Tugasan_OUMH1103_-LEARNING_SKILLS_FOR_OP.doc - OUMH1103 Faculty of Business Management SEMESTER 1 TAHUN 2013 OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN AND

Tugasan_OUMH1103_-LEARNING_SKILLS_FOR_OP.doc - OUMH1103...

This preview shows page 1 - 5 out of 13 pages.

OUMH1103 Faculty of Business & Management SEMESTER 1 / TAHUN 2013 OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN AND DISTANCE LEARNERS TAJUK TUGASAN: The Problems Faced By Students In Higher Education In Malaysia In Mastering The English Language And Its Impact On Employability Disediakan oleh: PUSAT PEMBELAJARAN : 0
Image of page 1
OUMH1103 ISI KANDUNGAN TAJUK MUKASURAT Pengenalan 2 1. Kepentingan Bahasa Inggeris dan kesan keatas peluang kerja 1.1 Komunikasi 1.2 Menulis 2 2 3 2. Sebab-sebab pelajar menghadapi masalah penguasaan Bahasa Inggeris 2.1 Kurang kesedaran keatas kepentingan menguasai Bahasa Inggeris 2.2 Kurang motivasi dan galakan 2.3 Asas Bahasa Inggeris yang lemah 2.4 Kurang membaca bahan di dalam Bahasa Inggeris 4 4 5 6 7 3. Cadangan bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris 3.1 Menghadiri kelas komunikasi Bahasa Inggeris 3.2 Mendapatkan bantuan pensyarah bahasa Inggeris 3.3 Membaca pelbagai bentuk bahan bacaan berbahasa Inggeris 3.4 Mendengar dan menonton media massa dalam Bahasa Inggeris 8 8 9 10 10 Kesimpulan 11 Rujukan 12 1
Image of page 2
OUMH1103 Pengenalan Saban tahun Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia menghasilkan beribu graduan. Walau bagaimana pun ramai yang mengalami kesukaran dalam persaingan mendapatkan pekerjaan. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Jeannie Khoo (2012), pengarah pemasaran bagi Kelly Services menyatakan jika seorang calon (pergi untuk temuduga) tidak mahir dalam Bahasa Inggeris, dia mungkin tidak menyerlah kerana persaingan sengit (dalam pasaran buruh),dan majikan kini tidak melihat Bahasa Inggeris anda dan lain-lain bahasa yang anda mungkin telah belajar di kolej atau universiti. Ini menunjukkan bahawa pihak yang ingin mengambil pekerja sangat mementingkan calon- calon boleh menguasai serta berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Tanpa penguasaan Bahasa Inggeris ke tahap yang memuaskan, graduan-graduan mungkin akan terlepas peluang pekerjaan walaupun mempunyai kelayakan yang diperlukan. 1. Kepentingan Bahasa Inggeris dan kesan keatas peluang kerja Peranan bahasa Inggeris dalam pekerjaan adalah sangat jelas. Graduan yang memiliki kelayakan dari segi akademik, kemahiran computer atau kemahiran teknikal perlu juga mahir dalam penguasaan Bahasa Inggeris bagi memastikan mendapat pekerjaan yang diidamkan dengan lebih senang dan cepat. Di dalam iklan kerja kosong, biasanya dinyatakan kemampuan bertutur dan menulis di dalam Bahasa Inggeris menjadi salah satu keperluan untuk mengisi jawatan yang diiklankan. Secara umumnya syarikat- syarikat sentiasa mencari pekerja yang berkelayakan serta berkebolehan dalam berkomunikasi, menulis dan mempunyai keyakinan untukmembuat perbentangan di dalam Bahasa Inggeris. 1.1 Komunikasi Berlos’ SMCR Model of Communication, 1960 2
Image of page 3
OUMH1103 Menurut model komunikasi Berlos’s SMCR (1960), penyampai perlu memiliki kemahiran berkomunikasi dan yang paling penting, supaya mesej dapat diterima dan difahami dengan betul. Dengan ini seseorang penyampai harus betul dari segi pemilihan dan penggunaan bahasa yang hendak disampaikan. Ini adalah sangat penting supaya apa yang disampaikan dapat difahami oleh penerima. Salah satu elemen model ini juga
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture