เนื้อหาติดบอร์ด สมบูรณ์.pdf

เนื้อหาติดบอร์ด สมบูรณ์.pdf

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) หรือ เอซีไดร์ฟ ( AC Drives ) ยังมีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเช่น VSD : Variable Speed Drives VVVF : Variable Voltage Variable Frequency VC : Vector Control หลักการทางานของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ ( Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ ( AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและ ความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง ( DC) โดยวงจร คอนเวอร์เตอร์ ( Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดย วงจรอินเวอร์เตอร์ ( Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ทาหน้าที่แปลงรูปคลื่น โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นซายน์ แต่เอาท์พุตของ Inverter จะมีรูปคลื่น แตกต่างจากรูปซายน์ นอกจากนั้นยังมีชุดวงจรควบคุม ( Control Circuit) ท าหน้าที่ควบคุมการ างานของวงจร คอนเวอร์เตอร์ และ วงอินเวอร์เตอร์ ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3- phase Induction motor
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern