12.ซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนซิเมนต์.pptx

12.ซ่อมบำรุงเครื่องไฟฟ้าผลิตปูนซิเมนต์.pptx

This preview shows page 1 - 7 out of 21 pages.

มบำรุงเครื่องไฟฟ้ำผลิตปูนซีเมน
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

นักศึกษำฝึกงำน นาย รัชกร สุบิน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นาย ปิ ยพล เจือจันทร์ วิทยาลัย เทคนิคทุ่งสง นาย กัณฐพันธ์ เครือหงษ์ วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่
Image of page 2
บุคลำกร นาย กฤษฎา กรณ์ เดชะราช นาย ประจักษ์ ชูชาติ นาย ประสานวิทย์ เทพอักษร นาย วรกันต์ นวลจันทร์ นาย สมบูรณ์ เอี่ยมศรี นาย จเร บัวอ นนท์ นาย นพดล พล ฤทธิ์
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

ภำระกิจหลัก ain sub.TS.4,5,6 ansport Gypsum ts.4,5,6 ansport ปูนเม็ด ts.4,5,6 enerator ts.4,5,6 M.5-11 งผลิตถุงกระดำษ
Image of page 4
Safety
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

KYT
Image of page 6
Image of page 7
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern