ASSIGNMENT OUMH1103 IBU BEKERJAYA.docx - OUMH1103 970907065214001 ASSIGNMENT\/TUGASAN FACULTY OF BISNESS AND MANAGEMENT SEMESTER 1 TAHUN 2017 OUMH1103

ASSIGNMENT OUMH1103 IBU BEKERJAYA.docx - OUMH1103...

This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

OUMH1103 970907065214001 ASSIGNMENT/TUGASAN ________________________________________________________________________ FACULTY OF BISNESS AND MANAGEMENT SEMESTER 1/ TAHUN 2017 OUMH1103 LEARNING SKILLS FOR OPEN DISTANCE LEARNERS SEPTEMBER 2017 SEMESTER TAJUK TUGASAN: Ramai ibu kini menyumbang dalam tenaga kerja berbanding sebelum ini. Ini bermakna kurang kanak-kanak akan diasuh oleh ibu yang berada di rumah. Perkara ini boleh memberi implikasi terhadap perkembangan kanak-kanak. Patutkah ibu berada di rumah dan membesarkan anak-anak mereka? Sokong hujahan anda. Disediakan oleh: NURUL SYAMIMI BINTI AFANDI 1
Image of page 1
OUMH1103 970907065214001 TAJUK MUKA SURAT 1.0 Pengenalan 3 2.0 Perbincangan 2.1 Implikasi Positif 2.2 Implikasi Negatif 3 3-4 4-5 3.0 Kesimpulan 5 4.0 Rujukan 6 ISI KANDUNGAN 2
Image of page 2
OUMH1103 970907065214001 1.0 Pengenalan. Dunia masa kini, ramai ibu-ibu yang mempunyai kerjaya yang tersendiri. Hal ini demikian kerana zaman ini wanita yang berjaya dalam pelajaran lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Zaman ini juga merupakan zaman yang penuh cabaran untuk meneruskan kehidupan kerana kos sara hidup yang tinggi. Oleh itu, ramai kaum ibu yang bekerja untuk membantu kaum suami mencari pendapatan untuk menyara kehidupan anak-anak. Ibu yang bekerja kini telah menjadi satu peraturan dan bukan pengecualian. Kaum ibu telah bergerak dalam tenaga kerja bukan sahaja kerana kepuasan kerjaya tetapi juga kerana mereka memerlukan pendapatan untuk menyara kehidupan anak-anak. Menurut Anoraga (2006), ibu bekerja adalah wanita yang memperoleh atau mengalami perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan. Beliau juga menegaskan bahawa yang dimaksudkan dengan bekerja adalah bekerja apapun yang penting mendatangkan suatu kemajuan dalam hidupnya. Situasi yang menunjukkan isteri bekerja tidak kurang juga suami yang menjaga keluarga sudah menjadi kebiasaan. Bekerja memang menjadi suatu keperluan untuk kelengkapan hidup.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Spring '15

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture