IBONG ADARNA - script.pdf - IBONG ADARNA Scene 1 TAGAPAGSALAYSAY Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya may isang hari na ang pangalan ay si Haring

IBONG ADARNA - script.pdf - IBONG ADARNA Scene 1...

This preview shows page 1 - 5 out of 16 pages.

1 IBONG ADARNA Scene 1 TAGAPAGSALAYSAY: Sa isang mapayapang kaharian ng Berbanya, may isang hari na ang pangalan ay si Haring Fernando, ang kanyang asawa ay si Reyna Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki. si Don Pedro, Don Diego at si Don Juan. HARING FERNANDO: Ngayo’y panahon na upang kayo’y makapili, maging pari o maging hari? DON PEDRO, DON DIEGO, AT DON JUAN: Magiging hari sa Berbanya! HARING FERNANDO: Ipinagmamalaki ko kayo mga ana ko.. Scene 2 TAGAPAGSALAYSAY: Isang gabi habang natutulog ang hari ay nagkaroon siya ng masamang panaginip ( gi act nila ang damgo sa hari) (nagsinggit og nimata ang hari) (nagpanic ) REYNA VALERIANA: Mahal ko, ano ba ang nangyari sa’yo? HARING FERNANDO: May masama akong panaginip at pagkagising ko ay nanghihina ako at hindi makatayo.
Image of page 1
2 REYNA VALERIANA: Hwag kang mag-alala, bukas, ipapatawag ko ang mga manggagamot sa kaharian para maipagamot ka. TAGAPAGSALAYSAY: Kinaumagahan , dumating ang mga manggagamot at tiningnan nila si Haring Fernando . (tiningnan nila ang hari at….) MANGGAGAMOT 1: Mahal na hari at reyna, hindi namin alam kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. TAGAPAGSALAYSAY: Biglang sumipot ang ermitanyo. ERMITANYO: Mahal na reyna, Sa bundok ng Tabor, sa puno ng Piedras Platas, may isang ibon na kung tawagin ay Ibong Adarna. Ang pitong awit ng nasabing ibon ang tanging lunas sa sakit ng hari. REYNA VALERIANA: Salamat po munting ermitanyo sa mga sinabi mong tungkol sa Ibong Adarna. HARING FERNANDO: Mahal kong reyna, maaari mo bang tawagin si Pedro? May sa sabihin ako sa kanya. REYNA VALERIANA: Masusunod kamahalan.
Image of page 2
3 TAGAPAGSALAYSAY: tinawag ng reyna si Don Pedro at pumasok siya sa silid. HARING FERNANDO: Pedro, anak, hanapin mo ang Ibong Adarna. H’wag mong dalhin ang iyong kabayo sa pagkat ito’y… sundin mo lang ako. Scene 3 TAGAPAGSALAYSAY: Ngunit sinuway ni Don Pedro ang utos ng hari at nagsimulang maglakbay//. Tatlong buwan ng lumipas at bago pa siya makarating sa bundok Tabor ay namatay ang kanyang kabayo , naglakad na lang si Don Pedro at sa wakas nakita na niya ang makulay na puno ng Piedras Platas. Nagpahinga muna sya dahil sa kapaguran. Dumating ang Ibong Adarna, at kumanta ng pitong beses. DON PEDRO: (nagyawn, count 1,2,3,4 silently) IBONG ADARNA: (the singing stops at nagbawas) Scene 4 TAGAPAGSALAYSAY: Isang taon na ang lumipas ngunit hindi parin nakauwi si Don Pedro. DON DIEGO: Saan na kaya si Don Pedro? Hahanapin ko siya. Scene 5 TAGAPAGSALAYSAY: Nagsimula sa paglalakbay si Don Diego na hindi nagpaalam. Lumipas ang apat na buwan at namatay na rin ang sinasakyan niyang kabayo. Naglakad nalang siya at ilang sandali…
Image of page 3
4 DON DIEGO: Ang ganda. Nakakaakit sa mata! Oh, lumalalim na ang gabi, magpahinga muna ako. IBONG ADARNA (niabot og nikanta) DON DIEGO: (natulog) IBONG ADARNA: (singing stops at nagbawas) DON DIEGO: (naging bato) Scene 6 TAGAPAGSALAYSAY: Maya- maya …… REYNA VALERIANA :(paces back and forth) Mahal ko, masama ang kutob ko sa nangyari sa kanilang dalawa.
Image of page 4
Image of page 5

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture