8 m<an 0am 000x 0000:. 0a 005 00 02.. 00.0.7”. T0053. T3000 003002 0.18%. 53 30092.3. 005 00m9m0a0fi £00. @0000 005 80033 00x 0530023 0m F @008. : mi: <00: 00% 0000098.. can 0" 0m 3. 00 00005 0.0305 00$. are <<0~0 .5303. 00 00$ 30% n»: Um 500 no 096100 BJSEBW 0:: a 002 00 :00 30m? 0300 000.5. 3.8003 8083. I 20202 m0mmmr on 80100080. . 00 w 0003 W002“: r200 "00 000000018 030908 05 200.0 0505. 3.5. nrw0mmw 030000. 900m: "008 mm 0 M09803: 0000. 03050009000an 05w 0». 05 200.0 Erma: 000m? "08,... 8000 :m? 00 30 03:2. 000w 70003500. 00 000 0030mm 980 000% m3 5 :8 0m 90 $50 00%.. 820m 8 ca 000m 0.30% 00 :00 80mm 0». 00368 00 0 300000; "00000000? .003 3 003000" 7030" 3008.003. 000m”mm U0 @300 00305 Em 000m 000m Zoina 2 000m 03030an H0 000523383 £00 "0 35002 U0 830m 00 005.08 300089 ma £00 00 "000m 0000m 3803. DE 800 8 0000080 0300 an 003. >00 90 Bow” 200001.00 I 03:: 008000005. I 50 omnrn 3.0.0 0v, $30 $000 90 mag; 0m7000§m0nnmc how new? 00 00m 022% . . . <00003 0 m0 03,002 2 30:2 :5 0 0.003,. n: 30:00". 00 0005.00" 31:: 0a @3053 :00 30202350 70200000“ 00x 00000qu on wax 50.0an 00 $0017. mp. 050000” .8 80:00: on nrw0mn00003 02 22:8 08 5.0.3. >3. 0802 00;. mn0<<00m 0300300" $.03 :5. 00800 0m 82:3: 303 $.18: 00": 000.08 000 032 70030 0.0 T000 000000 001033. En»: 30 0:00 0003 0»: 00m 00303000. 1200 €0n0w 7530 50m 00 :5 0,3005. :00 0?. m: 22% arm; 80 0.20 0003. 5305?.“ Us" <03. WE 0?:0 muonmmn00nui0mw 0m.080 8 m: nmmn 03. 0102 mm?" 00 000 3000 00:. 70303; no m0q<0<0 $03 50 03;. 30.8003 8083.. >00 06 M03 0m «Svrwmmism as: 0000" 2 man: 000m? 0m :03. "0 $05 PER 218% 9,000 3.110% 000:" "In 0.50%... 3. 900m: mm 0080 30:. $0002. 9.3.0 55.2.. < 2005. 03. 00 0:00 $0.: Isms? ~00 2... 3 0080 $0.: Ismznr 02. e... um 0:00 3.00» 0000303 D me 0030 35:0 Izmcnr 00... 2.. 55.. < C303. 30. ~00 5:30 ha:th :m Ennism 220 010239;. US 333 no 0a.? » Uncannism 0m :5 town—0:33.. E "In. race. 1:: “can. 353 $124 8: 5 man" 0312 m: 5863- 3:0: 1:: SEQ. 2:: firm r302: 50,19: mums. . <2 5 u mean 1.2 50% mmmflsuasm :sa 5 37. 30:5 7. firm can 70% 0mg: no:chan I .5 75:8 2 a: 3an 355%.. mama mmgczm Wei—am.“ @305, “an? 0m 6:. n<nn<vom< 33 £800 2:: :3: 0:0 03 momma no 5:0 3:» wow 0525525. 5 3:59: 8:805. IS: 220 3a 0:802 35min EmSCBnaa. 3.551; 5:300? Ba 96:? 57:0 Sc (<03 :5 503 3?? 5002 :52. 3nd? En: 5, 9a 58 M50 36.20 Z0890? arm :32 £030 0». E. 15:63; :8 «$55. 3323 z 2?: HF: 733: ha 338 pm $5: 03505an (in: 9mm Emma SE LE 5: $035 0». 1:: 3305 033a 000.3 030108 9n 033:5- Minn Omfira Era SWEAR? an ":0 8:: 02w0~fi050<m0=305n "roams" mm Um: miasm no 0255. "run. 30 mcmiinm woifirgé 0m :8 gm? mmflamznr 03:03 :00 :2? Ewan won wsmficanzamwo» Ba 8203; "Em Ema MSBNp mam» m8; :8" 2?: :8 0:50 3:520? 3300 I msm Ea W002 $03 00950038 :3: ":3 2300 F: Emma—00:8 I 23 03270ng 0:33; 05.23: $05 2?: 55.0% Ea 9:200? 700 3:520 098. 83232 cm :0" Emma 85. 00mm: 39308:; £85080 "0 2:508 "run main 3 son 29: $03 "To 8:. 2.0:. 012030 $03 are: 5030. 2202710? :5 11:83 cm. :5 Swamp—32:“: Hamnanannm 5 arm Fm" "ran 35mm? 3. Sn: 3 9n: 03033:? 533:3 308:9 Burg En :smnmmnmnmmzm 3.20m acmnnnznmv. 5 $8910 35$ 0: 9a 30?. 3300:. 31300520030? 1:: Ucmé 0:0 $51.5: .dmzwmmmnni are: 02: 30$ mafia 5 firm noawomaoa 0m :0:an won 0:0 “50 mo? Ewing? : a m: can 5603.3? no "Saw 3% Scan 5 9n maniism 8:383 “50 932: no wanmwsm 3? £33an 2:031? 03". 00:5 2525 ha Tuna 332.02” :38 ~50 moannrwsmw 07.0 5 3150.0 445 0:; 00309:? $005 0». 3:: Un F. 53m :8 $0an "0 an»: Snag ~50 32:3 Scan. 2:: a 8 m3? Brim. 0 $3 $03 30:? ~22 mama? god. 8 Scan wcsm U< 9a 0000 :03 Am 8301? 3 0300me ac "rm wow .82. ma B§§P3 g: 1.0 n a “58395 9»: rm 30:5 "ram 320 End :00 Scam 5 Sn: 5:35:53; mnzma 5 En <0? :32 55$. 12:: ::n 555 921.02. 550 mm 32.0? 25 30mm vaninstm 030.5 nrn ax isNS 753: ha THE 0292 no Spawn. : mm. 3 902, a: 80880; 02mg: no 83200 7: 00550:: 2:: E? 09500an 0:0 :8 35 0:0: €03 :3 Van: :0” mo :50: H0 300ch 0 «52 38303830: 3 no 03.3 moan 30 93:5; >. 3:27;. .105 BE 7:! 1K. EczEzm 3. 5:12; 322.525 5 :F. 739:0 >mnu... ii? x 33. . be. a. :7. 57? v _ 5Q 5:2. 3...: 10:133.: :05; $2023 .mngr: 007670.?” A“; J": no.2- ":32. r. MEEQ air». BF. 2:25; 3:5 :52: ASE. P;.?::::2 32.2.2 30:00:. :0 033. an 12.... :E: V5355“ annals—é 7 0:: n». _: 3:02! inns—E, cczwwcsvx. :. w. . «2:2; _ mu 00:2:01N2— 3 3:5 3:02! 32?. wnnmcnaim 2:35.12 5 0055:.m V a: 5.2:. E 3:: Zipinzahq >\~=N._«Fmfil:§§__k um A2»me :0». 0: v. 3. ‘1: 8530302 3&5? New 23; 0: E73: 5n mnfifimu nccE Um man: 5 0 893 720003 :mrn. m<ms mo, :n wroca E 3315: 33 Scam: n0 mammawm A“; 3:: 733: he mazn 0:0 65? "on: man Ban: 5% 2mm“ 5 :5? 02010305 0m msmrwr 335902” firm: :3 0:33:08 Una: mammnmgm. AS armngfihfia QESSERw ~50 arm an: 03 30% E058? no rm<n Una: 38:08 3 n 0963030: 0m. :5 mzmzmr main. 3 3% 4,3903 0:0 2—03: F 12:8 33‘ won: :30 Era: $5: 730 $03 532:“... :0: 0310.30 U< U033 030 av :03 2—035 .0 mmwznw 0053038 03 UK :0 385m @0030" 0:0 8:5 m0<n 1mm 8 85a weavnizm Sims: 58 :8 mafia; an 20:50: 02952 N50 :0 0038300313. as" 1.15 BEES" gnaw 0m mmnmaznrxnnngwx Scan n78.me arm? mozm ":2 05 mo mammsmsw. mwmwgzmasm msmrmr 05:20am Ki 3ch own 0:; a ran 3 m :35. 1&0 Emma" m 0039:»: 5032: 3 Erma? 2:; $30 gar wmsmwsm Emcnaan; nozmmna son on; 250 30 010980 0m :5 9:533“ Scan 05 0:0 I 3 _ 7000 "0 32¢ 902: I 2:: En «Samson 0m arm 33.” 03030305. Zéngx 00:20: 0m 333% $0.: 3.3 0:38. 0», :8 3:39: £253 3 N... 13333. afi $3.2 138 Fan 85 a 9n 0:n min»,an 0< >3:: Emma” mom 7; 55.578 0.0.50: 0m En @095. 9.92:5. 5155 Ed Emma:an 103mmac 9r. ::n 33 pm,an conga: Sn: v.83? u: 530:: in :28. 0033:5103. 0:302:50: 030 9512.2; 5%: 03 00.7 "01»: 0:0 :\< ru<n can: wnusmuafic? 050330305155 won: Eon": nxwmsmnm. moE‘mcvg >n 30%. m0« 8an 53¢. 703:0}ng 530305 2.? 530. m0; 3 <Ic~ww 3an >33. :2. 0% are. 83;: 605.53... 51:08 3:: 020330 :2 0000.. :8 5: "(<0 mama- N: 0?. @1580 3.7.3.30 251x. 252.2 a». E 3:335. S n3. 554.3.5. an F 2:; at. uni: mohi 85 r. ‘mhzm aw 325.3: r. we: Ammnmmvogm. .38. Eq“ $0333. 0. 0 ms; 2,8 33" 35 :38 0», mausNu u Ed 01:80 3 >235 Ewmcn. 352.: F. 3E5 39:): am HEESE Afiucmmzzn. :33? 57w. , w“ 08.? wwvzonrmncn 50:020.? m? wt. 3.. :u <. 0“ F39 $020033”; 0:53.031. Em if. «0.. IE 380 283:. Ex: 3 30 83:3 finmzmc: 031:. U” mama». 9200935 805?. gm cmmr mow. Smluu <0 $0.: :5 50an 0m >00€rn an 07,28, “83.92 “50 m03:3-_m<< 020350 90 0000. m“ @630? 92009300 230:9 Zm foo. mow. Solwo <0 3000? %&nm103 n33. 0m arr. wan—dawsazmmzm 3:: 0m 51:0 are 0009 u: ax £5.83 3.0 013an “.5 07018 <9: an: doles. 0::3:::. Dig gamma? 5N3. 3Q? m” 02:02? 97.51033 30393:? 3m 03 @0232? m3? m0: w; {Turn a? molten. €30 33:528. 5 19030”. Era 200330: 08 03:8: no 733: 7,. 13:9 30:52,: an E Eganrwnzn an 08:050.. #3 EMS; Ea SEESS=S no. 32:3. u :83. .5. ~00 532.3 FEES 0: 50:30. $333088 “60:03.3 5383». FL. 32. 5%. m0_ Em. X” 00330 @1300? A503. 0. 3mm? «0; CM <Iow 0: 3x £0330 000 013.80 33.3 m. x. 53300 E i; Difi. :3: ED 033253312 Q0300? 25$. SIS. J? 0350 08303131300303: 1%.. Juov. ~03 NE <03» <. 12:00 m5}? 005208 33350103 :30 u mammggr m: £00303"? :3 015:0 33%. 30 3:00 E “30 5200:0303 A30. 310. $123.00 8 "30 003303 0:38 Tm??? 00. >235 13mg 7333 30 3030. 30 1.33303 33. 33:3. _ 2.050330. 50$. mom :0 .003 03.903328 0:30 «1053" BN2 :3 "30 0003037. 030 <23»: 353:: 0303 — :3 3300380 8 "30 53030$ 0m >339): 8230* 10:10:33? 0: 35:53 035 0:03;:33 20:5 3. @3390. m3 80058313030033. _ 5.00033 38 v03 30 355:0. 3.»: 30 5.: my“; 3. 0:83:90 M O:.0:0 0: 0: "03? 30 333383033 >5? :0 m5 3. 303301030 20 30 3104 Q 203:5". 03/000000” AOX<v 7 3:33 A3 330?»: AOV 330:?me AX<V 033 CC 0033 65 N” 03330 E0053 w” 000583” A0v 8000203" A3 4153:0053 28 0:33: 03:: C8 4.5303033 AOXJC A” >00030n AOX<V @5920? C3 0.3002300 A3 0.0000002 ADV 05 A3 333090 00 m” m: 33 a Qum0x<v 050330030 EOUV 39033030 AmOXJC 0“ u: Amx<v $5013 fl ~53 aux/3 P: 03 30301090 80—3 “$81330 A3 03080330 33 m” w: AUmXJS 000303" AwUX/C 05303" ADV 4130330? 002303. 00310. 2.» 819083;: 3. 3303 03038003” :0 O:.:N 00303103205333 m" 85. 00:? 3:: 30: «000038003: Z»: 03900005 30 0000303800.: m3 331090 00 8— 0303. 00 3.03" a: 00:; 0:: _0m 30380:". J 0:0 0. U: m: 0" 93030:. 30050303 A0v 9.0050003" AX<V 0033330 U: m3. EOE 0" $5303 23 .9 3:6. :03 m. 6005 7.. 2... 00 033222 E _ : 00303§03n ADV "0:0 AOV E” 09; A3 002:03903030 Amv 90050203" A0v J” 0:03:00 3X33 0000303830.: Amv in 0305 EOV J“ 00:x A3 70:? 03; AX<V 3.338203" Amv 0000:8003" 905 :0” 0033330 U: 35. 303 0:0 0:33.530 U: 1: CC 0:0 03530 C: 1: 33 E33030<10V @530: ADV ~50 8303338 3352.00 003 03 :N 03" 30:<0:0 033030 5 U0 0300 3330 00300233300 m: 30:30 0" 03 3:30 553:0. m3 $3300. 03 3:00 0” 03 33:038.. 00 m" 0.: film 00 3: 003830300 >3m~03m0. 0" 035: 003—8350: 10:0 £:0< 3020:3050 33.30300 2030. FE 030330303x 0" 3083—0. N0 30:<0:0 A0v 03“ 30:5. AOV S“ : AX<V 03:330. EUOV 2w” 30:<0:0 0v 6" 3330030 AOUV 0: 233m AmUmmv . Np” 0330<< ES 035$: 03 033035. Q8 03" 30:5. A0v UmBEEEn A.) m: 338.33 US$830 AmOX/S Nu” 00v. va 33025050 A3 3033300 CC 0? ~03" AWUmX/vaoficx AUmmOV .3303? 033 U00 3.: 0" 00¢ 30:5 33:23:03 NM > 03 0.030 #0 "033m; 3300! 00:32: 3.0: m2: 28 00500303] 030033 033 003 00030030“ 2.33.8.3»: 03 3.» 003.630. 2.03 00303330 3.03 3300" 00 s:.:3m 309009 300330 350:. 030030 <02??? 03 u AX<V NM” 33 23 30:? “wan/3 300$ Amv 30:: AOV N9 03 » AX<Zcm $03 833313 5” 00:00:30.: 80v N? 0330:: AGE 0300:: AX<V 30:30am AOV won 00303230 AOV 00:30:30 A3 00:30:30 093 3030300 A003 HZ“ 0.:3 AwOmv 0.03 AUOV 0.33m AmX/Nv30mmi0mAw0Uv3wMu10mAmv “Nu 002$ Aw0v 030$ 03 <0a0:0n A05 <0a0~0n 30302100 A.» m: §§h§0v Z0 900 0: 30330: 0.06300 003" Fm 0022 83" 8010030 00 3.0% @330 3920 33.00 , 3 >3 00m“: 00m 3060:: mi 3030 0:0 3. 333320303 “22030 30:: 0000; 0n .032 0230300 05.: 00350 00 m3» 0:3? 0:07:03" >sx 03m03£00m 33033.00. #0 00001003: AVA/NV 3300 Ava @0000 A3 05 :33 03203" 005 801303" AOUX<V 0% 203.300 A0v B03303 A0v B03903 AUXV 01.00 9.3 in @0038 93 000200 A3 80103" A05 0001303" AX<V um” 0.330 83 03.330 00 9.030 AWUV 0350 QUOV @000 AOV @0000 A3 3300 Ava “a” 00mm; AwUmv pox D23: FEES. 3. 0:. 9.3 we :3 w. CHOX<V finnm..n8...o:n AOX<V wunm..nnc3n..n eumv 2.22: 33 fit 220:7. ACCV mac; AC. 32.533 ECmmCX<v .3. $5.37. A033 : A3 $9.65.: ACCX/C a0. E.mc_.£:3 AC. 519:3. AGCCmmCXJC 4.: 5 .2 2:32 05. a. 4.: 5 En: F... >5m37 AX<V .054 N. 3 20:2 an dogmasfifi. Z...“ 3% nr.2,r....c.:c.: 95.. Zn 033 1:. 2.5.5: 32¢ Unmc:m:n.u 3: <9. 551:... “5.: <ch:m:c .3 r” v.3. 2.2 23.2% .5: 262?. mn U: m3. gnu—:8 c1.3..m:c 0:.2 :... 32038 3. $17.. N. .. 25.5%.? cvmflv Cam ...<n:m_8 cosicaza m....m:c:.csm u r. nos: gaining: an wocqmcmg. A> ._: 2:35.59 7?... .2. >..m_o.m AX<V 3. A00. AN??? Ru m9:mc...m..o Cum; .3“ 2.. AX<V .3. 3.: Am. Am. a... CWCOV 3. 9:155. ADV “<2. :3 Samczm...“ A3 3.2.6.611X/xvucnciov F5; 351.8 CC .3. 3.29.? AUm—UOX<V w. :vmmCX<v wmswwmmmsnm 35.0 @503. pm $83.88” 0.5 Hmmmwsm firm wnowofimosflo zsmwnnm om 53558 .3508me $023.0 €00.53. _: .tf :cn .czm ~32 vommaw 3&9 Emncé? Cm a V613 Om :3». 0.0.30 $2.92. go 91.3. 0.. root. 0239;. #35193. 83¢ 55: u nommx Omso rum .chlmsg 8 firesiamznn 850527;“. 5 7: 02: 8:25“: 5.33: "rm Sun. 0». 0.235 wranolmfi are. 02:3. 9:2: 3:. :5 8.5308 "8: Om Um 3&3... rsoéfimmn om (<39 rum nraocmrocm 9n 259:0 >mnm can: 2:3: 8?; 0: 35:9an 899... r53.me E3053. Om 37. near: us? .3 En $328830. 35.3612“. 85mm. 0». Quinn; 03.83. .2058. 39..ng noawaaamga 582:. 8:... 3.3.3 833 0m 9m :02 moBEnnn max" 203 moo: aims—mazm firmosmrocn 5.5.. .25 «3.3.9 .3153: on Ca 328% Sum 35an 3 mcguno. a. 50m. 3. 9235735. Ea wussmmfi. 3a :5 <5; 33:. moo: moT .022. 3. magmas?" 2:105 3 W050 5 53m ACEnr.$u:.v 83 :36 Amfinf5a<§nwmsswzfi 883m @839». 632:: m mn<< <82 Om are wwvauauzmn 0». :5 3:2... 332.3. m <0::m wan: $53.8 355»: “Ba 52%? won. 8:5 $53735. <33 33505.7. .5." moan: 0». WEEK”? 23 nmSEwrwsm 7.38:. 5 m :92 wow" 3. $533: 8...» 35mg 3 9a @583". mrzolsm >Bmozamn 8:: 0m manurzza . $3838 .3 291%. >759." 5.58585. Horn—:38 H3905. camp: Scan 0: m mafia Om Sonamnw 0: 353 I .3 50810:. 5 632.8 8:. .8 3525: I m 319 30.2 8330:? meaam 3. En 8:3: mocmnm on. 53- 5 FE mmwnznrnnmanz...< 35?. 1503.5 . 2. 1? 2w. . $35. .35....2. m...:..&::.u.\.:§ CE. :_ .3: A0565. .53. 3.. >. w. 65 J. 7;... .E. .31: 9...: k P .555. : 15.10.4253. :63. 33....“ r. C. Z3557... 3.; 2. C. 3.7.5... View... 5i 9.1.123... l CE...» 2. z... ‘35:: : £02; 51 FE... 5.32:5: 2.; a»... ACx?:_. .3... .3. 0:52:95. $5... C». .555. 93:55:. 1.7, “an? in Ex»... $2.: 1.... 4.5.7:? 27.. 3.. X. m. XE. Fer. 2.215? @955FEELS1:. XS. GEES. :E. :1... w~ . >52. . 1. & 2.2.2:... 5.3. .. .x 5.; m4. newcna:<£<. u .37. t1 9?: $513 in .zcufiucnmzv. .2... En .: >. ma: Ang.v..\.;:.::..... .5..:.,:.:... 3.25. :.S.....:...z.. N 5.7.. 003:; m» .153... an 55.7.... - 9+... Ed. <2. .5. 22:...5273.552. .33 _ .70 . v wici... X. 52......5: 6.5a 2. mmwn_.nqv..\i.:.:.3. .3....:.:... Tim. GIV 5.... .T.>:..::§ 4.25.: .D.. ..:=§.:.E:.2.:.:3:12.... Ea am: 3.59;“. Ga; 7 7.5 :. a. 7155 . 3:; 0. 12.4.3. 3.. .65.; Q: 5: .35.... ~..\,?F::.E .~.....Q..:.v. Affine... 53.. > m............< 5mg....2:1u_m 73m... .3. .5 $7.2 3 7. 203.... .3: 40:559. 44:20:! ... ..n<.ré< 3.25 @0233393. EON—61:3. n<an:cc.L x»... E: .P 3 Ci... Nil Ax. .03 5:. Mclfivfio‘ 5.5..335. $.55... Gabi. C:..§.Z..3. 3.8.. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

1-29 - Fallows - Contenance Angloise - = 03:23 Wow...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online