EPIKO_ARALIN_plan.pdf - Filipino-1(Ikatlong Markahan Epiko Modyul 3.1 PANITIKAN Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko \u201cIbalon\u201d(Epiko ng Bikol

EPIKO_ARALIN_plan.pdf - Filipino-1(Ikatlong Markahan Epiko...

This preview shows page 1 - 5 out of 32 pages.

1 Filipino -1 (Ikatlong Markahan) Epiko Modyul 3.1 PANITIKAN: Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko “Ibalon” (Epiko ng Bikol) GRAMATIKA/RETORIKA: Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong Suriin ang mga larawan. o+su May napansin ka ba? Tama, kaibigan! Sila ang super heroes sa panahon natin. Nakikila mo ba silang lahat? Bakit kaya sila tinawag na superheroes ? Sino ang paborito mo sa kanila? Bakit siya ang napili mo? Nangarap ka rin ba na maging gaya nila? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. TUKLASIN ang Iyong Pag-unawa
Image of page 1
2 Alamin kung gaano kalawak ang alam mo sa tulang pasalaysay na epiko. Sagutin ang sumusunod na tanong upang iyong makita kung marami ka pang dapat tuklasin at pag-aralan tungkol dito. I. Paunang Pagsusulit A. Gamit ang sun diagram , ibigay ang mga kaisipan na kaugnay ng salitang epiko. Gawin sa sagutang papel. Gayahin ang pormat. B. Piliin sa loob ng kahon kung sino ang tauhan at saang rehiyon o lugar siya nabibilang. Isulat ang sagot sa loob ng arrow box. Gawin sa sagutang papel. Gayahin ang pormat. EPIKO TAUHAN Tuwaang Aliguyon Labaw Donggon Indarapatra at Sulayman Banna Lam-ang Baltog Bidasari Wigan REHIYON/LUGAR Visayas Ifugao Manobo Maguindanao Bicol Mindanao Ilocos Tagalog Panay
Image of page 2
3 TAUHAN REHIYON/LUGAR G. Labaw Donggon B. Tuwaang C. Indarapatra at Sulayman E. Bidasari F. Aliguyon D. Banna H. Lam-Ang A . Wigan I.Baltog
Image of page 3
4 Alam mo ba na may mga kinikilala din tayong super heroes sa panahon ng ating mga ninuno? Subuking tanungin ang iyong mga lolo o lola at malalaman mo na mayroon din tayong ipinagmamalaking superheroes . Gusto kong maunawaan at maintindihan mo ito upang maikuwento mo rin ito sa iyong mga kaibigan at kakilala. Kaya paganahin mo ang iyong imahinasyon dahil isasama kita at ililibot sa daigdig ng superheroes na sinasabi ko sa iyo. Handa ka na ba? Binabati kita dahil nakarating ka na sa aking mundo, ang mundo ng epiko. Sasamahan kita sa iyong paglalakbay. Tiyak na magugustuhan mo ang pagpunta rito! Mamamalas mo ang angking kariktan ng panitikang ito. Hindi lamang ‘yan, kundi pupuntahan mo pa ang kaloob-loobang bahagi nito upang lalo mo pang malaman at maintindihan ang mga kaalamang kinakailangan na magagamit mo sa iyong pag-aaral kaugnay ng epiko. Lalo pang lalawak ang iyong mga karanasan at patitibayin ang iyong pagpapahalaga sa mga panitikan natin. Sa pagpasok mo sa pintuang ito ay aalamin mo muna ang kaligirang pangkasaysayan ng Epiko. Sa bahaging ito ay iyong tutuklasin ang mga elemento nito gaya ng a. tagpuan b. tauhan at ang c. banghay. Sa modyul na ito ay malalaman mo ang uri ng tunggalian: tao vs tao; tao vs kalikasan; tao vs sarili; at tao vs lipunan. Sa Maligayang Pagdating Kaibigan!
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

 • Fall '10
 • Angelica Magtibay

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture