BBPB2103_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc - BBPB2103 FAKULTI OF SCIENCE TECHNOLOGY SEMESTER SEPTEMBER 2016 BBPB2103 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 0 BBPB2103

BBPB2103_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc - BBPB2103 FAKULTI...

This preview shows page 1 - 5 out of 21 pages.

BBPB2103 FAKULTI OF SCIENCE & TECHNOLOGY SEMESTER SEPTEMBER 2016 BBPB2103 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 0
Image of page 1
BBPB2103 ISIKANDUNGAN 1.0 PROFILE SYARIKAT SAPURA DEFENCE SDN. BHD. (Kuching TUDM Base). 2 2.0 MASALAH YANG DIHADAPI DI TEMPAT KERJA ................................................. 9 2.0.1 GANGGUAN SEKSUAL DITEMPAT KERJA ................................................... 9 2.0.2 KETIDAKJELASAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB ............................... 11 2.0.3 RUMUSAN ......................................................................................................... 11 3.0 FUNGSI HRM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH DI TEMPAT KERJA 13 3.0.1 PENGSTAFAN ................................................................................................... 12 3.0.1.1 CARA BETUL UNTUK MENGELOLAKAN HRM ..................................... 13 3.0.1.2 PEMILIHAN DAN PERLANTIKAN ............................................................ 13 3.0.1.3 PENEMPATAN ............................................................................................... 14 3.0.2 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ........................................................ 14 3.0.2.1 PEMBELAJARAN BERTERUSAN .............................................................. 14 3.0.2.2 MENTORING & COACHING ....................................................................... 15 3.0.2.3 LATIHAN ........................................................................................................ 15 3.0.2.4 TRAINING NEED ANALYSIS ...................................................................... 15 3.0.3 PAMPASAN DAN MANFAAT .......................................................................... 15 3.0.3.1 SISTEM PENGURUSAN PRESTASI ............................................................ 16 3.0.3.2 PERKHIDMATAN KOUNSELING ............................................................... 16 3.0.3.3 PENAMATAN PERKHIDMATAN ................................................................ 16 3.0.3.4 KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) .................................................. 17 3.0.3.5 PERKHIDMATAN ANUGERAH CEMERLANG ......................................... 17 3.0.4 KESELAMATAN DAN KESIHATAN ............................................................... 17 3.0.5 RUMUSAN ......................................................................................................... 18 4.0 KESIMPULAN ....................................................................................................... 18 5.0 RUJUKAN ................................................................................................................... 19 1.0 PROFILE SYARIKAT SAPURA DEFENCE SDN. BHD. (Kuching TUDM Base). 1
Image of page 2
BBPB2103 Selama lebih empat dekad, Sapura telah mengambil pendekatan untuk menerajui dalam pemerolehan dan pembangunan teknologi yang strategik. Ditubuhkan pada tahun 1975, Sapura adalah sebuah syarikat 100% milik rakyat Malaysia berasaskan teknologi organisasi. Dari permulaan yang rendah sebagai pembekal perkhidmatan infrastruktur telekomunikasi, Sapura telah berkembang dan mempelbagaikan perniagaannya di seluruh lima bidang perniagaan utama; 1. Minyak & Gas (SapuraKencana) 2. Pembangunan Teknologi & Automotif (Sapura Industrial) 3. Industri Penerbangan (Sapura Aviaton/ Sapura Defence) 4. Pembangunan Hartanah (Sapura Resources) 5. Pendidikan (Apitt) Usaha-usaha Sapura yang berterusan dalam pembangunan keupayaan pengusaha- pengusaha bakat dan pelaburan yang agresif dalam RD menjadikan Sapura menjadi berdaya saing di peringkat global, melahirkan kumpulan pakar-pakar teknologi amat khusus dan mahir. Usaha globalisasi telah membawa Sapura ke negara-negara seperti Australia, Singapura, Brunei, Thailand, Sri Lanka, Filipina, Pakistan, Jepun, India dan China. Tiga syarikat merintis dan menerajui bidang ini adalah Sapura Secured Teknologies, Sapura Resources dan Sapura Defence. Setiap salah satu daripada syarikat- syarikat memberi tumpuan kepada aspek yang berbeza bagi kitaran dalam persekitaran komunikasi selamat yang membolehkan kita untuk menjadi pembekal penyelesaian menyeluruh bagi industri ini. Keupayaan kami: 1. Memperoleh, membangunkan dan menggunakan teknologi yang strategik dalam keselamatan, radio dan sistem. 2. Mengurus dan melaksanakan projek-projek IT dan komunikasi secara besar- besaran. 3. Menggunakan teknologi membolehkan reka bentuk antara muka yang khusus untuk lancar integrasi antara sistem yang berbeza. 2
Image of page 3
BBPB2103 4. Mereka bentuk, membangun, menghasilkan dan meningkatkan produk radio untuk operasi ketenteraan dan keselamatan.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture