BBMP1103_-_Tugasan_matematik_pengurusan.doc - BBMP 1103 OUM BUSINESS SCHOOL JANUARI 2014 MATHEMATICS FOR MANAGEMENT BBMP 1103 DI SEDIAKAN OLEH PUSAT

BBMP1103_-_Tugasan_matematik_pengurusan.doc - BBMP 1103 OUM...

This preview shows page 1 - 12 out of 12 pages.

BBMP 1103 OUM BUSINESS SCHOOL JANUARI / 2014 MATHEMATICS FOR MANAGEMENT ( BBMP 1103 ) DI SEDIAKAN OLEH: PUSAT PEMBELAJARAN : 0
Image of page 1
BBMP 1103 SOALAN 1 1
Image of page 2
BBMP 1103 2
Image of page 3
BBMP 1103 3
Image of page 4
BBMP 1103 4
Image of page 5
BBMP 1103 5
Image of page 6
BBMP 1103 SOALAN 2 6
Image of page 7
BBMP 1103 7
Image of page 8
BBMP 1103 SOALAN 3 a) Titik pulang modal adalah satu kaedah untuk mengkaji hubungan antara kos, volum dan untung. Ia digunakan untuk membuat perancangan dan membuat keputusan agar pengeluaran yang dihasilkan tidak akan mengalami kerugian. Ini kerana analisis titik pulang modal adalah satu peringkat pengeluaran yang tiada keuntungan atau kerugian. Ia merupakan titik dimana jumlah hasil bersamaan dengan jumlah kos. Titik pulang modal adalah jumlah minima pengeluaran yang perlu dihasilkan bagi firma menampung kos pengeluaran. Kebaikan melaksanakan analisis titik pulang modal adalah firma dapat menentukan jumlah pengeluaran melepasi titik yang telah ditetapkan untuk memperolehi keuntugan. Contoh: Sebuah syarikat menjual sebuah produk pada harga RM 25 seunit. Kos berubah seunit adalah RM 10 dan kos tetap adalah RM 150,000. Berapakah unit yang perlu dijual untuk mencapai titik pulang modal? Penyelesaian:
Image of page 9
Image of page 10
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

  • Spring '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture