OUMH1103 Assignment.doc - <KOD KURSUS> SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN SEPTEMBER\/2016 OUMH1103 LEARNING SKILS FOR OPEN DISTANCE

OUMH1103 Assignment.doc - <KOD KURSUS> SARJANA MUDA...

This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

<KOD KURSUS> SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN SEPTEMBER/2016 OUMH1103 LEARNING SKILS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS NO. MATRIKULASI : NO. KAD PENGNEALAN : NO. TELEFON : E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN : 0
Image of page 1
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 1 2.0 Punca-punca kesesakan tren semasa waktu puncak di Malaysia 1 2.1 Perkhidmatan tren yang tidak sistematik 2 2.2 Kekurangan gerabak 2 2.3 Liputan kawasan perkhidmatan yang terhad 2 3.0 Cara-cara mengatasi kesesakan tren semasa waktu puncak di Malaysia 2 3.1 Menggunakan perkhidmatan tren Di Luar Waktu Puncak 3 3.2 Penambahan Gerabak 3 3.3 Penyelenggaraan Tren yang Sistematik 3 4.0 Kesimpulan 3 5.0 Rujukan 4
Image of page 2
1.0 Pengenalan Pengangkutan keretapi atau tren merupakan ssalah satu pengangkutan awam yang sudah lama beroperasi di Malaysia. Mengikut sejarah, sistem pengangkutan rel mula diperkenalkan di Tanah Melayu pada lewat kurun ke – 19 oleh pihak British yang bertujuan untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan di sepanjang pantai. Kini, sistem pengangkutan rel di Malaysia semakin bertambah maju seiring dengan pembangunan negara dan membawa kepada kewujudan beberapa pengangkutan tren yang moden seperti KTM Komuter, LRT, Perkhidmatan Tren Elektrik (ETS) dan lain-lain lagi. Sama seperti pengangkutan awam yang lain, perkhidmatan tren juga tidak terkecuali menghadapi kesesakan terutama pada waktu puncak. Waktu puncak di Malaysia terjadi pada waktu pagi (antara 0600 pagi sehingga 1000 pagi) dan waktu petang (antara 0400 petang sehingga 0700 malam). Tugasan ini akan membincangkan tentang punca-punca berlakunya kesesakan tren ketika waktu puncak di Malaysia. Selain itu, cara mengatasi kesesakan tersebut juga akan turut dibincangkan dalam tugasan ini.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture