OUMH1103_asignment.docx - FAKULTI PENGAJARAN PENDIDIKAN RENDAH SEMESTER TAHUN SEPTEMBER\/2017 KOD KURSUS OUMH1103 TAJUK KURSUS KEMAHIRAN BELAJAR JARAK

OUMH1103_asignment.docx - FAKULTI PENGAJARAN PENDIDIKAN...

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

FAKULTI : PENGAJARAN ( PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER / TAHUN: SEPTEMBER/2017 KOD KURSUS: OUMH1103 TAJUK KURSUS: KEMAHIRAN BELAJAR JARAK JAUH NO. MATRIKULASI : NO. KAD PENGNEALAN : NO. TELEFON : E-MEL : NAMA TUTOR : PUSAT PEMBELAJARAN :
Image of page 1
Isi Kandungan MukaSurat Senarai Kandungan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pengenalan 1 BAB 2 ISI KANDUNGAN 2.0 Implikasi positif dan negatif 2.1 Implikasi positif seorang Ibu yang bekerja terhadap Kanak-kanak 1 2.2 Implikasi positif seorang Ibu yang bekerja terhadap Kanak-kanak 2 2.3 Implikasi negatif seorang Ibu yang bekerja terhadap Kanak-kanak 2 2.4 Implikasi negatif seorang Ibu yang bekerja terhadap Kanak-kanak 3 2.5 Cabaran dan cara-cara untuk mengurangkan implikasi negatif 3 BAB 3 KESIMPULAN 3.0 Kesimpulan 4 RUJUKAN/REFERENSI 4.0 Rujukan 5
Image of page 2
PENGENALAN Dalam masyarakat hari ini, wanita sering merasakan bahawa untuk dilihat sebagai seorang yang berjaya, mereka sepatutnya mengimbangi kerjaya mereka, anak-anak dan perkahwinan mereka. Bagi banyak keluarga, kembali bekerja, selepas melahirkan anak adalah suatu keperluan, kerana mereka mendapati mustahil untuk berhenti bekerja akibat masalah kewangan. Menurut (HealthyChildren.org, 2017) ramai yang merasa bahawa ini tidak baik untuk kanak-kanak, yang kemudiannya perlu dijaga oleh sumber luar pada siang hari, seperti pusat penjagaan kanak-kanak atau sekolah nurseri. Seperti zaman kanak-kanak adalah masa yang paling berharga dalam perkembangan kanak-kanak, adalah penting untuk para ibubapa berada bersama dengan anak-anak dan meluangkan sepenuh masa. ISI KANDUNGAN 1.1 Implikasi positif seorang Ibu yang bekerja terhadap Kanak-kanak Penambahan pendapatan Manfaat ibu bekerja melibatkan peningkatan pendapatan dari jumlah pendapatan keluarga. Contohnya, jika kedua-dua pihak pasangan suami isteri bekerja, mereka akan mempunyai dua pendapatan manakala pasangan yang berkahwin di mana hanya bapa yang bekerja akan menghasilkan hanya satu pendapatan. Menurut Toynbee, P. (2017). kesan ini diimbangi oleh kesan positif peningkatan pendapatan keluarga. Penambahan pendapatan ibu
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture