Reflective Report 2.docx - Apa yang saya telah pelajari...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Apa yang saya telah pelajari didalam kursus ini adalah saya dapat membezakan konsep diantara kesihatan dan kesejatheraan. Kesihatan didalam konteks WHO – World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mengatakan bahawa Kesihatan merujuk kepada Kesihatan fizikal, kesihatan mental dan kesejahteraan social seorang manusia. Manakala, Kesejehtraan dilihat didalam kesedaran seorang manusia dalam aspek pencegahan dan mengalakkan pemuliharaan kesihatan bagi menjamin kualiti hidup yang lebih tinggi. Kesedaran ini merujuk kepada penemuan baharu dan inovasi teknologi yang mendorong mereka untuk mencegah dan memulihara kesihatan. Secara ringkasnya, kesihatan merujuk kepada keadaan sihat sejahtera seseorang melalui keupayaannya melakukakn aktiviti -ativiti yang asas, dan Kesejahteraan adalah proses yang aktif dilakukan oleh seseorang bagi untuk bebas dan mendapat kepuasan untuk berjaya. Didalam pengalaman pembelajaran, saya menyedari bahawa kedua - dua konsep

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture