09.บำรุงเครื่องไฟฟ้าผลิตวัตถุดิบ.pptx

09.บำรุงเครื่องไฟฟ้าผลิตวัตถุดิบ.pptx

This preview shows page 1 - 5 out of 24 pages.

หน่วยงาน บ ำารุงรักษาเครื่องไฟฟ้าผลิตวัตถุดิบ หน่วยงาน บ ำารุงรักษาเครื่องไฟฟ้าผลิตวัตถุดิบ ( EE-RM ) ( EE-RM )
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

สมาชิกใน CELL สมาชิกใน CELL นายอนุชาติ ทอง ทิพย์ วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ นายกฤษณะ สุวรรณชาตรี วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ นายจิตรภาณุ ชู แก้ว วิทยาลัยเทคนิค ทุ่งสง
Image of page 2
แผนผังพนักงานในหน่วยงานบ ำารุง รักษาเครื่องไฟฟ้ าผลิตวัตถุดิบ แผนผังพนักงานในหน่วยงานบ ำารุง รักษาเครื่องไฟฟ้ าผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดการ Cell ผจก . บุญยัง เซี่ยงฉิน นาย คมกฤช รัตนกุล นาย สุวัฒน์ บุญ ศาสตร์ นาย วิทยา จรัส วัฒนาพรรค์ นาย คณากร สังข์ทอง นาย ณัฐพงศ์ กรรเชียง นาย ชาญชัย ตรีเปีย นาย สุธิพร สิทธิเชน
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

ภารกิจของ CELL ภารกิจของ CELL 1. งานบ ำารุงรักษาเครื่องจักรชุด
Image of page 4
Image of page 5
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern